Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Alkoholizacja nerwu przeponowego o znaczeniu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Alkoholizacja nerwu przeponowego o znaczeniu wyrwania nerwu przeponowego w leczeniu gruźlicy płuc- jako zabiegu uzupełniającego odmę opłucną częściową można sądzić na podstawie materiału Oddziału gruźliczego Dra K. Dąbrowskiego w Szpi- talu Wolskim w Warszawie, zestawionego przez Nadzieję Berdo w ta- blicy dotyczącej 56 przypadków gruźlicy rozwiniętej jednego i obu płuc, obserwowanych od % roku do 7% lat.
Alkoholizacja nerwu przeponowego (Phrenicoalcoholisatio) W r. 1916 Heuschen polecił zamiast wyrywania nerwu przeponowego wstrzykiwanie Ido niego (po jego odsłonięciu) kilku l 90ro alkoholu, zwłaszcza w przypadkach, w których nie ma pewności, czy drugie płuco jest zupełnie zdrowe oraz w których ogniska gruźlicze znajdują się w gór- nej trzecięj części płuca. Porażenie przepony nie daje w tych przypad- kach dość często żadnych wyników leczniczych, równocześnie zaś bez po- trzeby, a czasami i ze szkodą dla chorego wyłącza z aktu oddechowego- zdrowe dolne części płuca. Szczególnie poleca się alkoholizację nerwu przeponowego, jeżeli chodzi o lewe płuco, wyrwanie bowiem lewego nerwu przeponowego częściej pociąga za sobą przykre dolegliwości. Wprawdzie, w przypadkach ognisk gruźliczych w szczycie płucnym dobre wyniki z za- chowaniem czynności zdrowych dolnych części płuca daje częściowa tora- koplastyka i nawet apikoliza z plombą parafinową, te jednak zabiegi są ryzykowniejsze niż alkoholizacja nerwu przeponowego. Natomiast w przy- padkach zmian gruźliczych w dolnym płacie poleca się raczej wyrwanie nerwu niż jego alkoholizację. Wstrzyknięcie alkoholu do nerwu przeponowego na przestrzeni mniej więcej 5 cm wywołuje w miejscu wstrzyknięcia i nieco niżej całkowite zwyrodnienie nerwu ustępujące po pewnym czasie miejsca jego odradza- niu się (regeneratio). Porażenie połowy przepony trwa zwykle od kilku miesięcy do roku i dłużej, a w tym czasie można wytworzyć sobie sąd, czy unieruchomienie przepony jest skuteczne pod względem leczniczym. W razie potrzeby można zabieg powtórzyć, w przypadkach zaś jego nie- skuteczności – zastosować inne metody chirurgiczne nie wywołując nie- potrzebnie trwałego porażenia przepony. Zamiast wstrzykiwania alkoholu polecono wstrzykiwanie do nerwu przeponowego stężonego roztworu nowokainy. Porażenie przepony utrzy- muje się przez parę miesięcy. [więcej w: , trener personalny, Szkoła tańca Poznań, depilacja laserowa Łódź ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)