Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘fizjoterapia’

Nieraz zdarzaja sie przypadki gruzlicy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nieraz zdarzają się przypadki gruźlicy płuc, w których leczenie odmą .opłucną .jest bezskuteczne z tego powodu, że szczyt płucny, zawiera- jący najrozleglejsze ogniska gruźlicze łącznie z jamą lub kilku jarnami nie daje się ucisnąć, gdyż silne zrosty opłucne przymocowują go do ściany klatki piersiowej. Do takich przypadków Tuffier polecił zabieg polegający na oddzieleniu na tępo obu blaszek opłucnej wraz z powię- zią i płucem od powierzchni wewnętrznej żeber zrosłych z sobą i z płu- cem i na wypełnieniu wytworzonej przestrzeni zewnątrzopłucnej tkanką tłuszczową. Zabieg poprzedza się wycięciem żeber na przestrzeni około 3 cm. Jest to tzw. odklejanie szczytu płuca zewnątrz-opłucne (apicolysis extrapleuralis). Wykonanie zabiegu jest łatwiej- sze, jeżeli ogniska gruźlicze w szczycie płuca – a jest to najczęściej jama gruźlicza – nie przylegają bezpośrednio do ściany klatki piersio- wej. Wykonując odklejanie zewnątrz opłucne, nie ograniczamy się w większości przypadków do części szczytu płuca leżącej powyżej oboj- czyka, lecz sięgamy do III, a nawet do IV żebra. Niestety, użyta do zabiegu tkanka tłuszczowa szybko się wsysa. Od- łuszczona opłucna ścienna już wkrótce wraca na dawne miejsce i po- nownie przyrasta do żeber. Wskutek tego część płuca, uciśnięta przez zabieg, rozszerza się. By nie dopuścić do tego, Davis i Bau polecili koja- rzyć apikolizę z plombowaniem obcym ciałem przestrzeni, uzyskanej przy apikolizie między żebrami a opłucną ścienną. W tym zatem zabiegu uwolnienie szczytu od zrostów łączy się z mechanicznym uciskiem plomby. Najlepsze wyniki dają plomby z parafiny, do której w celu przeciw-. gnilnym dodaje się wioformu (0,570) a dla umożliwienia badania radio- logicznego – bizmutu (0,570). Plomba musi wypełniać bardzo szczelnie wspomnianą przestrzeń, nie powinna jednak ważyć ponad 200-300 gra- mów. Po kilku tygodniach plomba obrasta torebką łącznotkankową i, jak się zdaje, sprzyja rozwojowi tkanki łącznej także w samym płucu. Wy- wierając ucisk na szczyt płucny i znajdującą się. w nim jamę plomba sprzyja zwłóknieniu szczytu i dopomaga gojeniu się ognisk gruźliczych w płucu. Apikolizę samą lub połączoną z plombowaniem można stoso- wać w razie potrzeby także w gruźlicy obu płuc. [podobne: , fizjoterapia, olejek kokosowy, korekcja wzroku ]

Comments Off