Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘masło shea’

NAPADY PADACZKOWE POCHODZENIA PODKOROWEGO.

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

NAPADY PADACZKOWE POCHODZENIA PODKOROWEGO. Osobnym wyjątkowo trudnym zagadnieniem są napady pochodzenia podkorowego, o których nie zawsze myśli się przy różnicowaniu z histerią. W rozdziale o histerii przy omawianiu różnicowania między dużymi napadami histerycznymi a podkorowymi zamieściłem już na ten temat wzmiankę, nawiązującą do pracy Neumayera i Seemanna (1954). Obszerniejsze badania poświęcił temu zagadnieniu w czasie II wojny światowej 1. Stern (ogłoszone dopiero w r. 1951). Autor ten stanął na stanowisku, że toniczny składnik typowego napadu padaczkowego jest pochodzenia podkorowego. Podrażnienie kory mózgowej prowadzi do kurczów klonicznych, natomiast pełny napad wymaga objęcia podrażnieniem obszarów podkorowych. Czasem może w ogóle nie dojść do drgawek; napad polega tylko na biegu przed siebie lub biegu okrężnym. W r. 1619 Bootius pierwszy użył określenia epilepsia culsiva. Są też w użyciu inne miana: epilepsia corsoria lub procursiva, epilepsia mtatoria, running fits, runntng epilepsy, Laufanfall, Laufepilepsie, typ dromoleptyczny Krischa, epilepsie retropulsive, paroxysmal compulsive running (Strauss 1960) itd. Zjawiska te występują również niekiedy jako aura ruchowa. W rzadkich przypadkach cały napad może polegać wyłącznie na objawach wegetatywnych: naczynioruchowych, wydzielniczych, oddechowych (aura vegetativa). Dawniejsze opisy tych napadów podkorowych pochodzą z czasów, gdy nie dokonywano jeszcze badań eeg. Obecnie śródmózgowiu przypisuje się coraz większe znaczenie jako siedzibie impulsów padaczkorodnych w znaczeniu centrencephalic system Penfielda. Wychodzące stąd podrażnienia mogą się ograniczyć tylko do obszaru podkorowego lub mogą się uogólnić na korę mózgową. Napadom podkorowym nadawano różne nazwy: epilepsia subcorticalis, striaris, extrapyramidalis itd. Ich cechą jest brak składnika klonicznego, a napad składa się tylko ze zjawisk ruchowych, wegetatywnych i psychicznych pochodzenia podkorowego. Może więc czasem w ogóle brakować zjawisk kurczowych. [przypisy: , masło shea, gabinety stomatologiczne, odżywka do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘masło shea’

NAPADY PADACZKOWE POCHODZENIA PODKOROWEGO.

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Pierwotna odma opłucna lecznicza po stronie zdrowego płuca. Spostrzeżenia dodatniego wpływu odmy opłucnej na zmiany gruźlicze w drugim płucu nasunęły Ascoliemu myśl leczenia gruźlicy płuc odmą, wytworzoną po stronie zdrowego płuca, w tych przypadkach, w których, rozległe zrosty uniemożliwiają wytworzenie odmy po stronie ze zmianami gruźliczymi. Metoda ta ma za zadanie ograniczyć ruchomość chorego płuca przez znaczne przesunięcie śródpiersia w jego stronę. Dla osiągnięcia większego unieruchomienia chorego płuca Ascoh poprzedza wytworzenie odmy wyrwaniem nerwu przeponowego po chorej stronie. Metoda Ascoliego nie zdobyła dotychczas powszechnego uznania. U nas stosował ją w 5 przypadkach Marceli Staroniewicz w Sanatorium “Staszycówka” w Ludwikowie pod Poznaniem i doszedł do wniosku, że jest to metoda cenna. Natomiast nieliczne zresztą próby nie zachęciły Martyszewskiego i Stankiewicz-Trybowskiej do dalszego jej stosowania. Lnicacer stosując tę metodę w 30 przypadkach gruźlicy płuc uzyskał szybką poprawę w przypadkach świeżych zmian wysiękowych, usadowionych w górnym płacie, w których nie można było wytworzyć klasycznej odmy z powodu zrostów. Wyniki były gorsze w przypadkach zmian włóknistych oraz przewlekłych mieszanych. Tam, gdzie zmiany włókniste były rozległe, a śródpiersie sztywne, tak iż płuco chore nie zapadło się, poprawy nie było żadnej.
Odma opłucna lecznicza wybiórcza. Przez miano: “odma opłucna wybiórcza” (Barlow i Kramer) rozumie się taką odmę opłucną leczniczą, która uciska część płuca zawierającą ognisko gruźlicze nie naruszając czynności zdrowych części tego samego płuca. Zdrowe części płuca, rozszerzone prawie całkowicie, w przypadkach odmy wybiórczej są oddzielone od ściany klatki piersiowej tylko cienką warstwą powietrza. Odróżnia się odmę wybiórczą pierwotną i wtórną. Postać pierwotna powstaje od razu po wytworzeniu odmy albo po pierwszych jej dopełnieniach, wtórna – po dłuższym trwaniu odmy. Dla powstania odmy wybiórczej niezbędne są następujące warunki: 1. usadowienie zmian gruźliczych w jednym tylko płacie płucnym; 2. brak zrostów w okolicy wcięć, dzięki czemu płaty płuc zachowują czynnościową samodzielność; 3. zdolność płata, w którym są zmiany gruźlicze, do zapadnięcia; jeżeli zmieniony chorobowo płat płuca jest zbitą lub stwardniałą masą nie dającą się ucisnąć, to odma wybiórcza powstać nie może; 4. wprowadzenie do jamy opłucnej, zgodnie z techniką Guiertier-Pedoja, małych ilości powietrza (200…,-300 ml), tak by ciśnienie w jamie opłucnej było zawsze niskie, ujemne. [hasła pokrewne: , masło shea, olejek do włosów, bielizna nocna ]

Comments Off

« Previous Entries