Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Przebieg choroby: Padaczka samoistna zaczyna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przebieg choroby: Padaczka samoistna zaczyna się bardzo często we wczes- nych latach dziecięcych. Lange-Bostroem obliczają, że ok. 20% chorych ma pierwsze objawy przed 10 r. ż., 50% między 10 a 20, a tylko niespełna 15% powyżej 30 r. ż. Mężczyźni chorują znacznie częściej niż kobiety. Przeciętnie biorąc, padaczka zdaje się znacznie skracać życie .. Więcej niż dwie trzecie ch0- rych nie osiąga 40 r. ż., a 40% nie osiąga 30. Chorzy, u których objawy wy- stąpily przed 10 r. Ż., żyją jeszcze przeciętnie 25.lat. Im później wystąpią objawy, . tym krócej trwa choroba aż do śmierci; mniej niż 15 lat upływa do śmierci u przeszło polowy chorych, a w trzech czwartych przypadków choroba trwa do 20 lat. Lekkie przypadki osiągają, zwłaszcza przy dobrym pielęgnowaniu, nawet ponad 50 i 60 lat życia. Najczęstszą przyczyną śmierci bywa sama pa- . daczka, mianowicie status epilepticus oraz śmierć w czasie napadu. Przebieg choroby bywa różnoraki. W wywiadzie chorych. bardzo często stwierdza się wzmożone pogotowie drgawkowe. już we wczesnych latach dziecięcych, prze- jawiające się “konwulsjami” w naj wcześniej szych latach lub pojedynczymi na- padami u starszych dzieci, pojawiającymi się np. w przebiegu chorób gorączko- wych. Potem zazwyczaj występuje dłuższa przerwa aż do okresu pokwitania. Około tego okresu najczęściej ujawnia się padaczka. Małe napady, występujące najczęściej u dzieci lub w. okresie przedpokwitaniowym, nierzadko w okresie pokwitania ustępują. U dzieci i u młodocianych często obok małych napadów pojawiają się duże. Krzywa elektroencefalograficzna bywa jednak jednoznacżna. Czasem typ małych napadów przechodzi z biegiem czasu w typ dużych napa- dów. Ten ostatni jest naj częstszą postacią padaczki. Częstość napadów bywa przerozmaita, od mnogich napadów na dobę aż do pojedynczych napadów raz na rok lub jeszcze rzadziej. Czasem napady występują seriami po kilka lub więcej, po czym następuje przerwa na dłuższy okres czasu. Przerwy takie mogą trwać i wiele lat, co często chory i jego otoczenie uważają za .wyleczenie, mniej zwracając uwagi na przykre żazwyczaj i przeważnie postępujące zmiany otę- . pieniowe i charakteropatyczne. Z biegiem czasu przerwy między napadami stają się coraz krótsze. Bardzo często napady występują tylko w nocy lub przeważnie w nocy (e pile psia nocturnu). Gdy proces się pogarsza, napady po- jawiają się i w nocy, i w dzień. [podobne: , implanty zębów, magnez i witamina b6, proktolog ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)