Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

“Doc Fix” – kolejna utracona szansa ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W rzeczywistości zarówno odwraca uwagę od prób wprowadzenia takich zachęt, jak i podważa skuteczność tych, które zostały wprowadzone. Ciągła perspektywa ostrych obniżek honorariów lekarzy sprawia, że takie zachęty są mniej wiarygodne; rozważyć prawdopodobną reakcję na niewielką potencjalną premię za poprawę wydajności w kontekście zaplanowanej 24% ogólnej obniżki. Przez ponad dekadę decydenci domagali się uchylenia SGR. Jednak szacowany koszt trwałej eliminacji obniżek opłat za badania lekarskie nałożonych na SGR był wysoki, więc Kongres zamiast tego wielokrotnie kopał puszkę w dół drogi – odkładając zaplanowane cięcia na rok lub część roku na raz, więc koszty wydają się bardziej smaczne. Rezultatem był co najmniej tak duży wzrost wydatków na lekarza Medicare na przestrzeni lat, ale w mniejszych częściach; a wraz z każdym odroczeniem zaplanowanych cięć, przyszłe cięcia – i koszt ich eliminacji – stały się bardziej zniechęcające. W lipcu 2012 r. Biuro Budżetowe Kongresu oszacowało, że federalny koszt zastąpienia SGR nawet 10-letnim zamrożeniem opłat lekarza wynosiłby 271 miliardów dolarów.
Tym razem jednak wszystko zapowiadało się inaczej. Wraz z niedawnym spowolnieniem wydatków na opiekę zdrowotną (zwłaszcza wydatki na Medicare), oszacowanie przez CBO kosztu zamiany SGR na 10-letnie zamrożenie opłaty zmalało do maja 117 miliardów dolarów w maju 2013 r., Co stanowi o wiele mniej groźną przeszkodę niż wcześniej Oszacowania4 Pod koniec 2013 r. wszystkie trzy komitety Kongresu sprawujące jurysdykcję nad Medicare – Domowy Komitet ds. Energetyki i Handlu, Komitet ds. Środków i Środki oraz Senacki Komitet Finansowy – przyjęły podobne projekty z zasadniczo jednogłośnym poparciem dla obu stron.
Rachunki te zastąpiłyby SGR podejściem mającym na celu poprawę obecnego systemu płatności przy jednoczesnym rozwijaniu i zachęcaniu do uczestnictwa w nowych modelach płatności. Lekarze i inni specjaliści opłacani zgodnie z harmonogramem opłat lekarzy z Medicare mieliby możliwość otrzymywania korekt płatności w oparciu o wyniki, a ci, którzy otrzymują znaczną część swoich dochodów dzięki alternatywnym modelom płatności, obejmującym odpowiedzialność za wydatki i jakość, otrzymaliby dodatkowe Zapłata.
Zostałyby wprowadzone zmiany w celu poprawienia dokładności obecnego harmonogramu opłat, z nowymi informacjami, które należy zebrać, oraz z nowym badaniem przeprowadzonym w procesie składania wycen usług. Wysiłki na rzecz zwiększenia przejrzystości obejmowałyby opublikowanie na stronie internetowej rządowej Physician Compare danych o wykorzystaniu i płatności dla lekarzy, a dostępność danych o roszczeniach w celu wsparcia działań związanych z poprawą jakości zostałaby rozszerzona. Lista środków jakości, które należy wykorzystać w sprawozdawczości i ustalaniu korekt płatności, zostałaby poprawiona dzięki wkładowi organizacji zawodowych.
W końcu jednak umowa dwustronna rozpadła się w związku z utrzymującą się kwestią sposobu zapłaty za uchylenie SGR. Chociaż projekt ustawy poprawiłby dokładność płatności, wzmocniłby nagrody za wyższą jakość opieki i zachęcał do uczestnictwa w alternatywnych modelach płatności obejmujących odpowiedzialność za wydatki i jakość, szacunki CBO dotyczące potencjalnych oszczędności wynikających z tych ulepszeń systemu nie dorównywały wpływowi budżetowemu wyeliminowanie znacznego obniżenia stawek za usługi SGR przez lekarzy – i nie można osiągnąć porozumienia w sprawie innych obniżek wydatków, aby zrekompensować koszty uchylenia SGR
[patrz też: czego nie może jeść pies, zaburzenia psychiczne objawy, oddawanie krwi warunki ]

Tags: , ,

No Responses to ““Doc Fix” – kolejna utracona szansa ad”

  1. Magdalena Says:

    ozpoznano u mnie nadciśnienie white coat

  2. Monika Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: odżywka do włosów[...]

  3. Zod Says:

    Oczywiście, że można przedawkować witaminę C.

Powiązane tematy z artykułem: czego nie może jeść pies oddawanie krwi warunki zaburzenia psychiczne objawy