Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Pierwotna odma opłucna lecznicza.

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Pierwotna odma opłucna lecznicza po stronie zdrowego płuca. Spostrzeżenia dodatniego wpływu odmy opłucnej na zmiany gruźlicze w drugim płucu nasunęły Ascoliemu myśl leczenia gruźlicy płuc odmą, wytworzoną po stronie zdrowego płuca, w tych przypadkach, w których, rozległe zrosty uniemożliwiają wytworzenie odmy po stronie ze zmianami gruźliczymi. Metoda ta ma za zadanie ograniczyć ruchomość chorego płuca przez znaczne przesunięcie śródpiersia w jego stronę. Dla osiągnięcia większego unieruchomienia chorego płuca Ascoh poprzedza wytworzenie odmy wyrwaniem nerwu przeponowego po chorej stronie. Metoda Ascoliego nie zdobyła dotychczas powszechnego uznania.U nas stosował ją w 5 przypadkach Marceli Staroniewicz w Sanatorium Staszycówka w Ludwikowie pod Poznaniem i doszedł do wniosku, że jest to metoda cenna. Natomiast nieliczne zresztą próby nie zachęciły Martyszewskiego i Stankiewicz-Trybowskiej do dalszego jej stosowania. Lnicacer stosując tę metodę w 30 przypadkach gruźlicy płuc uzyskał szybką poprawę w przypadkach świeżych zmian wysiękowych, usadowionych w górnym płacie, w których nie można było wytworzyć klasycznej odmy z powodu zrostów. Wyniki były gorsze w przypadkach zmian włóknistych oraz przewlekłych mieszanych. Tam, gdzie zmiany włókniste były rozległe, a śródpiersie sztywne, tak iż płuco chore nie zapadło się, poprawy nie było żadnej.
Odma opłucna lecznicza wybiórcza. Przez miano: odma opłucna wybiórcza (Barlow i Kramer) rozumie się taką odmę opłucną leczniczą, która uciska część płuca zawierającą ognisko gruźlicze nie naruszając czynności zdrowych części tego samego płuca. Zdrowe części płuca, rozszerzone prawie całkowicie, w przypadkach odmy wybiórczej są oddzielone od ściany klatki piersiowej tylko cienką warstwą powietrza. Odróżnia się odmę wybiórczą pierwotną i wtórną. Postać pierwotna powstaje od razu po wytworzeniu odmy albo po pierwszych jej dopełnieniach, wtórna – po dłuższym trwaniu odmy. Dla powstania odmy wybiórczej niezbędne są następujące warunki: 1. usadowienie zmian gruźliczych w jednym tylko płacie płucnym; 2. brak zrostów w okolicy wcięć, dzięki czemu płaty płuc zachowują czynnościową samodzielność; 3. zdolność płata, w którym są zmiany gruźlicze, do zapadnięcia; jeżeli zmieniony chorobowo płat płuca jest zbitą lub stwardniałą masą nie dającą się ucisnąć, to odma wybiórcza powstać nie może; 4. wprowadzenie do jamy opłucnej, zgodnie z techniką Guiertier-Pedoja, małych ilości powietrza (200…,-300 ml), tak by ciśnienie w jamie opłucnej było zawsze niskie, ujemne. [hasła pokrewne: protezy bezklamrowe, medicus jawor rejestracja, hiperostoza czołowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Pierwotna odma opłucna lecznicza.”

 1. Michalina Says:

  nadciśnienie i cholestrol mozna opanować za pomocą taxivitalu

 2. Pinball Wizard Says:

  Article marked with the noticed of: dentysta bydgoszcz[...]

 3. Blister Says:

  Zobaczcie czego ucza w medyku

 4. Hog Butcher Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do odżywki real pharm[...]

 5. Stacker of Wheat Says:

  Wiedzieliście, że są polskie kliniki w tym kraju

Powiązane tematy z artykułem: hiperostoza czołowa medicus jawor rejestracja protezy bezklamrowe