Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

Koncepcja sztywnych engramów Sernona.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Koncepcja sztywnych engramów Sernona doznała dzięki koncepcji Penfielda dynamizacji czynnościowej. Dzięki temu rozumiemy lepiej, dlaczego napady padaczki skroniowej przebiegają tak często z przeżyciami o cechach zmysłowo wspominanych obrazów wzrokowych; słuchowych, węchowo-smakowych; wspomnienia te niesłusznie nazywają niepsychiatrzy halucynacjami; niesłusznie, gdyż brak tym wspomnieniom sądu realizującego. Wiadomo, że pod względem rozwojowym płaty skroniowe pochodzą ze starych, już u amfibii spotykanych struktur węchomózgowia. W układzie tym mają się mieścić pierwociny psychiki natury instynktowej, protopatycznej, odczynów negacji i sugestywności. Koty pozbawione operacyjnie węchomózgowia tracą agresywność, łagodnieją. Niektórzy, np. Gastaut (1954), zwracają uwagę na podobieństwo charakteru chorych, którym usunięto obustronnie płaty skroniowe, z zachowaniem tak samo zoperowanych kotów. Chorzy tacy stają się m. in. “hipersocjalni”. NAPADY PSYCHOSENSORYCZNE. Związane z uszkodzeniem okolic skroniowych napady psychosensoryczne pochodzą z wyładowania bioelektrycznego dużych obszarów kory skroniowej, węchomózgowia i pnia mózgu. Napady te polegają na odczuwaniu niezwykłego zapachu lub smaku, zwykle przykrego, przy czym chory nie traci przytomności i nie zdradza potem niepamięci. To samo dotyczy napadów wzrokowych i słuchowych. Zjawiska słuchowe są częstsze; chory słyszy dźwięki, tony, szmery; turkot, warkot,brzęczenie, ale również muzykę, dawno, słyszane znajome melodie i piosenki, albo też znajome głosy o treści trudnej do sprecyzowania, lecz mającej charakter wspomnień typu dejcl vu lub dejcl vecu. Podobnie rozmaita jest skala zróżnicowania wrażeń wzrokowych: bywają to barwy różowe, błękitne i inne, mroczki, smugi lub osoby, obrazy, widoki. Pewna chora w Klinice Gdańskiej, która nigdy nie widziała morza, choć nie wykluczone, że widziała je w kinie, widywała napadowo falujące morze z płynącymi statkami i ludźmi, zawsze stereotypowo w tej samej kolejności i o tych samych cechach. I nie ma niepamięci. Nastrój chorego w czasie napadu bywa czasem dziwny, chory może mieć uczucie r: odwrotność zjawiska dejcl vu – jakby obcości: otoczenie staje się mu dziwnie niezwykle, nieznajome; wszystko to nierzadko mikrooptycznie pomniejszone lub makrooptycznie wyolbrzymione. Z chorym można rozmawiać i pamięta tę rozmowę, chociaż świadomość jego jest marzeniowo przyćmiona (etat de reve, dreami state). [przypisy: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, implanty zębów, firma sprzątająca ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

Koncepcja sztywnych engramów Sernona.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

W toku leczenia gruźlicy odmą opłucną obustronną spostrzega się dość często znaczne wychudzenia chorego, pomimo że sprawa przebiega bez objawów toksycznych. Powikłanie to przypisuje się zaburzeniu czynności uciśniętych płuc polegającej na zatrzymywaniu tłuszczów pokarmów i ich rozszczepianiu przez zaczyn lipiodieretyczny, wytwarzany przez zdrowe płuca. Wychudnienie może być tak znaczne, że wymaga zaprzestania leczenia odmą obustronną. Dotychczas nie rozstrzygnięto, jak długo trzeba stosować odmę leczniczą obustronną dla uzyskania wyleczenia bez narażenia na poważniejsze ograniczenie powierzchni oddechowej obu płuc po zakończeniu leczenia. De Castiglione na podstawie zestawienia piśmiennictwa światowego do roku 1928 podaje czas trwania leczenia w przypadkach pomyślnych na 12 do 24 miesięcy. Wyniki leczenia zależą w znacznej mierze od umiejętnego doboru przypadków. W piśmiennictwie polskim mamy dotychczas tylko dwie większe statystyki dotyczące omawianej metody. Statystyka Kazimierza Dąbrowskiego i Józefa Gackowskiego opiera się na 65 przypadkach. W 8 z nich odma była początkowo po jednej stronie, odmę zaś po drugiej stronie wytworzono później, mianowicie w 4 do 15 miesięcy po stwierdzeniu bilateralizacji sprawy gruźliczej. 57 pozostałych chorych leczono równoczesną odmą obustronną. Przypadki, które skończyły się śmiercią w drugiej grupie, należały do ciężkich, a w pierwszej grupie były to przypadki, w których odmę po drugiej stronie wytworzono dopiero po 10-15 miesiącach od okazania się zmian gruźliczych w tym płucu, a więc u których długo czekano z tym zabiegiem. Jako powikłania spostrzegano 2 razy odmę samorodną (3,17%), 17 – wysięki opłucne (26,1%) i 5 razy krwioplucie (7,6 %). Statystyka Pawła Martyszewskiego i Wandy Stankiewicz-Trybowskiej obejmuje 10 przypadków, leczonych w Sanatorium Sejmiku Warszawskiego w Otwocku oraz, w Stacji Odmy Sztucznej Towarzystwa Przeciwgruźliczego Warszawskiego w Warszawie. Stwierdzono przy tym leczeniu: 1. zgon w 20% (14 przypadków); 2. pogorszenie w 4,3% (3 przypadki); 3. stan bez zmiany w 14,3% (10 przypadków); 4. ogólną” poprawę w 27% (19 przypadków); 5. znaczną poprawę ze zniknięciem prątków gruźlicy w plwocinie w 30% (21 przypadków); 6. los nieznany w 4,3% (3 przypadki). Z tych statystyk wynika, że odma opłucna obustronna jest metodą, za pomocą której można nieraz osiągnąć poprawę w przypadkach gruźlicy obu płuc. Mając to na względzie przeznacza się dziś śmielej przypadki, gruźlicy płuc także do odmy po jednej stronie. [przypisy: , rehabiliacja, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, krem neutrogena ]

Comments Off

« Previous Entries