Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘implanty zębów’

Koncepcja sztywnych engramów Sernona.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Koncepcja sztywnych engramów Sernona doznała dzięki koncepcji Penfielda dynamizacji czynnościowej. Dzięki temu rozumiemy lepiej, dlaczego napady padaczki skroniowej przebiegają tak często z przeżyciami o cechach zmysłowo wspominanych obrazów wzrokowych; słuchowych, węchowo-smakowych; wspomnienia te niesłusznie nazywają niepsychiatrzy halucynacjami; niesłusznie, gdyż brak tym wspomnieniom sądu realizującego. Wiadomo, że pod względem rozwojowym płaty skroniowe pochodzą ze starych, już u amfibii spotykanych struktur węchomózgowia. W układzie tym mają się mieścić pierwociny psychiki natury instynktowej, protopatycznej, odczynów negacji i sugestywności. Koty pozbawione operacyjnie węchomózgowia tracą agresywność, łagodnieją. Niektórzy, np. Gastaut (1954), zwracają uwagę na podobieństwo charakteru chorych, którym usunięto obustronnie płaty skroniowe, z zachowaniem tak samo zoperowanych kotów. Chorzy tacy stają się m. in. “hipersocjalni”. NAPADY PSYCHOSENSORYCZNE. Związane z uszkodzeniem okolic skroniowych napady psychosensoryczne pochodzą z wyładowania bioelektrycznego dużych obszarów kory skroniowej, węchomózgowia i pnia mózgu. Napady te polegają na odczuwaniu niezwykłego zapachu lub smaku, zwykle przykrego, przy czym chory nie traci przytomności i nie zdradza potem niepamięci. To samo dotyczy napadów wzrokowych i słuchowych. Zjawiska słuchowe są częstsze; chory słyszy dźwięki, tony, szmery; turkot, warkot,brzęczenie, ale również muzykę, dawno, słyszane znajome melodie i piosenki, albo też znajome głosy o treści trudnej do sprecyzowania, lecz mającej charakter wspomnień typu dejcl vu lub dejcl vecu. Podobnie rozmaita jest skala zróżnicowania wrażeń wzrokowych: bywają to barwy różowe, błękitne i inne, mroczki, smugi lub osoby, obrazy, widoki. Pewna chora w Klinice Gdańskiej, która nigdy nie widziała morza, choć nie wykluczone, że widziała je w kinie, widywała napadowo falujące morze z płynącymi statkami i ludźmi, zawsze stereotypowo w tej samej kolejności i o tych samych cechach. I nie ma niepamięci. Nastrój chorego w czasie napadu bywa czasem dziwny, chory może mieć uczucie r: odwrotność zjawiska dejcl vu – jakby obcości: otoczenie staje się mu dziwnie niezwykle, nieznajome; wszystko to nierzadko mikrooptycznie pomniejszone lub makrooptycznie wyolbrzymione. Z chorym można rozmawiać i pamięta tę rozmowę, chociaż świadomość jego jest marzeniowo przyćmiona (etat de reve, dreami state). [przypisy: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, implanty zębów, firma sprzątająca ]

Comments Off

Posts Tagged ‘implanty zębów’

Koncepcja sztywnych engramów Sernona.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Przebieg choroby. Padaczka samoistna zaczyna się bardzo często we wczesnych latach dziecięcych. Lange-Bostroem obliczają, że ok. 20% chorych ma pierwsze objawy przed 10 r. ż., 50% między 10 a 20, a tylko niespełna 15% powyżej 30 r. ż. Mężczyźni chorują znacznie częściej niż kobiety. Przeciętnie biorąc, padaczka zdaje się znacznie skracać życie. Więcej niż dwie trzecie ch0rych nie osiąga 40 r. ż., a 40% nie osiąga 30. Chorzy, u których objawy wystąpiły przed 10 r. ż., żyją jeszcze przeciętnie 25 lat. Im później wystąpią objawy, tym krócej trwa choroba aż do śmierci; mniej niż 15 lat upływa do śmierci u przeszło połowy chorych, a w trzech czwartych przypadków choroba trwa do 20 lat. Lekkie przypadki osiągają, zwłaszcza przy dobrym pielęgnowaniu, nawet ponad 50 i 60 lat życia. Najczęstszą przyczyną śmierci bywa sama padaczka, mianowicie status epilepticus oraz śmierć w czasie napadu. Przebieg choroby bywa różnoraki. W wywiadzie chorych bardzo często stwierdza się wzmożone pogotowie drgawkowe, już we wczesnych latach dziecięcych, przejawiające się “konwulsjami” w najwcześniejszych latach lub pojedynczymi napadami u starszych dzieci, pojawiającymi się np. w przebiegu chorób gorączkowych. Potem zazwyczaj występuje dłuższa przerwa aż do okresu pokwitania. Około tego okresu najczęściej ujawnia się padaczka. Małe napady, występujące najczęściej u dzieci lub w okresie przedpokwitaniowym, nierzadko w okresie pokwitania ustępują. U dzieci i u młodocianych często obok małych napadów pojawiają się duże. Krzywa elektroencefalograficzna bywa jednak jednoznaczna. Czasem typ małych napadów przechodzi z biegiem czasu w typ dużych napadów. Ten ostatni jest najczęstszą postacią padaczki. Częstość napadów bywa przerozmaita, od mnogich napadów na dobę aż do pojedynczych napadów raz na rok lub jeszcze rzadziej. Czasem napady występują seriami po kilka lub więcej, po czym następuje przerwa na dłuższy okres czasu. Przerwy takie mogą trwać i wiele lat, co często chory i jego otoczenie uważają za wyleczenie, mniej zwracając uwagi na przykre zazwyczaj i przeważnie postępujące zmiany otępieniowe i charakteropatyczne. Z biegiem czasu przerwy między napadami stają się coraz krótsze. Bardzo często napady występują tylko w nocy lub przeważnie w nocy (e pile psia nocturnu). Gdy proces się pogarsza, napady pojawiają się i w nocy, i w dzień. [podobne: , implanty zębów, magnez i witamina b6, proktolog ]

Comments Off

« Previous Entries