Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Lewosimendan u pacjentów z dysfunkcją lewej komory W trakcie operacji kardiochirurgicznej ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Lewosimendan jest obecnie stosowany w ponad 60 krajach w zapobieganiu i leczeniu zespołu niskiego rzutu serca. [15-15] Zaprojektowaliśmy lewosimendan u pacjentów z lewokomorową dysfunkcją skurczową w trakcie operacji serca, wymagając badania w krążeniu pozaustrojowym (LEVO-CTS) w celu skuteczność i bezpieczeństwo profilaktycznego lewosimendanu rozpoczęto przed i kontynuowano po zabiegu chirurgicznym w celu zapobiegania zespołowi niskiego rzutu serca i innych działań niepożądanych u pacjentów wysokiego ryzyka poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym przy użyciu obwodnicy sercowo-płucnej. Metody
Projekt testowy i nadzór
Projekt tej wieloośrodkowej, randomizowanej, podwójnie zaślepionej, kontrolowanej placebo, fazy 3 próby został opisany wcześniej.16 Protokół próbny, który jest dostępny z pełnym tekstem tego artykułu na, został zatwierdzony przez instytucję kontrolną lub etykę komitet w każdej z uczestniczących stron. Proces został zaprojektowany przez pierwszych i ostatnich autorów oraz komitet sterujący we współpracy ze sponsorem, Tenax Therapeutics. Dane zostały zebrane przez badaczy uczestniczących w projekcie i koordynatorów próbnych i przeanalizowane przez statystyków próbnych (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny pod adresem), którzy zapewniają dokładność i kompletność danych i analiz oraz wierność wersji próbnej protokołu. Pierwszy szkic manuskryptu został napisany przez pierwszego i ostatniego autora, a wszyscy autorzy podjęli decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji. Sponsor dostarczył danych wejściowych do projektu, prowadzenia i raportowania testów, ale komitet sterujący miał ostateczne autorytet nad tymi aspektami procesu.
Pacjenci
Kwalifikujący się pacjenci mieli 18 lat lub więcej, planowano poddać się operacji kardiochirurgicznej z użyciem krążenia pozaustrojowego i mieli frakcję wyrzutową lewej komory równą 35% lub mniej ocenianą w ciągu 60 dni przed operacją. Procedura chirurgiczna serca może obejmować pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG), CABG z operacją zastawki aortalnej, izolowaną chirurgię zastawki mitralnej lub dowolną kombinację tych procedur. Pełna lista kryteriów włączenia i wyłączenia znajduje się w dodatkowym dodatku. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Randomizacja i reżim próbny
Pacjentów poddano badaniu przesiewowemu w ciągu 30 dni przed operacją. Kwalifikujący się pacjenci zostali losowo przydzieleni, w stosunku 1: z wykorzystaniem opartego na sieci systemu randomizacji bez stratyfikacji, aby otrzymać lewosimendan lub pasujące placebo w ślepy sposób. Po wprowadzeniu cewnika tętniczego i przed nacięciem skóry, rozpoczęto dożylną infuzję lewosimendanu (lub odpowiedniego placebo) w dawce 0,2 .g na kilogram masy ciała na minutę przez godzinę, a dawkę zmniejszono następnie do 0,1 .g. za kilogram na minutę przez kolejne 23 godziny. Stosowanie jednocześnie stosowanych leków, w tym innych leków inotropowych i wazopresyjnych, pozostawiono w gestii lekarzy. Jednoczesne stosowanie nesiritydu było zabronione z powodu synergizmu w przypadku niedociśnienia. Użycie cewnika płucno-tętniczego do monitorowania hemodynamicznego było zalecane, ale nie wymagane.
Gromadzenie danych i działania następcze
Dane dotyczące cech demograficznych, historii choroby, wyników badań laboratoryjnych, wyników elektrokardiograficznych, szczegółów zabiegu operacyjnego, leków towarzyszących oraz poważnych i nieprzyjemnych zdarzeń niepożądanych zebrano w ciągu 30 dni z wykorzystaniem systemu Merge eClinicalOS (IBM)
[hasła pokrewne: euromedic cennik, gabinet medycyny estetycznej wrocław, dilaterol ]

Tags: , ,

No Responses to “Lewosimendan u pacjentów z dysfunkcją lewej komory W trakcie operacji kardiochirurgicznej ad”

 1. Rafał Says:

  natury opatentowac biznes nie moze

 2. Olga Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: lublin psycholog[...]

 3. Kordian Says:

  Włókniaki można potraktować Brodacidem

 4. Rozalia Says:

  Article marked with the noticed of: Masaż leczniczy[...]

 5. Antonina Says:

  Bedzie jakas kontynuacja tego tematu ?

Powiązane tematy z artykułem: dilaterol euromedic cennik gabinet medycyny estetycznej wrocław