Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Pewna 65-letnia chora z, wybitnymi

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pewna 65-letnia chora z, wybitnymi objawami padaczki skroniowej na tle hiperostozy czołowo-skroniowej przeżywała “kino”, polegające na tym, że na ścianie zjawiały jej się poruszające się sceny barwne z postaciami ludzkimi. Gdy wpatrywała się w portret męża, stwierdzała ze zdumieniem, że na fotografii twarz ta ożywiała się, robiła miny, słowem żyła. Bardzo trudno było dowiedzieć- się od chorej, czy mąż na tej fotografii naprawdę w danej chwili się znajduje, zapewniała bowiem, że naprawdę widzi to, co opisuje. Dopiero gdy zadano Jej pytanie, gdzie w tej chwili mąż się znajduje, odpowiadała, że oczywiście w pracy i śmiała SIę na myśl, że mógłby siedzieć w ramkach portretu. Podobne wątpliwości nasuwają się w stosunku do tzw. omamów przedsion- kowych. Obraz chorobąwy przypomina zespół Menter-ea, a jednak nim nie jest, To samo dotyczy opisów iluzji: chory widzi otaczające go osoby w stanie znie- kształcorryrn np. wydłużone głowy, czasem brak .głowy lub jej połowy, chylące się ku niemu ściany. I tutaj należy zbadać przeświadczenie chorego o rzeczy- wistości doznawanych spostrzeżeń i jego krytycyzm, zamiast mówić o iluzjach, których definicja w psychopatologii jest zupełnie określona. To co niektórzy mylnie nazywają halucynacjami w padaczce skroniowej albo iluzjami, to po- winno się nazywać automatyzmami, a więc np. automatismi visuales, acustici- olfactorii, mnestici itd. Te automatyzmy zmysłowe są typowe dla napadów psychosensorycznych, które należy przeciwstawić napadom psychomotorycznym. Pierwsze są pochodzenia ogniskowego i polegają na miejscowym podrażnieniu ok.olicy skroniowej, nie pociągają też za sobą jakościowych zaburzeń świado- mości, następowej niepamięci, ani sądu realizującego. Innymi .słowy, napady psychosensoryczne nie mają charakteru psychotycznego, w przeciwieństwie do napadów psychomotorycznych, które mają charakter uogólniony i są tym samym stanem psychotycznym; utożsamiamy je z równoważnikami pomrocznymi daw- nej nomenklatury. Dotychczas nie dokonano w sposób jednoznaczny zróżnico- wania elektroencefalograficznego napadów psychomotorycznych i psychosenso- rycznych. Natomiast stwierdzono identyczność eeg w stanach pomrocznych róż-, nego czasu trwania włącznie z fugami padaczkowymi (Bonduelle i in., 1963). Kliniczny podział padaczki na duże napady (convulsiones), małe (pycnolepsia) i psychoruchowe znajduje oparcie w wynikach badań elektroencefalagraficznych. Okazało się mianowicie, że każdej z tych postaci klinicznych od- powiada zasadniczo osobny typ krzywej. W prawidłowych warunkach na jedną se- kundę przypada ok. 10 fal alfa o nieznacznych wychyleniach. U chorych z dużymi napadami padaczkowymi, w czasie napadu lub poza nimi dochodzi do przyspiesze- nia rytmu fal i znacznego zwiększenia ich amplitudy. U chorych z małymi napa- dami znacznie zwiększa się amplituda, lecz fale, są naprzemiennie to szybkie, to zwolnione (iglice-fale). U• chorych z równoważnikami jest również zwolnienie rytmu ze znacznym wychyleniem krzywej, lecz przychodzi ono co kilka fal, zbliżonych wyglądem i częstością do prawidłowych fal alfa.Ikrzywa trapezoidalna), Schemat ten tylko z grubsza ma zastosowanie, odmian krzywych eeg jest znacznie więcej. Omó- wimy te zagadnienia bardziej .szczegótowo w osobnym rozdziale. Wypada tu tylko podnieść, że dzięki eeg częstokroć wykrywamy tło padaczkowe w przypadkach, w których dawni klinicyści mogli się opierać tylko na kryteriach klinicznych. Dla przykładu przypomnę omówione w innym miejscu przypadki upojenia patologicz- nego, tików Tourettea itd. [podobne: , dentysta Kraków, deratyzacja warszawa, badania psychologiczne ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)