Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘oczyszczalnie przydomowe’

Pomimo ustawicznego dopelniania odmy stan

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pomimo ustawicznego dopełniania odmy stan nienasycenia trwa naj- – częściej co najmniej rok, a nieraz nawet nie ustępuje latami. Toteż lecze- nie odmą opłucną wymaga w takich przypadkach znacznie częstszych dopełnień niż zwykle: zamiast raz na kilkanaście dni wypada dopełniać ją o wiele częściej – co kilka dni. Znamienną cechą odmy nienasyconej stanowi rzadkość powikłania wysiękowym zapaleniem opłucnej, które zdarza się tak często w toku leczenia odmą opłucną. Miarą rzadkości powikłan;a wysiękowym zapaleniem opłucnej w toku odmy nie- nasyconej może być doświadczenie Uzdrowiska m. sto Warszawy dla chorób płucnych w Otwocku; w ciągu 4-letniej obserwacji stwierdzono na 25 chorych z odmą nie- nasyconą wysiękowe zapalenie opłucnej tylko w jednym przypadku, czyli w 4%, l to w czwartym roku stosowania odmy, przy czym wysięku było bardzo mało. Jeżeli odma opłucna nienasycona powikła się zapaleniem opłucnej, to zmniejsza się potrzeba częstych dopełnień, zależnie od zmniejszenia się zdolności chłonnej opłucnej. Wychodząc z tych spostrzeżeń niektórzy (Stanisław Biihsi i Zygmunt Oxner) polecają w przypadkach odmy nie- nasyconej wywoływać sztucznie zapalenie opłucnej przez wprowadze- nie do jej jamy 10 ml 3-5ro oliwy gomenolowej, Oliwa drażni opłucną, zwłaszcza zdrową, i wywołując zapalenie wiedzie. do obfitego rozwoju w niej tkanki łącznej. Wskutek tego zdolność chłonna opłucnej maleje. Ujemną stronę tego postępowania stanowi to, że zgrubiała opłucna unie- możliwia rozszerzanie Się płuca po ukończeniu Ieczenia odmą.
Odma opłucna ciemna (Pneumothorax opccus), W toku leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną powstać .może, chociaż stosunkowo rzadko, obraz rentgenowski, stanowiący. negatyw zwykłego obrazu: odma jest ciemna, a graniczące z nią płuco – jaśniejsze. Zmiana ta dotyczy przeważnie dołnej części klatki, piersiowej. Tutaj badaniem radiologicznym stwierdza się w bocznej części po stronie odmy cień, w którym nie ma żadnego rysunku płucnego, a przyśrodkowo od niego w okolicy wnęki, a niekiedy także ku dołowi od niej – jaśniejsze pole, ograniczone ostro linią łukowatą lub nieregularną, wypukłą na zewnątrz. W tym polu widać wyra żnie rysunek płuca prawicłowy lub niezna- cznie tylko zmieniony. Ciemniejsze boczne pole jest wyrazem znacz- nego zgrubienia opłucnej, natomiast jaśniejsze pole przyśrodkowe zależy od powietrznego lub mało tylko zmienionego dolnego płata płucnego, przyrośniętego w części przykręgowej do niezgrubiałej opłucnej ściennej grzbietowej. [patrz też: , firma sprzątająca, odżywka do włosów, oczyszczalnie przydomowe ]

Comments Off