Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘kurs sep’

Napady jacksonowskie.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Niektórzy niesłusznie zaliczają napady jacksonowskie do małych napadów, zwłaszcza tzw. napady przeciwstawne (Adversiv-Petis-Maux) polegające na kurczach klonicznych bez utraty świadomości po stronie drgawkorodnego ogniska korowego. Tylko wyjątkowo mogą opisane napady niezwiązane z wiekiem wystąpić w wieku dziecięcym pod postacią piknolepsji. Dodać jeszcze warto, że bardzo rzadko w czasie małego napadu typu oralnego może nastąpić przygryzienie języka, właściwie znamienne dla dużych napadów w fazie drgawek klonicznych. Jest to jeden z argumentów przemawiających przeciwko zaliczaniu tego typu napadów do petits maux, skoro odróżnić w nich można nie tylko zjawiska pomroczne, ale i drgawkowe. Napad mały uważa się za najpewniejszy objaw padaczki samoistnej. Powstało tu zamieszanie terminologiczne. Jedni wyróżniają tzw. absences, napady “nieobecności” bez drgawek, w których dochodzi do krótkotrwałej przerwy w strumieniu świadomości, trwającej od kilku sekund do pól minuty. Napad można poznać po nagłym znieruchomieniu chorego, po przerwie w mówieniu, opuszczeniu trzymanego w ręku przedmiotu, odwróceniu się gałek ocznych ku górze, zblednięciu, czasem mlaskaniu lub bezcelowych ruchach rękami albo powiekami. Jeżeli chory mówi, to albo zamilknie, albo wyda z siebie kilka nie artykułowanych dźwięków lub niepowiązanych słów. Z zasady nie dochodzi tu do upadku chorego, chociaż może on się zachwiać lub przysiąść. Często nie dochodzi w ogóle do oznak ruchowych tego stanu, tak że najbliższe otoczenie nic nie zauważy. Zaraz potem chory może podjąć przerwaną czynność. Zdarza się nawet, że takiego napadu nie spostrzeże. Elektroencefalograficznie odpowiada tym napadom krzywa o typie fal i iglic, a także fale delta. Niektórzy za petit mal uważają równoważniki zamroczeniowe, o których będzie mowa poniżej, inni znowu to, co tradycyjnie opisywano pod nazwą absence, nazywają właśnie petit mal, zwłaszcza w piśmiennictwie elektroencefalograficznym. Zamieszanie w mianownictwie jest więc ogromne. Do małych napadów zaliczają znowu niektórzy drgania miokloniczne np. ręki lub mięśni tułowia, którym nie towarzyszy utrata świadomości. Według wszelkiego prawdopodobieństwa chodzi tu jednak o podobne do jacksonowskich poronne napady duże. Od padaczki mioklonicznej drgania te odróżniają się. Wreszcie inni autorzy uważają za coś odrębnego tzw. piknolepsję. Chodzi tu o masowo występujące kilkusekundowe napady, w czasie których nie dochodzi do zupełnej utraty świadomości i niepamięci. Napady te występują u dzieci nieco starszych, później znikają. Rokowanie jest więc dobre. W ciągu dnia liczba napadów może dochodzić do kilkuset. Dziecko nieruchomieje, gałki oczne wywracają się ku górze, powieki drżą, ramiona i nogi w pewnym stopniu wiotczeją, ale nie dochodzi do upadku. Choroba może trwać przez parę lat, przy czym samopoczucie dziecka nie pogarsza się, nie dochodzi też do zahamowania rozwoju umysłowego lub cielesnego. Niektórzy widywali w czasie napadu sztywność źrenic. Ma się też zdarzać mimowolne oddanie moczu. Z punktu widzenia elektroencefalograficznego piknolepsja daje takie same zmiany jak absences. [patrz też: , Siłownie zewnętrzne, kurs sep, klimatyzacja precyzyjna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kurs sep’

Napady jacksonowskie.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Powszechnie zwraca się uwagę na fakt, że dominacja półkuli lewej dotyczy również płata skroniowego lewego. Niektórzy posuwają się nawet tak daleko, że uważają prawy płat skroniowy za neurologicznie i psychiatrycznie niemy . Uważa się np., że zmiany rozmięknieniowe okolicy fossa Sylvii po stronie prawej, jeżeli są izolowane, mogą ujść uwagi klinicystów. Boudin i in. (1963) podjęli próbę wykazania, że tak nie jest. Z ich spostrzeżeń klinicznych miałoby jakoby wynikać, że uszkodzenie płata skroniowego prawego wbrew poglądom innych autorów prowadzi do wystąpienia confusion mentale. Pojęcie to rozpowszechnione jest w piśmiennictwie i francuskim i anglosaskim, jest jednak wysoce niejasne i wieloznaczne. Wywody autorów nie są przekonywające, gdyż przytoczony przez nich materiał kazuistyczny zawiera niemal bez wyjątku przypadki, w których nie tylko płat skroniowy prawy, ale i inne części mózgu, najczęściej lewy płat skroniowy, wykazywały starsze lub świeższe zmiany organiczne. Poza tym zauważyć należy, że stany psychotyczne z wszelką pewnością nie zależą od takiej czy innej lokalizacji, są bowiem odczynem całego mózgu na polietiologiczne czynniki o różnym umiejscowieniu. Nadal więc zmuszeni jesteśmy uważać prawy płat skroniowy za klinicznie niemy. Zresztą, i tutaj zaznacza się niebywałe zamieszanie w mianownictwie, gdyż niektórzy takie właśnie napady pomroczne nazywają petit mal. Spotyka się to przeważnie w amerykańskim piśmiennictwie elektroencefalograficznym. Niestety, Grunthal w podręczniku Reichardta (1955) przychylił się za Gibbsem do tej klasyfikacji i opisuje jako petit mal stany krótkotrwałego pomieszania (Verwirrtheit) z niezbornym niepokojem ruchowym, chwianiem się lub skręcaniem ciała, zaburzeniami naczynioruchowymi, ślinotokiem, krzykiem i bezładną mową. Napady te przebiegają często, ale nie zawsze, ze skroniowymi iglicami w eeg, które mogą przejść na okolicę ciemieniowo-potyliczną po wystąpieniu wysokich, wolnych fal jako wyraz czynnościowej nadpobudliwości elektrycznej albo organicznego uszkodzenia przez guz lub uraz przedniego płata skroniowego. W połowie przypadków takiej skroniowej symptomatyki – przytaczam nadal za Griinthalem – dochodzi do wybitnych zmian charakteru i do otępienia typu padaczkowego. Nie ulega wątpliwości, że różni autorzy opisują sprawy różnej etiologii. Stany pomroczne towarzyszące guzom, urazom lub innym organicznym schorzeniom płatów skroniowych – jest to zjawisko nie mające nic wspólnego z padaczką samoistną. [hasła pokrewne: , Zdrowa żywność, kurs sep, catering dietetyczny ]

Comments Off

« Previous Entries