Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

Leczenie plomba zewnatrzoplucna poczatkowo stosowano:

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie plombą zewnątrzopłucną początkowo stosowano: 1. w przypadkach gruźlicy płuc z ogniskami swoistymi (zwłaszcza jamą), które mają małą skłonność do postępowania i są usado- wione w szczycie płucnym, szczególnie w tylno-bocznej jego .czę- ści, a nie ustępują innym metodom leczenia; 2. w gruźlicy pluc, usadowionej w szczycie płucnym i poza nim, jeżeli odma opłucna, wyrwanie nerwu przeponowego i nawet torako- plastyka nie wywierają pożądanego wpływu na zmiany szczytowe. Niektórzy fizjolodzy, przekonawszy się w tych przypadkach o bez- skuteczności odmy opłucnej oraz wyrwania nerwu przeponowego, próbują najpierw apikolizy z plombowaniem, torakoplastykę zaś stosują w razie potrzeby jako zabieg uzupełniający; 3. w tych przypadkach, w których jama gruźlicza jest przyczyną gwał- townych krwotoków płucnych. Niezbędne warunki skuteczności leczenia gruźlicy płuc apikolizą plombowaniem stanowią: 1. całkowite przyrośnięcie płuca do opłucnej ściennej w tym miej- scu, w którym zabieg ma być wykonany; 2. dostateczna odległość jamy gruźliczej od ściany klatki pier- osiowej; 3. niezbyt wielkie rozmiary jamy; 4. odklejenie szczytu płuca od ściany klatki piersiowej na całej jego powierzchni od przodu, tyłu, z boków i od góry, tak by szczyt nie wykonywał ruchów oddechowych, zależnych od ruchów żeber i przepony. Warunek ten jest niezbędny, gdy się operuje metodą, przy której do opłucnej dochodzi się od tyłu, a która jest po- łączona z cięciem znacznie większym niż przy .operowaniu odr przodu i z częściowym wycięciem 1-2 żeber. [hasła pokrewne: , pieczenie w miejscach intymnych, stomatolog Warszawa, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off