Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘trądzik’

Przeciecie miesni pochylych (Scalenotomia) Metode

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przecięcie mięśni pochyłych (Scalenotomia) Metodę polegającą na przecięciu mięśni pochyłych szyi u dalszych ich przyczepów polecili (w r. 1931) Gale i Midleton jako zabieg leczniczy sa- modzielny w gruźlicy płuc. Obecnie stosuje się ją także w skojarzeniu z wyrwaniem nerwu przeponowego, przecięciem nerwów międzyżebro- wych i z obu tymi metodami równocześnie. jako wskazania podaje się: 1. gruźlicę obu szczytów płucnych; skalentomin odosobniona oraz sko- jarzona z przecięciem 6-7 górnych nerwów międzyżebrowych nie usuwa w tym przypadku ruchów oddechowych podstawy płuc; 2. jako dodatkowy zabieg do wyrwania nerwu przeponowego w gru- źlicy jednego szczytu płucnego; 3. rozległą gruźlicę jednego płuca, jeżeli nie można z jakiejkolwiek przyczyny wykonać torakoplastyki; w tych przypadkach poleca się próbować skalenotomii z wyrwaniem nerwu przeponowego a nawet z przecięciem nerwów międzyżebrowych. Przecięcie mięśni pochyłych ma dawać najlepsze wyniki w przypad- kach jam gruźliczych, które są usadowione w szczycie płuc bardzo wy- soko, – powyżej górnego brzegu drugiego żebra i mają rozmiary średnie (o średnicy mniejszej niż 4 cm). W razie konieczności późniejszego za- stosowania torakoplastyki skalenotomia ułatwia ten zabieg, obniża bowiem pierwsze żebro.
Leczenie jam gruźliczych w płucach sqczkowaniem ssqcym W r. 1938 polecił Monaldi leczenie jam płucnych pochodzenia gru- źliczego metodą polegającą na wprowadzeniu do jamy przez ścianę klatki piersiowej i przez miąższ płucny gumowego cewnika z następowym długo- trwałym – od kilku miesięcy do dwóch lat i dłużej – usuwaniem jej za- wartośc za pomocą przyrządu aspiracyjnego. Skuteczność metody ma zależeć: 1. od zmniejszenia zatruwania ustroju obficie znajdującymi się w ja- mie jadami gruźliczymi i wytworami rozpadu; 2. od obniżenia ciśnienia w jamie z następowym stopniowym zbliża- iniern się ich ścian i poprawą ich ukrwienia oraz od ich oczyszczania się ze .zmianą wydzieliny ropiastej w surowiczą; 3. od organicznego zarośnięcia ujścia doprowadzającego oskrzela lub doprowadzających oskrzeli. Zmniejszaniu się jamy sprzyja także ucisk, który wywiera na nią po- wietrze dostające się teraz do otaczającej ją tkanki płucnej przedtem nie- dodętej. [podobne: , trądzik, rehabilitacja, olej kokosowy ]

Comments Off