Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Przepisy prawne dotyczące pielęgnacji w okresie sepii – przyczyny ostrożności cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Klinicyści i szpitale mogą nadal stosować najlepsze praktyki w leczeniu pacjentów z posocznicą, ale powinni zwracać uwagę na częstość występowania nadmiernego leczenia i leczenia. Twórcy polityki i płatnicy mogą nadal zachęcać do stosowania najlepszych praktyk, ale unikać nakładania sztywnych protokołów lub wiązać zwroty z szybkościami wdrażania protokołów lub wynikami. Zalecamy skoncentrowanie się na zwiększeniu edukacji dla klinicystów i społeczeństwa, zapewnieniu środków na opracowanie i przetestowanie nowych protokołów oraz zwiększenie funduszy na badania nad patofizjologią sepsy, diagnozą, leczeniem i nadzorem. Istnieje również pilna potrzeba oceny wpływu protokołów sepsy na poziom szpitala na całkowite dawkowanie antybiotyków, oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, infekcje Clostridium difficile, dostępność ICU-łóżka i powikłania centralnego umieszczenia cewnika żylnego. Taka ocena jest szczególnie ważna, jeśli decydenci robią postępy z mandatami, ponieważ wymuszanie zachowań zwiększa ryzyko niezamierzonych szkód. Po stronie nadzoru mogą pojawić się wnioski z nowego paradygmatu CDC dotyczącego zdarzeń związanych z respiratorami. Wyzwania związane z nadzorem sepsy są podobne do wielu związanych z nadzorem zapalenia płuc związanego z wentylacją; obydwu warunkom brakuje jasnej standardowej definicji, a ich definicje zawierają wiele subiektywnych elementów. Paradygmat CDC dotyczący zdarzeń związanych z respiratorem potwierdza trudności w dokładnej klinicznej identyfikacji zapalenia płuc związanego z wentylacją, a zamiast tego skupia się na identyfikacji zespołu schorzeń dróg oddechowych szpitalnych poprzez monitorowanie ustawień respiratora u pacjentów w celu utrzymania wzrostu po okresie stabilności lub poprawy. Strategia ta jest obiektywna i skuteczna oraz umożliwia wykrywanie zdarzeń silnie związanych ze zwiększoną długością pobytu i śmiertelnością w szpitalu. Jedną z analogicznych strategii sepsy może być prowadzenie obserwacji jednoznacznych, klinicznie istotnych, obiektywnych zdarzeń; na przykład można monitorować częstotliwość dodatnich posiewów krwi, które występują jednocześnie z kwasicą mleczanową lub użyciem wazopresorów. Takie podejście pominęłoby niektórych pacjentów, ponieważ tylko około 50% pacjentów z ciężką sepsą ma bakteriemię. Definicje nadzoru nie muszą być jednak doskonale czułe, aby były użyteczne i nie muszą idealnie pasować do kryteriów stosowanych w prowadzeniu opieki klinicznej nad pacjentami. Ważniejsze jest, aby definicje nadzoru były proste, obiektywne, klinicznie znaczące, odporne na błędy w stwierdzaniu zgodności, a idealnie odpowiednie do automatyzacji z wykorzystaniem danych rutynowo przechowywanych w elektronicznych rejestrach zdrowotnych.
Sepsis jest głównym problemem zdrowia publicznego. Zasoby są odpowiednio ukierunkowane na znalezienie lepszych sposobów diagnozowania, leczenia i zapobiegania temu ważnemu stanowi. Obowiązkowe pakowanie sepsy i porównywanie szpitali pod względem ich przestrzegania może jednak spowodować niezamierzone szkody. Ponadto obecne ograniczenia w diagnostyce sepsy i naukach nadzoru uniemożliwiają nam wiarygodny pomiar wpływu kampanii i polis sepsy. Dopóki problemy te nie zostaną rozwiązane, zalecamy zachowanie ostrożności przed wydaniem większej liczby mandatów.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Ten artykuł został opublikowany 16 kwietnia 2014 r. O godzinie.
Author Affiliations
Z Departamentu Medycyny Ludowej, Harvard Medical School i Harvard Pilgrim Health Care Institute oraz Departamentu Medycyny, Brigham i Women s Hospital – zarówno w Bostonie (CR, MK); oraz Wydział Medycyny Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine, Irvine (SG).

Materiał uzupełniający
Referencje (5)
Hall MJ, Williams SN, DeFrances CJ, Golosinskiy A. Opieka stacjonarna w przypadku posocznicy lub sepsy: wyzwanie dla pacjentów i szpitali. NCHS Data Brief 2011; 62: 1-8

2. Murphy SL, Xu J, Kochanek KD. Zgony: dane wstępne za 2010 r. Krajowe raporty o stanie zdrowia. Vol. 60. Nie. 4. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics, 2012 (http://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr60/nvsr60_04.pdf).

3. Torio CM, Andrews RM. Krajowe koszty szpitala szpitalnego: najdroższe warunki płatnika, 2011 r. Statystyczne sprawozdanie nr. 160. Projekt kosztów i wykorzystania opieki zdrowotnej (HCUP). Rockville, MD: Agencja ds. Badań i jakości opieki zdrowotnej, sierpień 2013 r.

4. Lagu T, Rothberg MB, Shieh MS, Pekow PS, Steingrub JS, Lindenauer PK. Hospitalizacje, koszty i wyniki ciężkiej sepsy w Stanach Zjednoczonych w latach 2003-2007. Crit Care Med 2012; 40: 754-761 [Erratum, Crit Care Med 2012; 40: 2932.]
Crossref Web of Science Medline
5. Wachter RM, Flanders SA, Opłata C, Pronovost PJ. Publiczne raportowanie czasu antybiotyków u pacjentów z zapaleniem płuc: wnioski z błędnej miary wyników. Ann Intern Med 2008; 149: 29-32
Crossref Web of Science Medline
Zamknij odniesienia
Powołując się na artykuły (74)
Zamknij Cytowanie artykułów
[podobne: dilaterol, przychodnia medyk rzeszów, lewomedilaterol ]

Tags: , ,

No Responses to “Przepisy prawne dotyczące pielęgnacji w okresie sepii – przyczyny ostrożności cd”

 1. Leo Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu zęby[...]

 2. Jadwiga Says:

  Widzę lekką poprawę

 3. Night Train Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: turanabol[...]

 4. Psycho Thinker Says:

  Bzdety piszecie i tyle

 5. Tomasz Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: kurs rzęs[...]

 6. Feliks Says:

  Błagam, dokształćcie się trochę.

Powiązane tematy z artykułem: dilaterol medicus jawor rejestracja przychodnia medyk rzeszów