Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Lewosimendan u pacjentów z dysfunkcją lewej komory W trakcie operacji kardiochirurgicznej ad 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

W przeciwieństwie do tego, wpływ lewosimendanu na leczenie, a nie profilaktykę u pacjentów, u których rozwija się zespół niskiego rzutu serca po operacji kardiochirurgicznej, jest badany w Levosimendanie w celu zmniejszenia śmiertelności u pacjentów z kardiochirurgią o wysokim ryzyku Pacjenci: wielostronna, randomizowana, kontrolowana próba (CHEETAH). Łącznie, próby te mogą definiować rolę lewosimendanu, profilaktycznie lub jako leczenie zespołu pooperacyjnego niskiego rzutu serca u pacjentów wysokiego ryzyka poddawanych operacjom kardiochirurgicznym. Istnieje wiele potencjalnych przyczyn heterogenicznych wyników badań klinicznych z lewosimendanem w kontekście kardiochirurgii.9-14,17,18,22,23 Jak zasugerowano w naszym badaniu i w poprzedniej metaanalizie, lewosimendan może przynieść korzyści tylko pacjentom którzy mają ciężką dysfunkcję lewej komory na początku linii podstawowej. Większe dawki lewosimendanu w bolusie niż stosowane w naszym badaniu mogą być bardziej skuteczne, chociaż takie schematy są związane z większą częstością i większym nasileniem niedociśnienia i innych działań niepożądanych. Ponadto czas podawania lewosimendanu przed operacją może być ważny, a lewosimendan, który rozpoczyna się tuż przed zabiegiem operacyjnym, może nie być skuteczny w zapobieganiu okołooperacyjnemu uszkodzeniu mięśnia sercowego. Do tej grupy włączono pacjentów poddawanych CABG, CABG i chirurgii zastawkowej lub samej chirurgii zastawki, a także zaobserwowano sugestię zróżnicowanego działania lewosimendanu w tych populacjach (patrz Dodatek dodatkowy). Ponieważ lewosimendan ma wiele potencjalnych mechanizmów działania, jego działanie może być różne u pacjentów, u których wystąpiła dysfunkcja komorowa spowodowana chorobą niedokrwienną serca oraz u pacjentów, u których wystąpiła dysfunkcja komorowa spowodowana przeciążeniem ciśnieniem lub objętością.24
Krytycznym wyzwaniem dla badania lewosimendanu u pacjentów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym jest wybór punktu końcowego. Potencjalnym punktem końcowym jest śmiertelność. Jednak nawet wśród pacjentów wysokiego ryzyka, odpowiednio prowadzone badanie oceniające wpływ lewosimendanu na śmiertelność wymagałoby włączenia około 3000 pacjentów. Niewydolność nerek i stosowanie terapii nerkozastępczej stanowią ważny wynik przy stosunkowo jasnych kryteriach, ale ten wynik występuje tylko u do 2% pacjentów. Można by się spodziewać, że zastosowanie mechanicznego urządzenia wspomagającego kardiologię uchwyci działanie lewosimendanu na zespół niskiego rzutu serca. Istnieją jednak duże różnice między regionami geograficznymi, instytucjami i poszczególnymi chirurgami w progu umieszczenia mechanicznego urządzenia wspomagającego pracę serca.
Stwierdzono mniejsze częstości występowania zespołu niskiego rzutu serca i wtórnego stosowania inotropowego z lewosimendanem niż z placebo. Ponieważ LEVO-CTS było badaniem kontrolowanym placebo, jedną z interpretacji tych odkryć jest to, że jeśli profilaktyka inotropowa jest inicjowana profilaktycznie, jest mniej prawdopodobne, że będzie musiała zostać zainicjowana w leczeniu zespołu małego rzutu serca po operacji. Stwierdziliśmy również nieistotną różnicę umieralności między grupami w ciągu 90 dni. Dane te sugerują, że profilaktyczny lewosimendan może potencjalnie przedłużyć okres przeżycia u pacjentów zagrożonych operacją kardiochirurgiczną br /> Podsumowując, profilaktyczny lewosimendan nie spowodował częstości występowania krótkookresowego złożonego punktu końcowego zgonu, leczenia nerkozastępczego, okołooperacyjnego zawału mięśnia sercowego lub użycia mechanicznego urządzenia wspomagającego kardiologię, które było niższe niż w przypadku placebo. wśród pacjentów ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory, którzy byli poddawani zabiegom kardiochirurgicznym z użyciem krążenia pozaustrojowego.
[hasła pokrewne: czego nie może jeść pies, medicus jawor rejestracja, krzem jest jedną z niewielu substancji ]

Tags: , ,

No Responses to “Lewosimendan u pacjentów z dysfunkcją lewej komory W trakcie operacji kardiochirurgicznej ad 7”

 1. Ida Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kulturystyka[...]

 2. Hubert Says:

  Dobry i rzeczowy artykuł

 3. Feliks Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu BCAA ActivLab[...]

 4. Commando Says:

  Moja corka2latka ma wraz zapalenie oskrzeli czy podczas tej choroby można ją kąpać

Powiązane tematy z artykułem: czego nie może jeść pies krzem jest jedną z niewielu substancji medicus jawor rejestracja