Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

Endogenne zmiany nastroju moga jednakze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Endogenne zmiany nastroju mogą jednakże występować niezależnie od napadów drgawkowych. Chory staje się wówczas drażliwy, na- przykrza się otoczeniu, zgłasza mnóstwo nieuzasadnionych roszczeń i skarg, uważa się za prześladowanego lub szykanowanego, w takim stanie bardzo łatwo wybucha i staje się wysoce niebezpieczny dla otoczenia. Część przypad- ków okresowego opilstwa i poriomanii położyć trzeba na karb omawianych stanów. Chorzy na padaczkę w ogóle nie znoszą napojów wyskokowych, ale zwłaszcza w okresach endogennych zmian nastroju mogą nawet na małe dawki alkoholu reagować bardzo gwałtownie. Dojść może przy tym do wybuchów wściekłości lub do reakcji prymitywnych, pokrytych następnie zupełną niepa- mięcią. Zasadniczo jednak endogenne zmiany nastroju nie pozostawiają nie- pamięci. Chory nie może jednak wyjaśnić, dlaczego był tak zły i rozdrażniony. Częsty u epileptyków jest popęd do opalania (pyromania). Wiele przemawia za tym, że chodzi tu przeważnie o stany zamroczenia. Powyżej, przy omawianiu zespołu zamroczeniowo-majaczeniowego na tle padaczki, wspomi- naliśmy o znamiennej skłonności chorych do barwy czerwonej, do krwi, ognia, pożaru. W barwy te przyoblekają się wizyjne omamy wzrokowe. Piromani, . którzy nie mają niepamięci z okresu dokonania podpalania, nierzadko podają, że gnało ich do tego czynu wyobrażenie czerwieni i płomienia. W ich wspom- nieniach ognista czerwień bywa czasem ostatnim przeżyciem, jakie pamiętają, .zanim sensorium ich przestało zapisywać pamięciowo dalsze przeżycia. Bywają oni popychani popędem podobnym do płciowego, w którym rozkosz wzniece- nia pożaru i napawania się potęgą tego żywiołu staje się pobudką górującą w wyobraźni podpalacza. [hasła pokrewne: , salon fryzjerski mokotów, przedłużanie rzęs, opieka medyczna ]

Comments Off