Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘olej lniany’

Badania w chorobach psychicznych.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

W 16 r. ż. dwukrotnie zdarzyło się, że wyszła z domu nie wiadomo w jakich okolicznościach i ocknęła się za pierwszym razem w pociągu daleko poza przystankiem, do którego ważny był jej bilet miesięczny, a za drugim razem w ogrodzie na śniegu w lekkiej odzieży domowej. Od 18 r. ż. zaczęła równie impulsywnie wstrzykiwać sobie morfinę, dochodząc do dawki 0,02 trzy razy dziennie. Po jakimś czasie zaczęła odczuwać głód morfiny i dalsze wstrzykiwania odbywały się w pełnej świadomości tego, co czyni. Na miesiąc przed przyjęciem do Kliniki Chorób Psychicznych AMG (27. IV. 1955) opanowała podobno ten nałóg i wyzbyła się go zupełnie. Badaniem somatycznym stwierdzono łącznie 24 blizny pooperacyjne na lewym ramieniu i przedramieniu, na prawym ramieniu, na pośladkach, na udach oraz na podudziu prawym. Poza tym stan ogólny dobry, stan neurologiczny bez odchyleń od normy. Pneumoencefalografia dała obraz nie odbiegający od stanu prawidłowego. Elektroencefalografii z przyczyn technicznych nie wykonano. Stan psychiczny: zachowuje się spokojnie, jest posłuszna i szczera, nie jest jednak skłonna wszystkich wtajemniczać w swoje przeżycia, sprawność intelektualna na dobrym poziomie, nie stwierdza się jakichkolwiek zaburzeń afektywnych, nastrój dostosowany, pełne poczucie choroby psychicznej, uczuciowość wyższa bez zarzutu, łączność afektywna z otoczeniem dobra. Chora w klinice tylko raz odczuwała gwałtowną chęć wstrzyknięcia sobie morfiny. Gdyby do niej miała dostęp, na pewno uległaby temu popędowi. Odczuwała przy tym silny niepokój, tak iż miejsca sobie znaleźć nie mogła. Po pewnym czasie popęd ten minął. Zachowanie chorej nie zdradzało cech lepkości ani innych typowych przejawów charakteru padaczkowego. Już po wypisaniu chorej, mianowicie dnia 23. V. 1955 r. wykonano u niej w Zakładzie Neurofizjologii i Fizjologii Porównawczej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu badanie elektroencefalograficzne. W odprowadzeniach jednobiegunowych z okolic czołowej, ciemieniowej, potylicznej i skroniowej obustronnie oraz w odprowadzeniach dwubiegunowych z prawej półkuli i z tylnych części lewej (poza rowkiem Rolanda) zanotowano krzywe niskonapięciowe z nielicznymi i krótkotrwałymi lok. 1/2 sekundy salwami fal alfa o 14 h i amplitudzie ok. 10 mikrowolt i licznymi nieregularnymi niskonapięciowymi rytmami typu beta. Jedynie w przednich partiach lewej półkuli w odprowadzeniach dwubiegunowych, a mianowicie ciemieniowo-czołowym, skroniowo-czołowym i ciemieniowo-skroniowym stwierdzono obok rytmów opisanych wyżej w jednym miejscu fale wolne 4 – 5 h i amplitudzie 30 mikrowolt na przestrzeni około 1 sekundy. Po 3-minutowej hiperwentylacji fale wolne nigdzie nie pojawiły się, a obraz eeg nie uległ wyraźniejszym zmianom w stosunku do opisanego powyżej. [hasła pokrewne: , gabinety stomatologiczne, wkładki sfp, olej lniany ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej lniany’

Badania w chorobach psychicznych.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Podrażnienie opłucnej oliwą gomenolową, wiedzie czasami do wysiękowego jej zapalenia. Mniej więcej w 12,5% otok wywołuje przebicie płuca. Bywa to wtedy, gdy pęknie wiotka ściana jamy gruźliczej, leżącej w pobliżu opłucnej, gdy oderwie się zrost od płuca, zwłaszcza przy stosowaniu dodatnich ciśnień, a także wtedy, gdy przy dopełnianiu otoku uszkodzi się płuco igłą. Czasami w toku leczenia otokiem wytwarza się zapalenie tkanki podskórnej wskutek podrażnienia oliwą dostającą się do niej. Z innych objawów spostrzegano po wlewaniach nawet małej ilości oliwy gomenolowej (10 ml) białkomocz, który szybko znikał (Felicja Hałacińska i Aleksander Karczyński). W materiale statystycznym, obejmującym przeszło 300 przypadków, zestawionym przez Jana Stopczuka z Oddziału K. Dąbrowskiego w Szpitalu Wolskim w Warszawie, otok olejny dał, zależnie od doboru odpowiednich przypadków, wynik pomyślny w 38,4-61% przypadków, w 19,3-15% nie było poprawy, w 42,3-24% przypadków nastąpił zgon wskutek różnych powikłań.
Odklejanie szczytu płuca zewnątrzopłucne (Apicolysis extrapleuralis). Plomba zewnątrzopłucna. [więcej w: , olej do włosów, logopeda warszawa, olej lniany ]

Comments Off

« Previous Entries