Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

“Doc Fix” – kolejna utracona szansa cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Zamiast tego koszt rocznego odroczenia cięć SGR (szacowany na 16 miliardów dolarów w ciągu 10 lat) połączono z bardziej ukierunkowanymi rezerwami, które kompensowały skromne oszczędności w dziesięcioletnim okresie budżetowym5. Pomimo rozczarowującego wyniku, istnieje nadzieja na bardziej zdecydowane działanie. Nadal istnieje powszechna zgoda co do tego, czy pożądane jest uchylenie SGR, i na temat istotnych elementów projektów uchwalonych w komitetach kongresowych w ubiegłym roku. Jeśli wydatki Medicare na beneficjenta będą nadal rosły stosunkowo wolno, a inicjatywy reformy płatniczej i reformy systemu wdrażane zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym mogą dostarczyć bardziej wiarygodnych dowodów na sukces, szacunki CBO dotyczące kosztów związanych z uchyleniem SGR mogą stać się jeszcze bardziej korzystne.
Rośnie także świadomość, że obecny system płatności, kładący nacisk na większą objętość i złożoność, a nie zaspokajanie potrzeb pacjentów, musi zostać zastąpiony takim, który nagradza dostawców za bardziej skoordynowaną, skuteczną i wydajną opiekę. Trudno jest jednak zaoferować skuteczne nagrody za lepszą opiekę w kontekście stromych, powszechnych cięć w opłatach Medicare zlecanych przez SGR, które mają zastosowanie do wszystkich lekarzy niezależnie od stosowności, skuteczności lub kosztów ich opieki lub ich wkładu. do wyników zdrowotnych.
Ustawa, która została niemal uchwalona, nie tylko wyeliminowałaby największą przeszkodę w postępie w tym zakresie, ale także zawierała przepisy, które popchnęłyby Medicare – i być może system opieki zdrowotnej – we właściwym kierunku. Stanowi to dobrą podstawę do postępu w najbliższej przyszłości. Nawet po uchwaleniu ustawy opisanej powyżej, proces odsunięcia systemu opieki zdrowotnej od obecnego systemu płatności do modeli nagradzających bardziej skuteczną i wydajną opiekę będzie trudny i wolny; bez silnego prawodawstwa wspierającego ten proces, będzie o wiele bardziej. Możemy mieć tylko nadzieję, że ostatnie tempo będzie kontynuowane, a Kongres wykorzysta następny rok, aby dojść do porozumienia w sprawie bardziej trwałego rozwiązania.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autora są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem.
Ten artykuł został opublikowany 30 kwietnia 2014 r. O godzinie.
Author Affiliations
Z Commonwealth Fund, Washington, DC.

Materiał uzupełniający
Referencje (5)
1. Congress.gov. Ochrona dostępu do ustawy Medicare 2014, 113. Kongres (2013-2014), HR 4302. 26 marca 2014 (http://beta.congress.gov/bill/113th-congress/house-bill/4302).

2. Centers for Medicare and Medicaid Services, Office of Actuary. Oszacowane zrównoważone tempo wzrostu i współczynnik konwersji dla płatności Medicare dla lekarzy w 2014 r. Marzec 2013 r. (Https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/SustainableGRatesConFact/Downloads/sgr2014p.pdf).

3. Biuro budżetowe Kongresu. Płatności Medicare dla lekarzy: wpływ alternatywnych polityk na budżet w stosunku do bazy danych CBO z marca 2012 r. Lipiec 2012 (http://www.cbo.gov/publication/43502).

4. Idem. Płatności Medicare dla lekarzy: wpływ alternatywnych polityk na budżet w stosunku do podstawowego poziomu CBO w 2013 roku 14 maja 2013 r. (Http://www.cbo.gov/publication/44184).

5. Idem. Kosztorys dotyczący ustawy o ochronie dostępu do Medicare z 2014 r. 26 marca 2014 r. (Http://www.cbo.gov/publication/45217).

Zamknij odniesienia
Powołując się na artykuły (5)
Zamknij Cytowanie artykułów
[więcej w: stomatolog warszawa mokotów, zaburzenia psychiczne objawy, przywileje dawcy krwi ]

Tags: , ,

No Responses to ““Doc Fix” – kolejna utracona szansa cd”

 1. Cezary Says:

  Prośbę o podanie nazwy ziół

 2. Sidewalk Enforcer Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do odzież medyczna[...]

 3. Freak Says:

  Ostatnio nabawiłam się kontuzji podczas rozciągania

 4. The Dude Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: syropy niskokaloryczne[...]

 5. The China Wall Says:

  Gorzej….bezmyślność i dramatyczna buta niewiedzy

Powiązane tematy z artykułem: przywileje dawcy krwi stomatolog warszawa mokotów zaburzenia psychiczne objawy