Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Rachunek lekarstw

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W 2013 r. Food and Drug Administration (FDA) zatwierdziło 27 nowych leków do obrotu. Osiem z tych leków dotyczy chorób sierocych, w tym sześciu rzadkich nowotworów. W rzeczywistości ponad połowa ze 139 leków zatwierdzonych przez FDA od 2009 r. Dotyczy chorób sierocych i nowotworów.1 Ta dysproporcja nie jest wyłącznie wynikiem przełomów naukowych; Ekonomia rozwoju leków i biznes dostarczania opieki zdrowotnej również odgrywają dużą rolę. Chociaż leki te mogą okazać się krytycznie ważne dla pacjentów z docelowymi chorobami, uważamy, że powinniśmy unikać systematycznego niedoinwestowania leków w innych ważnych dziedzinach medycyny. Przeniesienie leku z ławki do łóżka jest ryzykowną i kosztowną propozycją. Szacuje się, że opracowanie nowego leku kosztuje setki milionów dolarów; w rezultacie decyzje o finansowaniu programu rozwoju narkotyków opierają się zarówno na ekonomii, jak i nauce i medycynie.2 Decyzje o inwestowaniu i reinwestowaniu na wszystkich etapach rozwoju są motywowane koniecznością generowania atrakcyjnego zwrotu z zainwestowanego kapitału, czy to przez kapitał podwyższonego ryzyka i inwestorów publicznych, czy przez firmy farmaceutyczne.
Ramy oceny inwestycji w nowe leki. Nie jest tajemnicą, dlaczego projekty są finansowane. Jako inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka oceniamy projekty w czterech głównych wymiarach: koszty rozwoju, koszty sprzedaży, zróżnicowanie leku w stosunku do obecnych metod leczenia oraz częstość i częstość występowania docelowej choroby (patrz tabela). Aby projekt był atrakcyjny, musi być pozytywnie sprawdzony co najmniej w dwóch z tych wymiarów. Wiele leków zaprojektowanych dla chorób sierocych i nowotworów jest dobrą inwestycją ograniczonego kapitału, ponieważ mają one zazwyczaj stosunkowo niskie koszty rozwoju i koszty sprzedaży i są silnie odróżnione od obecnych możliwości leczenia. I odwrotnie, inwestorzy mają mniejszą skłonność do finansowania leków o znacznie wyższych kosztach rozwoju i sprzedaży (np. Leki na cukrzycę typu 2 lub zaburzenia psychiczne) i leków, których nie można silnie odróżnić od obecnych opcji leczenia – często dlatego, że dostępne są tanie leki generyczne warunek docelowy – pomimo dużej częstości występowania i rozpowszechnienia choroby (np. leki przeciw nadciśnieniu lub hipercholesterolemii).
Na szczęście wiele można zrobić, aby wprowadzić na rynek więcej leków i bardziej zróżnicowany zestaw leków. Dwa wymiary ekonomiczne – koszty rozwoju i koszty sprzedaży – można najłatwiej poprawić. Najdroższym krokiem do stworzenia nowego leku jest prowadzenie badań klinicznych. Przeprowadzenie badania kosztuje 25 000 $ lub więcej na jednego badanego pacjenta, a 3-fazowe programy próbne pochłaniają ponad 40% wydatków firmy sponsorującej3. Niestety, każdy pacjent nie jest równie cenny, jeśli chodzi o próby kliniczne, a wiele programów rozwoju klinicznego jest ekonomicznie uzasadnionych. nieefektywne, ponieważ są zbyt duże w stosunku do ilości informacji, które dostarczają, zwłaszcza w świetle przełomów w informatyce, które obniżyły koszty pozyskiwania i analizy danych w ciągu ostatnich 20 lat. Zmiana zdolności do różnicowania lub zmiany częstości występowania i występowania choroby wymaga przełomu w nauce, na który można wpływać jedynie pośrednio poprzez inwestycje w podstawowe badania naukowe.
Wysokiej częstotliwości, istotne informacje o skuteczności klinicznej i bezpieczeństwie pochodzą od pierwszych kilkuset pacjentów badanych w badaniu
[patrz też: protezy bezklamrowe, odbudowa zęba po leczeniu kanałowym cena, oddawanie krwi warunki ]

Tags: , ,

No Responses to “Rachunek lekarstw”

  1. Aleksander Says:

    Polska sluzba zdrowia nie jest taka zla

  2. Alicja Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do dobry ortodonta warszawa[...]

  3. Elżbieta Says:

    Czy zdjęcia płodu na USG 4D są faktycznie tak dokładne

Powiązane tematy z artykułem: odbudowa zęba po leczeniu kanałowym cena oddawanie krwi warunki protezy bezklamrowe