Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Czesciej zdarza sie odma wybiórcza

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Częściej zdarza się odma wybiórcza wtórna. Dla jej uzyskania W przypadku całkowitej odmy dopełnia się odmę w takich odstępach, by zdrowy miąższ płucny mógł się rozszerzyć w dostatecznej mierze (metoda Hennel i Stivelmanna), tak iż między nim a ścianą klatki pier- .siowej pozostaje nieznaczna tylko warstwa powietrza. Części zdrowe płuca przy wprowadzeniu powietrza do jamy opłucnej zapadają się ła- twiej niż zmienione chorobowo, a zatem mniej podatne. Gdy jednak ilość powietrza w jamie opłucnej wskutek wessania: zmniejszy się, wtedy C4ę- ści zdrowe jako sprężystsze rozszerzają się szybciej, a części zawierające ogniska gruźlicze pozostają nadal zapadnięte, zwłaszcza jeżeli w nich roz- rasta a potem kurczy się tkanka łączna wiodąc do zmniejszenia objętości chorych części płuca. W tych warunkach może dojść do tego, że zo- stanie uciśnięty prawie wyłącznie chorobowo zmieniony płat płuca. Na rentgenogramie w typowych przypadkach widzimy obraz bardzo znamienny, mianowicie zapadnięty mały płat przylegający do śródpiersia, oddzielony od ściany klatkl piersiowej szeroką banią pO-. wietrz a, obok rozprężonego zdrowego płata lub zdrowych płatów zaj- mujących całą połowę klatki piersiowej i oddzielonych od jej ściany wąską warstwą powietrza. Sposób powstawania pierowtnej odmy opłucnej wybiórczej nie jest jeszcze dostatecznie wyjaśniony. Wśród czynników sprzyjających jej powstaniu odgrywa rolę stosunek między stopniem utraty zdolności do rozszerzania się i stopniem dążenia do zapadania się części płuca, zmie- nionych chorobowo, z jednej strony a zdolnością do rozprężania się zdro- wych płatów płuca z drugiej strony. Stosunek ten sprawia, że w nie- których przypadkach powietrze, wprowadzone do jamy opłucnej, gro-. madzi się przeważnie w obrębie płata ze zmianami gruźliczymi. Pewną rolę odgrywają także odruchowe skurcze mięśni oskrzeli chorego płata sprzyjające jego zapadaniu SIę oraz niedodma płata powstająca wskutek zatkania światła oskrzeli wydzieliną. Odmę wybiórczą można uzyskać także w przypadkach zbitych zrostów opłucnych w dolnej części klatki piersiowej, powstałych po przebytym wysiękowym zapaleniu opłucnej. Jeżeli w tych przypadkach jama opłucna w okolicy górnego płata płucnego jest wolna, to wprowadzając powietrze wysoko w linii pachowej lub pod obojczykiem można otrzymać odmę, która będzie uciskać tylko górny płat ze znajdującymi się w nim ogni- skami gruźliczymi nie naruszając czynności oddechowych pozostałych płatów płuca . [podobne: , ortodonta, oczyszczanie organizmu, olejek arganowy do włosów ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)