Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Posts Tagged ‘ubranka dla niemowląt’

Rozpoznanie objawowe.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Rozpoznanie objawowe nie nastręcza w opisanym przypadku szczególnych trudności. Niewątpliwie chodzi tu o działania popędowe (impulsywne), przebiegające albo z wybitnym zwężeniem pola świadomości, albo nawet, jak w przypadkach sennowłóctwa oraz poriomanii, z jakościową zmianą sensorium o charakterze stanu pomrocznego. Najprawdopodobniejsze wydaje się tło padaczkowe (epilepsia genttina), gdyż badania kliniczne nie dostarczyły podstaw do podejrzewania jakiejkolwiek innej etiologii. W rozpoznaniu różnicowym rozważyć trzeba pytanie, czy nie chodzi tu może o natręctwa myślowo-ruchowe. Możliwość tę odrzucamy ze względu na brak jakichkolwiek innych zjawisk anankastycznych, poza tym wskazać trzeba na fakt, że osobowość chorej nie przeciwstawia się aktywnie jak w natręctwach przeżywanym impulsom. Wreszcie natręctwa myślowe można odrzucić ze względu na wyraźne zwężenie pola świadomości, a nawet jakościowe jej zmiany o cechach zamroczenia. Rozpoznanie psychopatii histerycznej nie stanowiłoby w tym przypadku żadnego wyjaśnienia. Tło histeryczne można wyłączyć, ponieważ ani osobowość chorej nie wykazuje typowych cech charakterologicznych, ani nie wykryto zrozumiałych warunków reaktywnych, ani wreszcie nie dałoby się niesamowitych samookaleczeń i samoudręczeń, jakie chora sobie zadaje, wytłumaczyć egocentryzmem, dążnością do popisania się lub uzyskania w sposób celowy jakiejś określonej korzyści życiowej. Argumentu ex juvantibus dostarczyło leczenie neofenalem-Polfa (phenurone, phenacetyluree, phenacemide, epiclase), niesłusznie skreślonym z lekospisu doskonałym lekiem skutecznym w padaczce skroniowej. Jak wynika z zebranej kilka lat później katamnezy, opisane wyżej napady pomroczne ustąpiły trwale. [patrz też: , olejek arganowy do włosów, ubranka dla niemowląt, klimatyzacja precyzyjna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ubranka dla niemowląt’

Rozpoznanie objawowe.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

W rozpoznaniu różnicowym liczyć się trzeba przede wszystkim z histerią, w przebiegu której dochodzi niekiedy do rzekomego rozdwojenia lub nawet zwielokrotnienia osobowości. Histerycy mogą również (zresztą w naszych warunkach bardzo rzadko się to zdarza) zmieniać zawód, przerzucać się z miejsca na miejsce i tworzyć nowe osobowości, lecz przy bliższym badaniu cechy histeryczne z jednej strony i cechy padaczkowe z drugiej strony nie mogą ujść uwagi. Psychopatologiczna analiza przypadków padaczki skroniowej pozwala na rozróżnienie dwóch ich odmian zależnie od zachowania się świadomości. W typowych krótko czy długotrwałych napadach psychoruchowych zachodzi wyraźna jakościowa zmiana świadomości. Jest jednak druga grupa napadów, w których nie można się w ogóle dopatrzeć zmiany świadomości. Typowa dla pierwszej grupy jest całkowita lub niemal całkowita niepamięć retropsychotyczna. W drugiej grupie natomiast chorzy potrafią odtworzyć ze szczegółami doznawane przeżycia psychiczne i ocenić je krytycznie. Pierwsza grupa ma charakter niewątpliwie psychotyczny, druga natomiast nie. Chory pierwszej grupy ma w chwili przeżywania zjawisk psychotycznych pełny sąd realizujący i tylko w tych przypadkach mamy prawo mówić o halucynacjach. W drugiej grupie napadów skroniowych sensorium pozostaje czyste i chorzy nie miewają zaburzeń pamięci. Przeżywane zjawiska wzrokowe, słuchowe, czuciowo-ustrojowe, wspomnieniowe, uczuciowe i inne nie mają charakteru psychotycznego, toteż chorzy wcale nie wierzą w rzeczywistość doznawanych spostrzeżeń. Zjawiska te nie przebiegają więc z sądem realizującym. Opisy napadów skroniowych w piśmiennictwie świata, nawet u autorów najwybitniejszych, którzy stworzyli całą problematykę, nie mogą zadowolić psychiatry, który przyzwyczajony jest do ścisłego i metodycznego opisu zjawisk psychopatologicznych. Jeżeli chory podaje, że widzi lub słyszy, to autorzy nie obeznani z diagnostyką psychiatryczną po prostu automatyzmy te kwalifikują jako omamy. W opisach tych nie ma wzmianki na temat sądu realizującego, stanu sensorium i innych doniosłych szczegółów opisowych, bez których nie da się zaklasyfikować objawu. Stwierdzenie, czy spostrzeżeniom chorego wzrokowym, słuchowym, czy innym towarzyszy istotnie sąd realizujący, bywa czasem zadaniem bardzo trudnym, wymagającym doskonałej biegłości w diagnostyce psychiatrycznej. Jeżeli zapytamy chorego bez ogródek, czy rzeczywiście widzi zjawiające mu się napadowo postacie lub słyszy głosy, a chory odpowie tak, to chory może mieć na myśli rzeczywistość tych spostrzeżeń. Szczególnie chory mało inteligentny, otępiały lub dziecko mogą nie rozumieć czy lekarz pyta o rzetelność informacji na temat doznawanych widzeń, czy też o rzeczywiste istnienie poza jego wyobraźnią przedmiotów jego spostrzeżeń. Jeżeli pojęcie projekcji na zewnątrz i definicję sądu realizującego, a tym samym i definicję halucynacji niejeden lekarz nawet źle rozumie, to chyba nic może nas dziwić, że przeciętny, a zwłaszcza nieinteligentny chory nie pojmuje o co go lekarz pyta. Dobrze jest choremu wytłumaczyć porównawczo, co mamy na myśli, na przykładzie: szumi mi lub dzwoni w uszach, albo przy uderzeniu w oko doznaję świetlnych zjawisk, ale ani te dźwięki, ani te zjawiska świetlne nie są wywołane przez adekwatne podniety. [więcej w: , dentysta Kraków, ubranka dla niemowląt, olejek cbd ]

Comments Off