Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Padaczke podkorowa poznac mozna po

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Padaczkę podkorową poznać można po następujących objawach: 1) nie ma objawów korowych, świadomość jest zachowana, choć jakościowo zmie- niona, źrenice reagują, nie zdarza się ani przykąszenie języka, ani zanieczyszczenie moczem lub stolcem; 2) jeżeli występują kurcze, to tężcowe, często ze współudziałem oczu (kurcz spoj- rzeniowy); zjawiska toniczne mogą być nieznaczne, górować mogą objawy pozapi- ramidowo-hiperkinetyczne o cechach drżenia, atetozy, ruchów wymiotnych, pląsa- wiczych, mioklonicznych, balistycznych; 3) mogą się pojawiać automatyzmy ruchowe i odruchy pierwotne z pnia mózgo- wego: ssania, żucia, połykania, tiki oddechowe, kurcze lokomotoryczne i statokine- tyczne, np. prokursja i retrokursja, ruchy dreptania, kopania, uderzenia, także pełne wyrazu odruchy obronne, ucieczki itd., wreszcie ruchy ciała obrotowe, okręcana się dokoła osi ciała, skrętu głowy z następowym skrętem ciała. Tutaj miałyby też nale- żeć prymitywne reakcje wściekłości, a także znieruchomienia z objawami kata- leptycznymi; 4) znamienne są zaburzenia . wegetatywne, głównie naczynioruchowe, oddechowe i wydzielnicze, np. ślinienie się; 5) w czasie napadu lub też przed napadem mogą występować silne stany wzru- szeniowe, np. strach, nienawiść, przesyt życiowy, wyrażane słownie lub pantorni- micznie; 6) czasem głównym składnikiem napadu jest działanie impulsywne o charakterze napastniczym, często z objawami tzw. kinesia paradoxa; 7) niektórzy zaliczają tutaj narkolepsję, widząc w niej coś w rodzaju epilepsia suocorticalis partialis. Nie brakło też podciągnięcia pod pojęcie napadów podkoro- wych piknolepsji, katapleksji lub objawów w rodzaju gelolepsji, urolepsii i orga- zmolepsji; 8) niektórzy dzielą napady podkorowe na miejscowe (podkorowy jacksonizm) i uogólnione, te ostatnie na hiper-, hipo- i akinetyczne. Niektórzy mówią o krótko- trwałych napadach. podkorowych typu petit maI, jak np. tężcowe kurcze pewnych grup mięśniowych, napadowe ruchy pląsawic ze i atetoidne, kurczowe ziewanie, ryt- miczne ruchy żucia i inne zjawiska “oralno-iteratywne”, kurczowe mruganie itd. – próbując je odgraniczyć od dłużej trwających całkowitych napadów. Niektórzy mó- wią o postaciach padaczki z pnia mózgowego: anankastycznej, oralno-iteratywnej, odmóżdżeniowej i kataleptycznej. [przypisy: , sklep kolagen, badania psychologiczne, kosmetyki organiczne ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)