Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu C – Łuk medycznego triumfu ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

HCV koduje wysoce podatną na błędy polimerazę RNA, która generuje niezwykłą niejednorodność wirusów u zakażonych osób. Nic więc dziwnego, że początkowe próby monoterapii pierwszych inhibitorów proteazy HCV zostały udaremnione przez szybki wybór wcześniej istniejących odpornych wariantów. Na szczęście długotrwały standard opieki, szeroko działający antywirusowy interferon alfa cytokiny, który hamuje replikację HCV nie poprzez wiązanie białek wirusowych, ale poprzez indukowanie setek genów gospodarza w celu wytworzenia antywirusowego stanu wewnątrzkomórkowego, w połączeniu z rybawiryną, środkiem o działaniu przeciwwirusowym. oraz właściwości immunomodulujące wykazywały aktywność przeciwko opornemu na inhibitory proteazy i wirusowi typu dzikiego. Tak więc kluczowym pierwszym krokiem w rewolucji terapeutycznej było dodanie inhibitora proteazy do szkieletu peginterferonu i rybawiryny. Strategia ta pozwoliła zwiększyć wskaźniki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej lub wirusowego wyleczenia z około 45% do około 75% wśród pacjentów z zakażeniem HCV genotypem i udowodniła, że DAA jest klinicznie skuteczny. Była to jednak strategia utrzymywania, ponieważ jej skuteczność była ograniczona profilem skutków ubocznych wstrzykiwanych schematów interferonu i inhibitorów proteazy pierwszej generacji, które indukują cytopenię, depresję, autoimmunizację i wysypkę; te działania toksyczne były szczególnie widoczne u pacjentów z marskością wątroby. W tym kontekście opracowanie inhibitorów nukleozydów HCV, inhibitorów nukleozydów i inhibitorów NS5A dało możliwość zastosowania do HCV zasady terapii skojarzonej HIV, dzięki czemu kombinacja silnych środków z dwóch lub więcej klas o nienakładających się profilach oporności mogłaby zapewnić szybki i silna supresja replikacji wirusa i zapobieganie pojawianiu się odpornych wariantów. Teoretycznie, ten schemat, zastosowany przez wystarczający czas, mógłby osiągnąć cel, jakim jest wysoki stopień wyleczenia i brak zależności od interferonu.
Jednak dodatkowe etapy były wymagane, aby uzyskać połączenie z tymi schematami związanymi z interferonem, z próbami badanych DAA w połączeniu. Tradycyjne projekty badawcze do niedawna używały komparatora standardowej opieki dla nowych leków, co w przypadku HCV oznaczało stosowanie terapii opartej na interferonie w grupie kontrolnej – dla wielu pacjentów nieoczekiwana perspektywa. W związku z sukcesem skojarzonych terapii antyretrowirusowych i wiedzy o tym, że nie przewiduje się, aby warianty oporności w HCV utrzymywały się tak samo jak w przypadku HIV, Agencja ds. Żywności i Leków zgodziła się zezwolić na badania fazy 2, aby zastosować nowe kombinacje DAA z HCV, nie wymagając standardowego leczenia. komparatora opieki. Ta decyzja okazała się katalityczna. Z powodu krótkiego czasu trwania i szybkiego wpisania się w te badania, tempo dalszego rozwoju leków klinicznych zapierało dech w piersiach.
Próby te pokazały, że podejście skojarzone jest nie tylko opłacalne w koncepcji, ale także zdolne do wywoływania trwałych odpowiedzi wirusologicznych przekraczających 90%, z zastosowaniem bezalergicznych kombinacji doustnych. Równie efektownie wydaje się, że kilka dróg może prowadzić do tego samego celu; kombinacje kilku różnych klas przyniosły wysokie odsetki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej w badaniach fazy 2
[patrz też: zaburzenia psychiczne objawy, euromedic cennik, dilaterol ]

Tags: , ,

No Responses to “Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu C – Łuk medycznego triumfu ad”

  1. Squatch Says:

    Włókniaki można potraktować Brodacidem

  2. Norbert Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do ortodoncja Kraków[...]

  3. Oskar Says:

    Ja tam swoje wiem

Powiązane tematy z artykułem: dilaterol euromedic cennik zaburzenia psychiczne objawy