Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘odżywka do rzęs’

Napady.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Wobec tak wielkiej różnorodności zjawisk klinicznych i zamieszania w mianownictwie zaszła konieczność ujednolicenia tych spraw. Postawiono znak równania między wszystkimi krótkotrwałymi napadami przebiegającymi bez drgawek i nadano im wspólną nazwę małych napadów padaczkowych (petits maux, pycno-epilepsja, absences). Przeciwstawiamy im napady, które zawierają składowe należące do dużego napadu padaczkowego (grand mal). Jeżeli wystąpi chociażby nieznaczny stan drgawkowy, mówimy o dużych napadach poronnych (paroxysmu. abortivus). Za trzecią kategorię napadów uznaje się równoważniki psychiczne. Rozróżnienie bywa czasem trudne, gdyż różne te rodzaje napadów mogą występować u jednego i tego samego osobnika. Najściślejsze zaklasyfikowanie napadu możliwe jest na podstawie krzywej eeg. Małe napady w powyższym znaczeniu są chorobą zasadniczo wieku dziecięcego. U dorosłych spotyka się je bardzo rzadko. W praktyce zachodzi czasem konieczność różnicowania między petits maux (ubsences) anarkolepsją lub katalepsją. Są to dwie jednostki neurologiczne. Narkolepsja polega na napadowym usypianiu, bez względu na sytuację, w której znajduje się chory w danej chwili. Odczuwa on nagle nieprzepartą senność, przy czym nie ma czasu przybrać wygodnego ułożenia ciała. Etiologia tych stanów nie jest wyjaśniona, jednakże na ich patogenezę rzucają pewne światło badania doświadczalne Hessa (1949), który drażniąc prądem elektrycznym określone punkty międzymózgowia wywoływał u zwierząt stany podobne do narkolepsji. Inaczej natomiast wygląda napad katapleksji. Chodzi tu o nagle zwiotczenie mięśni, najczęściej wywołane jakimś silnym wzruszeniem, przebiegające bez utraty świadomości i bez niepamięci. Napad taki może się pojawić w następstwie silnego wzruszenia radosnego, zwłaszcza śmiechu, rzadziej wzruszenia przykrego, np. gniewu. Nagłe zaskoczenie zdaje się odgrywać ważną rolę. Czasem u osobników dysponowanych można wywołać katapleksję łaskotaniem lub innymi bodźcami. Rzadziej zdarza się, że napad katapleksji występuje w stanie spoczynku, w postawie stojącej lub siedzącej, bez widocznej przyczyny. W rzadkich przypadkach bywa coś w rodzaju aury: mimowolne ruchy żucia, mruganie, uczucie wstępującego gorącą lub ciężkiego znużenia aż do poczucia zniweczenia, uczucia ściskania itd. Zaraz potem ,chory obala się, jeżeli napad jest uogólniony. Bywa bowiem i katapleksja częściowa, dotycząca określonych grup mięśniowych. Stosunek katapleksji do padaczki nie został ostatecznie wyświetlony mimo usilnych badań (Fernandez 1954). Najważniejsze cechy różnicowe, to brak utraty świadomości oraz zależność od wzruszeń. [hasła pokrewne: , odżywka do rzęs, odzież bhp, gabinet ginekologiczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywka do rzęs’

Napady.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

NAPADY PADACZKOWE POCHODZENIA PODKOROWEGO. Osobnym wyjątkowo trudnym zagadnieniem są napady pochodzenia podkorowego, o których nie zawsze myśli się przy różnicowaniu z histerią. W rozdziale o histerii przy omawianiu różnicowania między dużymi napadami histerycznymi a podkorowymi zamieściłem już na ten temat wzmiankę, nawiązującą do pracy Neumayera i Seemanna (1954). Obszerniejsze badania poświęcił temu zagadnieniu w czasie II wojny światowej 1. Stern (ogłoszone dopiero w r. 1951). Autor ten stanął na stanowisku, że toniczny składnik typowego napadu padaczkowego jest pochodzenia podkorowego. Podrażnienie kory mózgowej prowadzi do kurczów klonicznych, natomiast pełny napad wymaga objęcia podrażnieniem obszarów podkorowych. Czasem może w ogóle nie dojść do drgawek; napad polega tylko na biegu przed siebie lub biegu okrężnym. W r. 1619 Bootius pierwszy użył określenia epilepsia culsiva. Są też w użyciu inne miana: epilepsia corsoria lub procursiva, epilepsia mtatoria, running fits, runntng epilepsy, Laufanfall, Laufepilepsie, typ dromoleptyczny Krischa, epilepsie retropulsive, paroxysmal compulsive running (Strauss 1960) itd. Zjawiska te występują również niekiedy jako aura ruchowa. W rzadkich przypadkach cały napad może polegać wyłącznie na objawach wegetatywnych: naczynioruchowych, wydzielniczych, oddechowych (aura vegetativa). Dawniejsze opisy tych napadów podkorowych pochodzą z czasów, gdy nie dokonywano jeszcze badań eeg. Obecnie śródmózgowiu przypisuje się coraz większe znaczenie jako siedzibie impulsów padaczkorodnych w znaczeniu centrencephalic system Penfielda. Wychodzące stąd podrażnienia mogą się ograniczyć tylko do obszaru podkorowego lub mogą się uogólnić na korę mózgową. Napadom podkorowym nadawano różne nazwy: epilepsia subcorticalis, striaris, extrapyramidalis itd. Ich cechą jest brak składnika klonicznego, a napad składa się tylko ze zjawisk ruchowych, wegetatywnych i psychicznych pochodzenia podkorowego. Może więc czasem w ogóle brakować zjawisk kurczowych. [przypisy: , masło shea, gabinety stomatologiczne, odżywka do rzęs ]

Comments Off