Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Pytania dotyczące skuteczności porównawczej w onkologii cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Współpraca między interesariuszami, takimi jak Program Oceny Terapii Raka National Cancer Institute, duże onkologiczne zespoły współpracy i duże płatników, może generować dochody potrzebne do takich prób. Argument, że grupy spółdzielcze powinny dążyć wyłącznie do znalezienia lepszych terapii i nie mniej kosztownych rozwiązań alternatywnych, jest coraz trudniejszy w Stanach Zjednoczonych. Po drugie, firmy mogłyby zapewnić badaczom bezpłatne leki. Gdyby te leki były prawdziwymi postępami, firmy mogłyby skorzystać z formalnej demonstracji tego faktu, która przemawiałaby do pragnień onkologów, aby stosować najlepsze leczenie. Wreszcie, badacze mogliby stosować innowacyjne projekty badań, w których pacjenci otrzymujący nowszy lek mogliby korzystać z ubezpieczenia jako mechanizmu płatności (tak jak gdyby byli traktowani poza protokołem), a jedynie lek macierzysty musiałby zostać zakupiony. Chociaż projekt ten został pomyślnie zastosowany, pozostaje on wyjątkiem, a nie regułą. Uświadomienie sobie, że ceny zagrażają porównawczym próbom skuteczności leków na raka, stanowi kolejne wyzwanie dla społeczności naukowej – ale uważamy, że musimy być gotowi na konfrontację.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Poglądy wyrażone w tym artykule są poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy National Cancer Institute lub National Institutes of Health.
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Author Affiliations
Z Medical Oncology Service, National Cancer Institute, Bethesda, MD.

Materiał uzupełniający
Referencje (5)
1. Eksperci w przewlekłej białaczce szpikowej Cena leków na przewlekłą białaczkę szpikową (CML) jest odzwierciedleniem niezrównoważonych cen leków na raka: z perspektywy dużej grupy ekspertów CML. Blood 2013; 121: 4439-4442
Crossref Web of Science Medline
2. Hall SS. Koszt życia. New York Magazine. 20 października 2013 r. (Http://nymag.com/news/features/cancer-drugs-2013-10).

3. Mały EJ, Halabi S, Dawson NA i in. Wycofanie antyandrogenowe samo lub w połączeniu z ketokonazolem u pacjentów z rakiem prostaty niezależnym od androgenów: badanie III fazy (CALGB 9583). J Clin Oncol 2004; 22: 1025-1033
Crossref Web of Science Medline
4. de Bono JS, Logothetis CJ, Molina A, i in. Abirateron i zwiększone przeżycie w przerzutowym raku prostaty. N Engl J Med 2011; 364: 1995-2005
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
5. Von Hoff DD, Ervin T, Arena FP, i in. Zwiększone przeżycie w raku trzustki za pomocą nab-paclitaxelu i gemcytabiny. N Engl J Med 2013; 369: 1691-1703
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
Zamknij odniesienia
Powołując się na artykuły (23)
Zamknij Cytowanie artykułów
[podobne: medycyna po dyplomie konferencje, euromedic cennik, przywileje dawcy krwi ]

Tags: , ,

No Responses to “Pytania dotyczące skuteczności porównawczej w onkologii cd”

 1. Little Cobra Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do dermatologia estetyczna warszawa[...]

 2. Amelia Says:

  Tętniak mózgu może przytrafić się w każdej rodzinie

 3. Kingfisher Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do dom starcow[...]

 4. The Howling Swede Says:

  Co można zrobić zanim karetka dotrze,jak takiej osobie pomóc ?

 5. Mr. Spy Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu usuwanie azbestu[...]

 6. Juliusz Says:

  Polecono mi fototerapię

Powiązane tematy z artykułem: euromedic cennik medycyna po dyplomie konferencje przywileje dawcy krwi