Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Lewosimendan do wspomagania hemodynamicznego po operacji kardiochirurgicznej ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Nie było również istotnej różnicy między grupami w zakresie śmiertelności w żadnej podgrupie. Nie zaobserwowano znaczącej różnicy między grupą lewosimendanu a grupą placebo pod względem występowania niedociśnienia tętniczego lub arytmii. Poprzednie metaanalizy randomizowanych, kontrolowanych badań8-11 wykazały wyższy wskaźnik przeżycia w przypadku lewosimendanu niż w przypadku innych schematów leczenia u pacjentów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym. Ustalenia te nie zostały potwierdzone w naszym badaniu. Korzyści z lewosimendanu w odniesieniu do przeżycia nie zostały również wykazane w badaniu LEVO-CTS (lewosimendan u pacjentów z lewokomorową dysfunkcją skurczową poddawaną zabiegowi kardiochirurgicznemu wymagającemu krążenia pozaustrojowego), którego wyniki opublikowano w czasopiśmie.23 Podobny schemat pozytywnych wyników z małych randomizowanych badań i metaanaliz z randomizowanych badań lewosimendanu, 8,10,24 zaprzeczonych kolejnym kluczowym badaniem, obserwowano u pacjentów z ciężką sepsą25 lub niewydolnością serca.26,27
Kardiochirurgię uznano za najbardziej obiecujący kontekst dla obserwowania korzystnego działania lewosimendanu ze względu na przejściowy charakter pooperacyjnej dysfunkcji mięśnia sercowego.28,29 Ogłuszanie mięśnia sercowego odpowiada za większość przypadków okołooperacyjnej niewydolności serca, 22, 29 i 29. zwykle serce odzyskuje w ciągu 24 do 48 godzin. Ze względu na charakterystykę farmakologiczną (wzrost pojemności minutowej serca przy niewielkim wzroście zużycia tlenu w mięśniu sercowym), lewosimendan okazał się idealnym środkiem inotropowym wspomagającym czynność serca u takich pacjentów. Jednak w naszym badaniu lewosimendan nie spowodował zmniejszenia śmiertelności w porównaniu z placebo, ani nie poprawił innych istotnych wyników w tym kontekście. Nasze odkrycia nie wspierają podawania lewosimendanu poza standardową opieką w leczeniu dysfunkcji serca po operacji kardiochirurgicznej.
Nasze badanie różni się od poprzednich badań z zakresu kardiochirurgii, w których badano głównie zastosowanie lewosimendanu u pacjentów poddawanych pomostowi tętniczo-wieńcowemu (CABG). Mniej niż połowa pacjentów przeszła CABG, a podobny odsetek przeszedł operację zastawki mitralnej. Tak więc, możliwe jest, że okołooperacyjna dysfunkcja sercowo-naczyniowa może mieć różne cechy patofizjologiczne u tych pacjentów, a zatem powodować inną odpowiedź na lewosimendan. Jednak w analizowanej podgrupie analizy podgrup nie stwierdziliśmy wpływu rodzaju operacji na wynik.
Kilka poprzednich badań dotyczących lewosimendanu w kardiochirurgii, w tym w badaniu LEVO-CTS, 23 dotyczyło pacjentów ze zmniejszoną przedoperacyjną frakcją wyrzutową.11 W przeciwieństwie do tego, zapisaliśmy pacjentów z trwającą dysfunkcją mięśnia sercowego wymagającą wsparcia inotropowego. Chociaż analizy podgrup obejmujące pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową na początku badania nie wykazały żadnego korzystnego wpływu lewosimendanu w naszym badaniu, było zbyt mało takich pacjentów, abyśmy mogli wyciągnąć wnioski.
Dawka lewosimendanu, którą zastosowano w naszym badaniu różni się od dawki stosowanej w innych badaniach. W większości poprzednich badań podawano dawkę nasycającą i we wszystkich poprzednich badaniach stosowano wlew co najmniej 0,1 .g na kilogram na minutę1,1,30 W naszej próbie nie stosowaliśmy dawki nasycającej, a napar z lewosimendan rozpoczynał się od 0,05 .g na kilogram na minutę, aby uniknąć niedociśnienia
[hasła pokrewne: stomatolog warszawa mokotów, porażenie nerwu przeponowego, przywileje dawcy krwi ]

Tags: , ,

No Responses to “Lewosimendan do wspomagania hemodynamicznego po operacji kardiochirurgicznej ad 6”

 1. Julia Says:

  no tak, mam wysokie ciśnienie

 2. Pluto Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu tabletki[...]

 3. Konstanty Says:

  Chirurg plastyczny w czasie liftingu widzi, gdzie podano kwas hialuronowy

 4. Dominika Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dentysta Warszawa Wola[...]

 5. Przemysław Says:

  Koncerny farmaceutyczne preferuja syntetyczne wynalazki

 6. Remigiusz Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: ortopedia[...]

 7. Gustaw Says:

  Można pisać obszernie ?

Powiązane tematy z artykułem: porażenie nerwu przeponowego przywileje dawcy krwi stomatolog warszawa mokotów