Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

Padaczka podkorowa.

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Padaczkę podkorową poznać można po następujących objawach: 1) nie ma objawów korowych, świadomość jest zachowana, choć jakościowo zmieniona, źrenice reagują, nie zdarza się ani przykąszenie języka, ani zanieczyszczenie moczem lub stolcem; 2) jeżeli występują kurcze, to tężcowe, często ze współudziałem oczu (kurcz spojrzeniowy); zjawiska toniczne mogą być nieznaczne, górować mogą objawy pozapiramidowo-hiperkinetyczne o cechach drżenia, atetozy, ruchów wymiotnych, pląsawiczych, mioklonicznych, balistycznych; 3) mogą się pojawiać automatyzmy ruchowe i odruchy pierwotne z pnia mózgowego: ssania, żucia, połykania, tiki oddechowe, kurcze lokomotoryczne i statokinetyczne, np. prokursja i retrokursja, ruchy dreptania, kopania, uderzenia, także pełne wyrazu odruchy obronne, ucieczki itd., wreszcie ruchy ciała obrotowe, okręcana się dokoła osi ciała, skrętu głowy z następowym skrętem ciała. Tutaj miałyby też należeć prymitywne reakcje wściekłości, a także znieruchomienia z objawami kataleptycznymi; 4) znamienne są zaburzenia wegetatywne, głównie naczynioruchowe, oddechowe i wydzielnicze, np. ślinienie się; 5) w czasie napadu lub też przed napadem mogą występować silne stany wzruszeniowe, np. strach, nienawiść, przesyt życiowy, wyrażane słownie lub pantornimicznie; 6) czasem głównym składnikiem napadu jest działanie impulsywne o charakterze napastniczym, często z objawami tzw. kinesia paradoxa; 7) niektórzy zaliczają tutaj narkolepsję, widząc w niej coś w rodzaju epilepsia suocorticalis partialis. Nie brakło też podciągnięcia pod pojęcie napadów podkorowych piknolepsji, katapleksji lub objawów w rodzaju gelolepsji, urolepsii i orgazmolepsji; 8) niektórzy dzielą napady podkorowe na miejscowe (podkorowy jacksonizm) i uogólnione, te ostatnie na hiper-, hipo- i akinetyczne. Niektórzy mówią o krótkotrwałych napadach podkorowych typu petit mal, jak np. tężcowe kurcze pewnych grup mięśniowych, napadowe ruchy pląsawic ze i atetoidne, kurczowe ziewanie, rytmiczne ruchy żucia i inne zjawiska “oralno-iteratywne”, kurczowe mruganie itd. – próbując je odgraniczyć od dłużej trwających całkowitych napadów. Niektórzy mówią o postaciach padaczki z pnia mózgowego: anankastycznej, oralno-iteratywnej, odmóżdżeniowej i kataleptycznej. [przypisy: , sklep kolagen, badania psychologiczne, kosmetyki organiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

Padaczka podkorowa.

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Pewna 65-letnia chora z, wybitnymi objawami padaczki skroniowej na tle hiperostozy czołowo-skroniowej przeżywała “kino”, polegające na tym, że na ścianie zjawiały jej się poruszające się sceny barwne z postaciami ludzkimi. Gdy wpatrywała się w portret męża, stwierdzała ze zdumieniem, że na fotografii twarz ta ożywiała się, robiła miny, słowem żyła. Bardzo trudno było dowiedzieć się od chorej, czy mąż na tej fotografii naprawdę w danej chwili się znajduje, zapewniała bowiem, że naprawdę widzi to, co opisuje. Dopiero gdy zadano jej pytanie, gdzie w tej chwili mąż się znajduje, odpowiadała, że oczywiście w pracy i śmiała się na myśl, że mógłby siedzieć w ramkach portretu. Podobne wątpliwości nasuwają się w stosunku do tzw. omamów przedsionkowych. Obraz chorobowy przypomina zespół Menterea, a jednak nim nie jest. To samo dotyczy opisów iluzji: chory widzi otaczające go osoby w stanie zniekształconym np. wydłużone głowy, czasem brak głowy lub jej połowy, chylące się ku niemu ściany. I tutaj należy zbadać przeświadczenie chorego o rzeczywistości doznawanych spostrzeżeń i jego krytycyzm, zamiast mówić o iluzjach, których definicja w psychopatologii jest zupełnie określona. To co niektórzy mylnie nazywają halucynacjami w padaczce skroniowej albo iluzjami, to powinno się nazywać automatyzmami, a więc np. automatismi visuales, acusticiolfactorii, mnestici itd. Te automatyzmy zmysłowe są typowe dla napadów psychosensorycznych, które należy przeciwstawić napadom psychomotorycznym. Pierwsze są pochodzenia ogniskowego i polegają na miejscowym podrażnieniu okolicy skroniowej, nie pociągają też za sobą jakościowych zaburzeń świadomości, następowej niepamięci, ani sądu realizującego. Innymi słowy, napady psychosensoryczne nie mają charakteru psychotycznego, w przeciwieństwie do napadów psychomotorycznych, które mają charakter uogólniony i są tym samym stanem psychotycznym; utożsamiamy je z równoważnikami pomrocznymi dawnej nomenklatury. Dotychczas nie dokonano w sposób jednoznaczny zróżnicowania elektroencefalograficznego napadów psychomotorycznych i psychosensorycznych. Natomiast stwierdzono identyczność eeg w stanach pomrocznych różnego czasu trwania włącznie z fugami padaczkowymi (Bonduelle i in., 1963). Kliniczny podział padaczki na duże napady (convulsiones), małe (pycnolepsia) i psychoruchowe znajduje oparcie w wynikach badań elektroencefalagraficznych. Okazało się mianowicie, że każdej z tych postaci klinicznych odpowiada zasadniczo osobny typ krzywej. W prawidłowych warunkach na jedną sekundę przypada ok. 10 fal alfa o nieznacznych wychyleniach. U chorych z dużymi napadami padaczkowymi, w czasie napadu lub poza nimi dochodzi do przyspieszenia rytmu fal i znacznego zwiększenia ich amplitudy. U chorych z małymi napadami znacznie zwiększa się amplituda, lecz fale, są naprzemiennie to szybkie, to zwolnione (iglice-fale). U chorych z równoważnikami jest również zwolnienie rytmu ze znacznym wychyleniem krzywej, lecz przychodzi ono co kilka fal, zbliżonych wyglądem i częstością do prawidłowych fal alfa. Krzywa trapezoidalna. Schemat ten tylko z grubsza ma zastosowanie, odmian krzywych eeg jest znacznie więcej. Dzięki eeg częstokroć wykrywamy tło padaczkowe w przypadkach, w których dawni klinicyści mogli się opierać tylko na kryteriach klinicznych. Dla przykładu przypomnę przypadki upojenia patologicznego, tików Tourettea itd. [podobne: , dentysta Kraków, deratyzacja warszawa, badania psychologiczne ]

Comments Off

« Previous Entries