Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘Bielizna nocna damska’

Torakoplastyka Koniecznosc unieruchomienia w dostatecznej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Torakoplastyka Konieczność unieruchomienia w dostatecznej mierze chorego płuca w tych przypadkach, w których nie da się to osiągnąć innymi meto- dami, nasunęła pomysł usuwania części twardych klatki piersiowej po stronie chorego płuca przez rozległe wycięcie żeber, Dla uzyskania przy tym zabiegu, zwanym torakoplastyka, dostatecznego zapadnięcia się płuca Brauer żądał bardzo rozległego wycięcia podoko- stnego żeber od I do XI. Operacja ta okazała się bardzo ciężka i niebez- pieczna, chociaż wynik w pierwszym przypadku, operowanym tą metodą przez Friedricha, był dobry. Niebezpieczeństwa dla chorego polegają na silnym wstrząsie operacyjnym i na gwałtownym zaburzeniu oddy- chania i krążenia. Przyczyną tego jest nagłe przesunięcie śródpiersia i serca. Pewną rolę odgrywają także ruchy paradoksalne strony opero- wanej podczas oddychania, wskutek których powietrze wydechowe w okresie wdechu, gdy strona operowana zapada się, dostaje się z cho- rego płuca do zdrowego utrudniając prawidłowe przewietrzanie. Do tego dołącza się także nagłe wessanie do krwi jadów gruźliczych z zapadnię- tego chorego płuca. Toteż operacja Brauer – Friedricha, jak i niektóre inne jej modyfikacje, nie utrzymała się. Nie tak ciężki zabieg stanowi całkowita torakoplastyka przykręgowa Sauerbrucha. Metoda polega na wycięciu żeber od XI do I włącznie na przestrzeni 8-12 ,cm z następowym uciskiem ope- rowanej połowy klatki piersiowej sprężystym opatrunkiem, który znosi ruchy oddechowe. Operację wykonuje się zazwyczaj dwuczasowo, a na- wet kilkoczasowo w odstępach 2-3 tygodniowych. Zmniejsza to wstrząs pooperacyjny i zadość czyni postulatowi stosowania ucisku postępującego w leczeniu odprężająco-uciskowym gruźlicy płuc. Operację zaczyna się od usunięcia dolnych żeber, a to w tym celu, by uniknąć zakażenia dol- nych części płuca przez aspirację materiału gruźliczego z górnego płata, która mogłaby nastąpić przy usuwaniu najpierw górnych żeber. Wycię- cie pierwszego żebra jest bezwzględnie konieczne, inaczej bowiem nie uzyskuje się należytego zapadnięcia się płuca. [przypisy: , Bielizna nocna damska, olejek do włosów, olej lniany ]

Comments Off