Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

MAŁY NAPAD PADACZKOWY.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

MAŁY NAPAD PADACZKOWY (PETIT MAL, PAROXYSMUS PARVUS). Fakt, że przybliżyliśmy się do poznania istoty padaczki dzięki badaniom neurofizjologicznym nie powinien nam zamykać oczu na doniosłość nozografii klinicznej. Bay (1961) trzymając się klasyfikacji fenomenologicznej Janza wprowadza w różnicowaniu różnych odmian małego napadu kryterium wieku, w którym napady się rozpoczynają. Niektóre odmiany małych napadów są związane z wiekiem; mają one tę właściwość, że występują symetrycznie i prowadzą do ruchów w płaszczyźnie ciała strzałkowej. Między pierwszym miesiącem a 5 r. ż., najczęściej zaś do ukończenia roku, pojawiają się napady propulsywne, trwające oka mgnienie, o cechach błyskawicznego drgnienia (Blitzkrampf), przytaknięcia (Nickkrampf) lub skłonu (Salaamkrampf). Analogiczne do przytaknięcia są drop seizures, dotyczące nóg, tak iż chory może upaść na twarz, chociaż zazwyczaj zdąży odzyskać równowagę. Napady tej grupy często występują w seriach do 50 i odpowiadają wówczas pojęciu pikriolepsji. Druga grupa związanych z wiekiem małych napadów znamionuje się retrepulsją i występuje u dzieci między 4 a 14 r. ż., najczęściej między 5 a 10. Napad polega na ruchu gałek ocznych i powiek ku górze lub na uniesieniu i odrzuceniu w tył głowy, również na ruchu tułowia wstecz i podniesieniu ramion, tak że chory mógłby upaść na wznak, gdyby nie krótkotrwałość napadu. Ruchy te zwykły występować klonicznie jako drgnienia o rytmie 2-3sek, z czego wynika wolno drgający przebieg ruchu. Najczęściej napad ma charakter szczątkowego mrugnięcia, jakby oczopląsu lub lekkich drgnień głowy czy rąk, ale zawsze zauważyć można retrepulsywny kierunek tego poronnego napadu. Niektórzy do tejże grupy zaliczają napady obsence ze względu na identyczny obraz eeg i skłonność do piknoleptycznej wielokrotności. Trzeciej grupie małych napadów nadano nazwę impulsywnych; we francuskim piśmiennictwie określa się je jako secousses, Lennox nazywa je niesłusznie mioklonicznymi. Chodzi tu o nagłe i bardzo gwałtowne, do rażenia prądem podobne drgnienia całego ciała, szczególnie, pasa barkowego i ramion, rzadziej i nóg; w tym ostatnim wypadku chory pada nagle na ziemię, częściej na twarz, rzadziej do tyłu. Chory natychmiast podnosi się. Jeżeli trzyma coś w ręku, ciska tym przedmiotem, co w retrepulsywnych napadach bywa rzadkością. Napady impulsywne występują pojedynczo lub po 2-5 w krótkich odstępach czasu. Jeżeli u tego samego chorego występują i duże napady, opisane małe mogą uchodzić za zwiastuny lub za aurę motoryczną; czasem uważa się je nie bardzo słusznie za równoważniki dużych napadów. Napady tej trzeciej grupy pojawiają się w wieku między 10 a 22 r. ż., najczęściej w latach 14-17. Występują one tylko wyjątkowo pod postacią piknolepsji. Do rzadkości należy występowanie u tego samego chorego napadów przynależnych do różnych tych trzech grup. Typowa dla każdej grupy symptomatyka, podobnie jak jej bioelektryczny korelat, pozostają w ciągu całego życia nie zmienione, dzięki czemu można z wyglądu napadów odgadnąć, jakiego typu były one w latach dziecięcych i kiedy mniej więcej się rozpoczęły. [hasła pokrewne: , surówki bawełniane, pierścionek zaręczynowy, gabinet ginekologiczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

MAŁY NAPAD PADACZKOWY.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Wobec tak wielkiej różnorodności zjawisk klinicznych i zamieszania w mianownictwie zaszła konieczność ujednolicenia tych spraw. Postawiono znak równania między wszystkimi krótkotrwałymi napadami przebiegającymi bez drgawek i nadano im wspólną nazwę małych napadów padaczkowych (petits maux, pycno-epilepsja, absences). Przeciwstawiamy im napady, które zawierają składowe należące do dużego napadu padaczkowego (grand mal). Jeżeli wystąpi chociażby nieznaczny stan drgawkowy, mówimy o dużych napadach poronnych (paroxysmu. abortivus). Za trzecią kategorię napadów uznaje się równoważniki psychiczne. Rozróżnienie bywa czasem trudne, gdyż różne te rodzaje napadów mogą występować u jednego i tego samego osobnika. Najściślejsze zaklasyfikowanie napadu możliwe jest na podstawie krzywej eeg. Małe napady w powyższym znaczeniu są chorobą zasadniczo wieku dziecięcego. U dorosłych spotyka się je bardzo rzadko. W praktyce zachodzi czasem konieczność różnicowania między petits maux (ubsences) anarkolepsją lub katalepsją. Są to dwie jednostki neurologiczne. Narkolepsja polega na napadowym usypianiu, bez względu na sytuację, w której znajduje się chory w danej chwili. Odczuwa on nagle nieprzepartą senność, przy czym nie ma czasu przybrać wygodnego ułożenia ciała. Etiologia tych stanów nie jest wyjaśniona, jednakże na ich patogenezę rzucają pewne światło badania doświadczalne Hessa (1949), który drażniąc prądem elektrycznym określone punkty międzymózgowia wywoływał u zwierząt stany podobne do narkolepsji. Inaczej natomiast wygląda napad katapleksji. Chodzi tu o nagle zwiotczenie mięśni, najczęściej wywołane jakimś silnym wzruszeniem, przebiegające bez utraty świadomości i bez niepamięci. Napad taki może się pojawić w następstwie silnego wzruszenia radosnego, zwłaszcza śmiechu, rzadziej wzruszenia przykrego, np. gniewu. Nagłe zaskoczenie zdaje się odgrywać ważną rolę. Czasem u osobników dysponowanych można wywołać katapleksję łaskotaniem lub innymi bodźcami. Rzadziej zdarza się, że napad katapleksji występuje w stanie spoczynku, w postawie stojącej lub siedzącej, bez widocznej przyczyny. W rzadkich przypadkach bywa coś w rodzaju aury: mimowolne ruchy żucia, mruganie, uczucie wstępującego gorącą lub ciężkiego znużenia aż do poczucia zniweczenia, uczucia ściskania itd. Zaraz potem ,chory obala się, jeżeli napad jest uogólniony. Bywa bowiem i katapleksja częściowa, dotycząca określonych grup mięśniowych. Stosunek katapleksji do padaczki nie został ostatecznie wyświetlony mimo usilnych badań (Fernandez 1954). Najważniejsze cechy różnicowe, to brak utraty świadomości oraz zależność od wzruszeń. [hasła pokrewne: , odżywka do rzęs, odzież bhp, gabinet ginekologiczny ]

Comments Off

« Previous Entries