Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Śledzenie ewolucji niedrobnokomórkowego raka płuc ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

To odkrycie było spójne z identyfikacją mutacji indukowanych przez kancerogeny tytoniowe jako kluczowy wpływ na długość tułowia (tj. Liczbę mutacji znalezionych w ostatnim wspólnym przodku wszystkich komórek nowotworowych) i znalazło odzwierciedlenie w istotnej korelacji między pakietami. lat i mutacje w sygnaturze trunalnej 4 w raku gruczołowym (korelacja rang Spearmana, 0,63, P = 5,3 × 10-8). W próbkach uzyskanych od 7 z 12 pacjentów z gruczolakorakami, którzy byli długotrwałymi byłymi palaczami (z> 20 latami od ostatniej ekspozycji na tytoń), można wykryć sygnaturę palenia w późnych mutacjach klonalnych (> 30% z podpisem 4). To odkrycie sugeruje długi okres opóźnienia guza w ewolucji gruczolakoraków płuc przed prezentacją kliniczną. W raku płaskonabłonkowym nie zaobserwowano znaczącej korelacji między latami w paczkach a sygnaturą 4 związaną z paleniem (korelacja rang Spearmana, 0,10; P = 0,57), a czas podwojenia genomu (stosunek liczby wczesnych mutacji do liczby późnych mutacji) znacznie później niż w raku gruczołowym (ryc. S13 w dodatku uzupełniającym 1). Co ciekawe, pacjent CRUK0093, który miał raka płaskonabłonkowego, miał duży ciężar klonalnych mutacji 4 podpisu (> 1000), mimo że został zidentyfikowany jako osoba niepaląca przez całe życie. Historia zawodowa tego pacjenta wskazywała na ekspozycję na chemikalia zawierające arsen, benzen, bisfenol i polibromowane difenyloetery oraz smołę węglową, które mogą naśladować mutagenne skutki ekspozycji na tytoń.
Istniały znaczące korelacje pomiędzy obciążeniem mutacją subklonalną a liczbą mutacji subklonalnych, które zostały sklasyfikowane jako zegaropodobne podpisy 1A (spontaniczna deaminacja metylowanych cytozyn) i 5 (nieznanej przyczyny) .13 Liczba mutacji subklonalnych była również znacząco skorelowana z sygnaturami 2 i 13 (indukowane przez APOBEC, rodzina enzymów dezaminaz cytydyny zaangażowanych w redagowanie RNA matrycy), ale nie z podpisem 4 (palenie) 12 (fig. S14 w dodatkowym dodatku 1). (Odkryto, że deaminazy APIDEC, które są zwykle zaangażowane w odporność wrodzoną i edycję RNA, są wzbogacone w kilka rodzajów nowotworów i działają jako ważne źródło mutagenezy.)) Guzy o największym obciążeniu mutacjami subklonalnymi miały szeroką mutagenezę za pośrednictwem APOBEC. (np. te uzyskane od pacjentów CRUK0001, CRUK0006, CRUK0020 i CRUK0063) oraz przestrzenną niejednorodność w mutacjach APOBEC zaobserwowano w 15 nowotworach (Fig. S11 i S14 w Dodatkowym dodatku 1). Guzy uzyskane od 19 pacjentów posiadały subklonalne mutacje kierowców, które można przypisać aktywności APOBEC, co ilustruje, w jaki sposób mutageneza APOBEC może często indukować podklonalne zdarzenie sterujące, które może przyczyniać się do ekspansji podklonów.
Niestabilność chromosomów i podwojenie genomu
Rysunek 3. Rycina 3. Czynniki świadczące o heterogeniczności krwiopijnej.Panel A pokazuje przykład odbicia podklonowego allelicznej nierównowagi. Dzieje się tak, gdy matczyny allel zostaje zdobyty lub utracony w subklone w jednym regionie, a ojcowski allel zostaje zdobyty lub utracony w innym subklone w innym regionie. Taki brak równowagi wskazuje na dodatkową trwającą niestabilność chromosomową i można ją wywnioskować poprzez sekwencjonowanie całego układu z wykorzystaniem wielu pozycji przez multiregion, wykorzystując częstotliwości, w których wykrywa się heterozygotyczne polimorfizmy pojedynczych nukleotydów (SNP) linii zarodkowej (określane jako częstość B) [BAF])
[hasła pokrewne: odżywki na przyrost mięśni, lek bez recepty na infekcje intymne, protezy bezklamrowe ]

Tags: , ,

No Responses to “Śledzenie ewolucji niedrobnokomórkowego raka płuc ad 5”

 1. Snow Hound Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do klinika medycyny estetycznej warszawa[...]

 2. Murmur Says:

  Dobry i rzeczowy artykuł

 3. Lady Killer Says:

  Article marked with the noticed of: mezoterapia warszawa[...]

 4. Damian Says:

  Lekarze czesto sie wsciekaja, ze ludzie na wlasna reke dokdztalcaja sie w internecie

 5. Milena Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do choroba meniera[...]

 6. Onion King Says:

  W moim domu rodzinnym był taki zwyczaj

Powiązane tematy z artykułem: lek bez recepty na infekcje intymne odżywki na przyrost mięśni protezy bezklamrowe