Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Nawet zwolennicy leczenia tuberkulinowego uznaja,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nawet zwolennicy leczenia tuberkulinowego uznają, że nie każda po- stać gruźlicy płuc nadaje się do tego leczenia. Metody tej stanowczo nie można stosować w ostrych postaciach gruźlicy ani w· postaciach wysię- kowych, w gruźlicy płuc z jamami, nawet bez gorączki, w ciężkiej gru- źlicy jelit. Wybitny upadek sił, zakażenie mieszane, objawiające się wy- soką gorączką i innymi objawami toksycznymi, równoczesna cukrzyca, zapalenie kłębków nerkowych, zwyrodnienie mięśnia: sercowego, choroba Basedowa i inne ciężkie choroby organiczne stanowią także przeciwwska- zanie do leczenia gruźlicy płuc tuberkuliną. Metodę tuberkulinową stosuje się obecnie tylko w gruźlicy węzłów wnękowych oraz w włóknistych postaciach gruźlicy płucnej i pozapłucnej przebiegających bez gorączki lub z bardzo małą gorączką. Ponieważ są to postaci gruźlicy, które przebiegają przy odpowiednim ogólnym lecze- niu łagodnie i ulec mogą nie tylko poprawie, ale i wyleczeniu, przeto trudno właściwie ocenić, jaka rola w ostatecznym wyniku przypada na leczenie tuberkuliną. Natomiast szeroko stosuje się leczenie tuberkuliną w gruźlicy narządu wzroku. Poleca się je także w gośćcu stawowym pochodzenia gruźli- czego. Leczenie tuberkuliną w tych chorobach trwa długo. Zasadniczy warunek leczenia tuberkuliną stanowi unikanie wyraźnego odczynu po każdej jej dawce. Jest to metodą alergiczną Sahliego mająca na celu tworzenie ciał odpornościowych bez wywo- ływania silnych odczynów ogólnych i ogniskowych. Unika się w tej me- todzie nie tylko wzniesień gorączkowych i odczynu ogniskowego w po- staci zaostrzenia sprawy gruźliczej (zaostrzenie szmeru oddechowego, po- jawienie się szmeru oskrzelowego lub rzężeń, zwiększenie ich liczby, przybranie charakteru dźwięcznego itd.), ale za odczyn niepożądany uważa się także obniżenie wagi ciała, przyśpieszenie tętna, pogorszenie stanu podmiotowego w postaci ogólnego osłabienia, utraty łaknienia, bó- lów w okolicy klatki piersiowej itd., nawet jeżeli tym objawom me towa- rzyszy wzrost gorączki. By nie przeoczyć odczynu, wstrzykuje się tuber- kulinę w godzinach porannych i mierzy ogólną ciepłotę ciała przynaj- mniej 3 razy dziennie. Wobec możliwości odczynu późnego, pojawia- jącego się dopiero po 30-36 godzinach; następną dawkę wstrzykuje się najwcześniej dopiero po dobie licząc od końca odczynu. Zwiększając dawkę rozcieńczenia tuberkuliny wstrzykuje się stopniowo 1, 2, 3 i tak dalej aż do 9 podziałek gramowej strzykawki Pravatza, a następnie 1, 2 itd. podziałki kilkakrotnie silniejszego stężenia tuberkuliny itd. W miarę zwiększania dawek przerwy między wstrzykiwaniami muszą być. coraz dłuższe. Jeżeli jakakolwiek dawka wywołała odczyn, to należy przy na- stępnym wstrzykiwaniu w razie słabego odczynu powtórzyć tę samą, dawkę, a w razie odczynu znacznego – wstrzyknąć dawkę mniejszą. [więcej w: , Siłownie zewnętrzne, prawo medyczne, biustonosze do karmienia ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)