Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Na temat tzw. gelolepsji panuja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Na temat tzw. gelolepsji panują w piśmiennictwie poglądy nader niejedno- lite. Chodzi tu o napadowy, śmiech, (gr. gelao – śmieję. się), który jedni utożsamiają .z katapleksją, jeżeli dochodzi do zwiotczenia mięśni, a nawet utraty na oka mgnie- nie świadomości, inni wiążą te napady z przebytym zapaleniem mózgu lub innym gatunkiem encefalopatii. W pewnych przypadkach trudno rozstrzygnąć, czy śmiech jest czynnikiem wyzwalającym, jak w katapleksji, czy też chodzi o śmiech przyrnu- ,sowy (Lachschlag) jako istotną część napadu, Te różne zapatrywania wychodzą spod pióra autorów, którzy prawdopodobnie nigdy nie widzieli na własne, oczy tej rzad- kiej postaci napadów padaczkowych. W Oddziale Psychiatrii Dziecięcej w Gdańsku mieliśmy sposobność leczyć lO-letniego chłopca, dobrze rozwiniętego, który na kilka miesięcy przed przyjęciem do kliniki zaczął w nocy miewać napady, polegające na nagłym wymachiwaniu rękami i nogami wśród głośnego śmiechu; był przy tym zupełnie zdezorientowany. Poszczególny napad trwał do półtorej minuty, bywało ich w ciągu nocy 12-15, napady dzienne występowały rzadko. Raz tyljco wystąpił duży napad drgawkowy. Z autoanamnezy wynikało, że pamiętał tylko początek na- padów dziennych, z czasem potrafił je przewidzieć na podstawie ogarniającego go zawsze krótkotrwałego “nieprzyjemnego uczucia”. Pamiętał również początek śmie- chu, który pojawiał się bez nastroju rozweselenia. Zaraz potem już przestawał re- jestrować przeżycia i wykazywał zupełną niepamięć retropsychotyczną. Jeżeli w porę zaczął wykonywać gwałtowne ruchy kończynami, to udawało mu się zapobiec na- padowi; gdy już zaczął się śmiech, nie umiał już napadu przerwać. Elektroencefa- log rafia wykazała rozlane zmiany z przewagą obustronnie w okolicach czołowo- skroniowych. W eeg poszerzenie komór bocznych, bardziej po stronie lewej. Napady te widzieliśmy na własne oczy: zaczynały się od głośnego przyspieszonego oddechu, po którym zaraz zaczynał się głośny śmiech wśród ogromnego niepokoju ruchowego, miotania się, kopania. W czasie tego śmiechu chłopiec rozglądał się zupełnie zdezo- rientowany i nie reagował na pytania, jakby nie poznawał otoczenia. Po ustaniu śmiechu siadał na łóżku i głośno mlaskał. Całość napadu trwała około jedne-j mi- nuty. Po chwili świadomość się przejaśniała i można się było przekonać, że chłopiec nic nie pamięta. Napady te o cechach gelolepsji zakwalifikowano jako napady psy- choruchowego pochodzenia skroniowego, po czym zastosowano w 12 dniu pobytu w klinice tegretol firmy Geigy w dawce dobowej po 600 mg. Napady, których liczba dochodziła do 6 w ciągu każdej nocy, ustały po tegretolu natychmiast i jak dotąd (już kilka miesięcy) trwale, przy tej samej dawce podtrzymującej. Na przykładzie tym można dowieść, że przypuszczenie, jakoby chodziło tu o na- pady z pnia mózgowego, jest raczej niesłuszne. Również niezupełnie jasne jest jak dotąd pochodzenie napadów, określanych nazwami uralepsja i orgazmolepsja. [podobne: , olejowanie włosów, przedłużanie rzęs, zagęszczanie rzęs ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)