Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

Alkoholizacja nerwów miedzyzebrowych (Alcoholisatio

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Alkoholizacja nerwów międzyżebrowych (Alcoholisatio nn. intercostalium) Leott polecił dla leczenia gruźlicy płuc unieruchomienie klatki pier- siowej za pomocą przecięcia nerwów międzyżebrowych od drugiego do siódmego (neurotomia intercostalis) albo ich porażenia przez wstrzykiwa- nie alkoholu do przestrzeni między żebrami a opłucną. Dodatnie strony tej metody polegają na możności jej stosowania po obu stronach klatki piersiowej, stopniowym rozwoju unieruchomienia, co ułatwia dosrosowa- nie się narządów krążenia i oddychania do zmienionych warunków, cał- kowitym zachowaniu równowaci śródpiersia i na odzyskaniu przez klatkę piersiową ruchomości najpóźniej po upływie 4 miesięcy od zaprzestania wstrzykiwań alkoholu. Alkoholizację nerwów międzyżebrowych poleca się w gruźlicy jednego lub obu płuc postępującej przewlekle lub podostro, gdy nie można wy- tworzyć odmy płucnej wskutek zarośnięcia jamy opłucnej i nie daje się zastosować z różnych przyczyn np. podeszłego wieku chorego, późnego okresu ciąży, torakoplastyka, a także w przypadkach uporczywych krwo- toków płucnych . Zabieg wykonuje się w trzech etapach w odstępach 2-3 dniowych. W pierwszym etapie zablokowuje się 2-i i 3-i nerwy międzyżebrowe, w drugim etapie – 4 i 5 i w trzecim etapie – szósty i siódmy. Postcpowanie: w odległości 5-6 cm od ościstego wyrostka odpowiedniego kręgu prostopadle do ściany klatki piersiowej wkłuwa się igłę, kierując ją ku dolnemu brzegowi odpowiedniego żebra; po dojściu do niego igłę posuwa się w głąb na 1-2 mm. a następnie odchyla się zewnętrzny jej koniec w dół pod kątem 45°, znie- czula się jednym ml 1 % wodnego roztworu nowokainy i wstrzykuje się 2 ml 70 % alkoholu. Obecnie alkoholizację nerwów międzyżebrowych stosuje się rzadko. [więcej w: , odwrócona osmoza, wkładki sfp, dezynsekcja warszawa ]

Comments Off