Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Ćwiczenia aerobowe lub ruch oporu, lub oba, u osób starszych otyłych z cukrzycą czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wynik dla każdego zadania wynosi od 0 do 4, przy czym wyższe wyniki oznaczają lepszą wydajność fizyczną; doskonały wynik wynosiłby 36,15. Zmowę ocenia się także poprzez pomiar szczytowego zużycia tlenu i podanie Kwestionariusza Statusu Funkcjonalnego. Szczytowe zużycie tlenu zostało ocenione podczas stopniowego chodzenia na bieżni, jak opisano powyżej.3. Zdolność do wykonywania codziennych czynności została oceniona za pomocą Kwestionariusza Statusu Funkcjonalnego (wyniki w zakresie od 0 do 36, przy czym wyższe wyniki wskazują na lepszy stan funkcjonalny) .16 Oceniliśmy także siłę, równowagę, szybkość chodu i maksymalne powtórzenie (maksymalna waga, jaką uczestnik może unieść, za jednym zamachem, w zwijaniu bicepsa, wyciskaniu na ławce, w rzędzie siedzącym, przedłużeniu kolana, zgięciu kolana i naciągu nóg). Oceniliśmy równowagę statyczną, mierząc czas, w jakim uczestnik mógł stanąć na jednej nodze3 i równowadze dynamicznej, mierząc czas potrzebny do ukończenia kursu przeszkód.15 Szybka szybkość chodu została oceniona na podstawie pomiaru czasu potrzebnego na pokonanie 7,6 m (25 stóp) . Skład ciała i gęstość mineralna kości
Masę tłuszczową, beztłuszczową masę i gęstość mineralną kości całego ciała oraz w odcinku lędźwiowym kręgosłupa i biodrze całkowitym mierzono za pomocą absorpcjometrii rentgenowskiej o podwójnej energii (skaner Lunar DPX [General Electric] lub Discovery A [Hologic]) , jak opisano poprzednio .3,17 Dla każdego uczestnika, dane wyjściowe i kolejne skany uzyskano przy użyciu tego samego instrumentu. Mięśnie uda i tkanki tłuszczowej mierzono za pomocą rezonansu magnetycznego (Magnetom Avanto [Siemens]), jak opisano wcześniej.18
Jakość życia
W celu oceny jakości życia wykorzystaliśmy podskale składowe fizyczne i psychiczne w 36-punktowym badaniu stanu zdrowia skróconych postaci (SF-36), w celu oceny jakości życia. 19 Wyniki na podskalach fizycznych i umysłowych skórki SF-36 zakres od 0 do 100, z wyższymi wynikami wskazującymi lepszy stan zdrowia; minimalna klinicznie istotna różnica to 2 punkty.20
Oceny follow-up
Wszystkie oceny bazowe powtórzono po 6 miesiącach. Test sprawności fizycznej również powtórzono po 3 miesiącach. Asesorzy nie byli świadomi zadań grupy badawczej.
Analiza statystyczna
Oszacowaliśmy, że próbka o wielkości 40 uczestników na grupę zapewni 80% mocy do wykrycia średniej (. SD) klinicznie istotnej różnicy między grupami wynoszącej 1,8 . 2,5 w zmianie wyniku w teście wydajności fizycznej, na poziomie alfa 0,05 . Analizy Intention-to-Treat przeprowadzono za pomocą oprogramowania SAS, wersja 9.4 (SAS Institute). Wyjściową charakterystykę porównano z zastosowaniem analizy wariancji lub dokładnego testu Fishera. Zmiany podłużne między grupami badano za pomocą analizy wariancji z powtarzanymi pomiarami z mieszanym modelem, z korektą dla wartości wyjściowych i płci. Głównym celem analiz była sześciomiesięczna zmiana wyników w czterech grupach. Gdy ogólna wartość P dla interakcji między grupą a czasem była mniejsza niż 0,05, to w celu przetestowania pięciu hipotez zastosowano poczynione wcześniej porównania: że zmiany w grupie tlenowej różniłyby się od zmian w grupie kontrolnej, że zmiany w grupie w grupie kontrolnej, zmiany w grupie tlenowej różniłyby się od zmian w grupie oporności, a zmiany w grupie skojarzonej różniłyby się od zmian w grupie tlenowej i grupy opornościowej
[hasła pokrewne: lek bez recepty na infekcje intymne, oddawanie krwi warunki, lekarz medycyny pracy warszawa centrum ]

Tags: , ,

No Responses to “Ćwiczenia aerobowe lub ruch oporu, lub oba, u osób starszych otyłych z cukrzycą czesc 4”

 1. Przemysław Says:

  [..] Cytowany fragment: Kamica Żółciowa[...]

 2. Gabriela Says:

  Kelp nigdy nie brałam,biorę od miesiąca Hashiforte

 3. Jokers Grin Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: choroba meniera[...]

 4. Anna Says:

  ból długo się utrzymuje należy udać się do lekarza

 5. Olga Says:

  [..] Cytowany fragment: tabletki do ssania na gardło[...]

 6. Ewa Says:

  na nadciśnienie, wystarczy suplementacja

Powiązane tematy z artykułem: lek bez recepty na infekcje intymne lekarz medycyny pracy warszawa centrum oddawanie krwi warunki