Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Zakażenia wirusowe.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

W zapoczątkowujących okres snu sprawach gorączkowych przeważnie chodziło o zakażenia wirusowe, czasem jednak stwierdzano banalne nieżyty górnych dróg oddechowych. W jednym z przypadków cukier w płynie mózgowo-rdzeniowym wykazywał zwyżkę do 100 – 110 mg w porównaniu z równoczesną wartością cukru we krwi 80 mg. W tym samym przypadku stwierdzono białko i wałeczki w moczu. Większość autorów wiąże opisany obraz kliniczny z zaburzeniami w obrębie międzymózgowia, powołując się na stwierdzane z zasady zaburzenia metabolizmu (napadowy głód), zmiany nastroju podkorowego charakteru, okresowość. Rosenktter i Wende badali swojego chorego elektroencefalograficznie i stwierdzili w okresach senności zachowanie się krzywych eeg identycznie z obrazem we, śnie naturalnym, co poznać po dynamicznym charakterze aktywności elektrycznej po podnietach psychosensorycznych: pojawianie się fal alfa przy powierzchownym śnie i tzw. kompleks K we śnie głębszym. Autorzy ci uważają, że na tej zasadzie można odgraniczyć zespól Kleine-Levina od stanów pomrocznych pochodzenia padaczkowego lub innej etiologii organicznej. Gdyby jednak wraz z Selbachem założyć, że padaczka zależy od zaburzenia sterowniczych czynności międzymózgowia w znaczeniu względnej przewagi “zasady odżywczo-zwrotnej” (trophotropes Prinzip), czyli archaicznego typu przemiany materii przy niedomodze układu współczulnego, to w tych okresowych stanach snu i napadowej żarłoczności można by się dopatrywać trofotropizmu znamiennego dla padaczki. Mimo to, Rosenkotter i Wende stawiają zespół Kleine-Levina bliżej narkolepsji niż padaczki. W piśmiennictwie spotkać można na oznaczenie tego zespołu symptomatologiczne nazwy w rodzaju somnolentia periodica cum bulimia. Słuszniej, jednak można by mówić o hypergrypnia periodica. [więcej w: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, Studnie głębinowe, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Zakażenia wirusowe.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

PADACZKA SKRONIOWA. Napady psychomotoryczne czyli równoważniki pomroczne uważa się obecnie za najistotniejszy wyraz padaczki skroniowej (epilepsia temporalis). Czyste napady tego typu stanowią zdaniem Gibbsów (1950-1952) 600 wszystkich przypadków padaczki (materiał 11 przypadków); w połączeniu z innymi postaciami napadów 15%. Stany pomroczne ponapadowe mogą występować po wszystkich rodzajach napadów, a więc zarówno po ogniskowych, jak i po uogólnionych napadach drgawkowych. Nie widuje się ich po nieuogólnionych napadach jacksonowskich. Godne uwagi, że obraz eeg bywa taki sam w endogennych zmianach nastroju i to zarówno w przednapadowych występujących pod postacią zwiastunów, jak i w egzogennie sprowokowanych stanach “koherentnej wściekłości”, a nawet w wywołanych za pomocą leków (Landolt, 1960). Nie udało się jednak umiejscowić owych endogennych- zmian nastroju w płatach skroniowych. W związku z tym zwrócono baczniejszą uwagę na fizjologiczną rolę płatów skronionych. Perfield operując chorych cierpiących na padaczkę skroniową drażnił tę okolicę kory i wywoływał pojawianie się wyobrażeń odtwórczych o cechach wspomnień: wyobrażenia te były zawsze te same z tego samego punktu kory. Ponieważ operacji tych dokonywano w znieczuleniu miejscowym, chorzy opisywali dokładnie wywoływane obrazy pamięciowe. Były to znane melodie, śpiewy, rozmowy, zapachy, smaki, znajome głosy, warkot samochodu itd., wszystkie o cechach konkretnych przeżyć, żywych wspomnień nasuwających skojarzenia myślowe i podbarwionych uczuciowo. Czasem zamiast wspomnień wywołać można odosobniony stan afektywny: niepokój lub lęk (jakby na potwierdzenie tezy o istnieniu pamięci emocjonalnej). Penfield wyobraża sobie mechanizm pamięci jako proces trój okresowy : odebranie wrażeń zewnętrznych, ich integracja w postaci uświadomienia i zrozumienia, wreszcie ich zapamiętanie, przechowanie i gotowość odtworzenia. Umiejscowienie tych kolejnych okresów należy sobie wyobrażać następująco: wrażenia zmysłowe trafiają do odpowiednich pól kory mózgowej (I okres), stamtąd przechodzą do układu wzgórzowo-podwzgórzowego w wyższych poziomach pnia mózgowego, gdzie dokonuje się wspomniana wyżej integracja (II okres), wreszcie trafiają jako ślady pamięciowe do kory płatów skroniowych (III okres). Sztuczne podrażnienie kory skroniowej lub wyładowania w ognisku drgawkorodnym tej okolicy uruchamia opisany mechanizm, dzięki czemu bodziec powraca do układu pnia mózgu do ośrodka świadomości i odtwarza odpowiednie wspomnienie. [przypisy: , tusz do rzęs, implanty Warszawa, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off

« Previous Entries