Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Pytania dotyczące skuteczności porównawczej w onkologii

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wysokie koszty leków przeciwnowotworowych były krytykowane przez czołowych naukowców1 i lamentowały w prasie popularnej2. Średnia cena roku leczenia nowym lekiem na raka przekracza obecnie 100 000 USD1, a korzyści z wielu z tych terapii – często poprawa mediana przeżycia rzędu tygodni do miesięcy – nie wydają się współmierne do ich cen.2 Drogie leki przeciwnowotworowe kosztują społeczeństwo na dwa sposoby. Po pierwsze, wysokie ceny są ponoszone przez płatników za każdym razem, gdy leki są przepisywane. Po drugie, wysokie ceny uniemożliwiają niezależne badania porównawcze skuteczności, które miałyby na celu stworzenie równie skutecznych, ale tańszych rozwiązań alternatywnych – tym samym chroniąc udział w rynku drogich leków. Rozważmy octan abirateronu, inhibitor enzymów cytochromu P450 c17 (CYP17), które są odpowiedzialne za ekstragonadalną konwersję pregnenolonu do testosteronu, kluczowej ścieżki biochemicznej wykorzystywanej przez opornego na kastrację rak prostaty. Mechanizm działania Abirateronu jest zadziwiająco podobny do działania starszego leku, ketokonazolu, który także hamuje CYP17. W rzeczywistości przed zatwierdzeniem abirateronu w leczeniu raka prostaty opornego na kastrację ketokonazol był w tym celu stosowany poza wskazaniami, co stanowi praktykę popartą lepszymi wskaźnikami odpowiedzi w skromnie zasilanych badaniach klinicznych.3 Chociaż abirateron jest szeroko reklamowany jako bardziej konkretny 17 aktywność hamująca alfa-hydroksylazę, a tym samym mniejszy efekt niedocelowy na szlaki kortyzolu i aldosteronu, oba leki mają wystarczającą skuteczność poza celem, aby wymagać suplementacji steroidami.
Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdził abirateron w 2011 roku dla pacjentów z opornym na kastrację rakiem prostaty, którzy otrzymali wcześniej chemioterapię, na podstawie fazy 3, randomizowanego badania klinicznego porównującego lek w połączeniu z prednizonem do samego prednizonu. W badaniu, w którym wzięło udział blisko 1200 pacjentów, abirateron zwiększył medianę przeżycia z 10,9 do 14,8 miesiąca.4 Ketokonazol nie był lekiem porównawczym w tym badaniu, ponieważ nie ustalono jego korzyści w zakresie przeżycia. Jednakże ketokonazol nigdy nie został poddany tak rygorystycznemu testowi. Największa randomizowana próba obejmowała nieco ponad 250 pacjentów w grupie 3 i wykazała poprawę odsetka odpowiedzi oraz tendencję do poprawy przeżycia wolnego od progresji, ale nie była w stanie ocenić różnic w śmiertelności.
Chociaż biologiczna różnica między ketokonazolem i abirateronem może być niewielka, różnica w cenie nie jest. Ketokonazol jest powszechnie dostępnym, generycznym lekiem i kosztuje od 500 USD do 700 USD miesięcznie. Abiraterone kosztuje ponad 7000 $ miesięcznie – 10 razy więcej niż ketokonazol, choć pozostaje pytanie, czy jest lepsze.
Przeprowadzenie randomizowanej, kontrolowanej próby porównawczej abirateronu z ketokonazolem jest kolejnym logicznym krokiem. Taka próba może rozstrzygać kwestie dotyczące zarówno skuteczności, jak i toksyczności. Jeśli tylko połowa z 32 000 pacjentów, którzy rocznie umierają z powodu raka prostaty w Stanach Zjednoczonych, może być leczona ketokonazolem zamiast abirateronem, taka porównawcza próba skuteczności może uratować płatników przekraczających miliard dolarów rocznie. Byłoby jednak nierozsądnie, gdyby Johnson & Johnson, producent abirateronu, sfinansował takie badanie, ponieważ jego odkrycia mogłyby jedynie osłabić udział firmy w rynku
[hasła pokrewne: stomatolog warszawa mokotów, medicus jawor rejestracja, odbudowa zęba po leczeniu kanałowym cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Pytania dotyczące skuteczności porównawczej w onkologii”

 1. Nickname Master Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: ANTI AGING[...]

 2. Buckshot Says:

  Kelp nigdy nie brałam,biorę od miesiąca Hashiforte

 3. Nacho Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do swanson[...]

 4. Stacker of Wheat Says:

  Ile razy juz to czytalem

Powiązane tematy z artykułem: medicus jawor rejestracja odbudowa zęba po leczeniu kanałowym cena stomatolog warszawa mokotów