Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Wobec tak wielkiej róznorodnosci zjawisk

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wobec tak wielkiej różnorodności zjawisk klinicznych i zamieszania w mianow- nictwie zaszła konieczność ujednolicenia tych spraw. Postawiono znak równania między wszystkimi krótkotrwałymi napadami przebiegającymi bez drgawek i na- dano im. wspólną nazwę małych napadów padaczkowych (petits maux, pycno-epi- lepsja, a.bsences). Przeciwstawiamy im napady, które zawierają składowe należące do dużego napadu padaczkowego (grand mal). Jeżeli wystąpi chociażby nieznaczny stan drgawkowy, mówimy o dużych napadach poronnych (paroxysmu. abortivus). Za trzecią kategorię napadów uznaje się równoważniki psychiczne. Rozróżnienie bywa czasem trudne, gdyż rozne te rodzaje napadów mogą występować u jednego i tego samego osobnika. Najściślejsze zaklasyfikowanie napadu możliwe jęst na podstawie krzywej eeg. Małe napady w powyższym znaczeniu są chorobą zasad- niczo wieku dziecięcego. U dorosłych spotyka się je bardzo rzadko. W praktyce zachodzi czasem konieczność różnicowania między petits maux (ubsen- ces) anarkolepsją lub katalepsją. Są to dwie jednostki neurologiczne. Narkolepsja polega na napadowym usypianiu, bez względu na sytuację, w której znajduje się chory w danej chwili. Odczu.wa on nagle nieprzepartą senność, przy czym nie ma czasu przybrać wygodnego ułożenia ciala. Etiologia tych. stanów nie jest wyjaśniona, jednakże na ich patogenezę rzucają pewne światło. badania doświad- czalne Hessa (1949), który drażniąc prądem elektrycznym określone punkty między- mózgowia wywoływał (l zwierząt stany podobne do narkolepsji. Inaczej natomiast wygląda napad katapleksji. Chodzi tu o nagle zwiotczenie mięśni, – najczęściej wywołane jakimś silnym wzruszeniem, przebiegające bez utraty świado- mości i bez niepamięci. Napad taki może się pojawić w następstwie silnego wzru- .szenia radosnego, zwłaszcza śmiechu, rzadziej wzruszenia przykrego, np. gniewu. Nagłe zaskoczenie zdaje się odgrywać ważną rolę. Czasem u osobników dyspono- wanych można wywołać katapleksję łaskotaniem lub innymi bodźcami. Rzadziej zdarza się, że napad katapleksji występuje w stanie spoczynku, w postawie stojącej lub siedzącej, bez widocznej przyczyny. W rzadkich przypadkach bywa coś w ro- -dzaju aury: mimowolne ruchy żucia, mruganie, uczucie wstępującego gorącą. lub ciężkiego znużenia aż do poczucia zniweczenia, uczucia ściskania itd. Zaraz potem ,chory obala się, jeżeli napad jest uogólniony. Bywa bowiem i katapleksja częściowa, dotycząca określonych grup mięśniowych. Stosunek katapleksji do padaczki nie zo- .szał ostatecznie wyświetlony mimo usilnych badań (Fernandez 1954). Najważniejsze cechy różnicowe, to brak utraty świadomości oraz zależność od wzruszeń. [hasła pokrewne: , odżywka do rzęs, odzież bhp, gabinet ginekologiczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Wobec tak wielkiej róznorodnosci zjawisk

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przypadek nr 19. Actiones impulsivae (ipsimutilationes) atque poriomania, partim in statu obnubilatorio. Epilepsia psychomotoricao M. B., ur. 31. L 1934 r. Obciążenia dziedzicznego miało nie być. Nauka szła jej dobrze, ukończyła 10 klas, do matury nie doszła z powodu choroby. W latach pokwitania. była nadmiernie po- bożna. Wie od rodziny, że w 13 r. Ż. miała dwukrotnie stany sennowłóctwa. Od 16 r. Ż. zaczęły ją nachodzić, podobno pod wpływem piśmiennictwa ascetycznego, myśli, aby sobie zadawać cierpienia. Pewnego razu w czasie nauki szkolnej Z. obawy przed zapytaniem wyszła z klasy. Nie pamięta, co się z nią dalej działo, ocknęła się dopiero pod wpływem silnego bólu ręki. Spostrzegła wówczas, że bije ręką o ścianę. Od tego czasu powtarzało się to bardzo często. Wytworzyło się u niej zapalenie szpiku kostnego, była operowana. Mimo tych cierpień, bolejąc nad tą niezrozumiałą skłon- nością, ustawicznie ponawiała te czynności samookaleczeniowe. Rana operacyjna trudno się goiła z powodu tych działań, lecz nie przyznawała się do nich lekarzom. Po pewnym czasie, gdy zaczęła pracować jako przyuczona pielęgniarka, zaczęła miewać myśli samobójcze, zresztą nieuzasadnione. W tym celu zaczęła sobie wstrzy- kiwać podskórnie powietrze w ilości 200 ml w uda i w inne miejsca. W związku z tym przebywała w latach 1950-1955 14 razy na oddziałach chirurgicznych. Wstrzy- kiwała sobie również mleko i inne nieczystości. Lekarze rozpoznawali ropowicę ga- zową i nie mogli wpaść na źródło tych zakażeń i pochodzenia gazu podskórnego. Operowano ją kilkanaście razy, prz.eważnie na udach, które są pokryte w lalorna bliznami. Wstydziła się przyznać komukolwiek, że sama jest sprawczynią swoich cierpień. Nie potrafi wyjaśnić, po co to robiła. Cierpiała straszliwie, ból nie sprawiał jej przyjemności, przeciwnie, bała się bólu i żyła w ustawicznym strachu przed samą sobą. Nie potrafi bliżej wyjaśnić sobie stanu, w którym się znajduje w chwili za- dawania sobie tych okaleczeń. Przeważnie odczuwa jakiś nieodparty przymus zada- nia sobie bólu i wśród nieopisanego podniecenia zabiera się do tych działań, przy czym cichną wszystkie jej postanowienia poprawy. Przeważnie nie potrafi sobie potem przypomnieć szczegółów tego działania, czasem ocknie się dopiero pod wpły- wem bólu. [podobne: , opieka medyczna, firma sprzątająca, gabinet ginekologiczny ]

Comments Off

« Previous Entries