Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Śledzenie ewolucji niedrobnokomórkowego raka płuc ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

BAF heterozygotycznych SNP wykreślono w tym samym kolorze, co ich macierzysty chromosom pochodzenia. Panel B pokazuje profil BAF w całym genomie próbki guza uzyskanej od pacjenta CRUK0062. Obszary BAF w regionach (włączając regiony nowotworowe R1 do R7 i region odniesienia linii zarodkowej [GL]), które odzwierciedlały subklonalne nierównowagi alleliczne są zaznaczone na niebiesko lub pomarańczowo. Zdarzenia, które wykazały dublowany subklonowy brak równowagi alleli, zidentyfikowano w ponad 40% genomu. Panel C pokazuje drzewa filogenetyczne, które wskazują na równoległą ewolucję amplifikacji kierowców wykrytych poprzez obserwację lustrzanej subklonalnej nierównowagi alleli (strzałki). Subklony, które są zabarwione na niebiesko, noszą zdarzenie związane z rakiem, a te, które mają kolor szary, nie zawierają zdarzenia kierowcy; czarne zarysowanie okręgów wskazuje, że subklon wydaje się być klonalny w co najmniej jednym regionie guza. Biorąc pod uwagę związek pomiędzy heterogenicznością wewnątrznaczyniową, charakteryzującą się zmianami liczby kopii i krótszym czasem przeżycia bez nawrotów, zbadaliśmy dynamikę zmian chromosomalnych w różnych regionach guza i stopień, w jakim niestabilność chromosomowa może wywoływać heterogeniczność w obrębie guza. Poprzez zastosowanie heterozygotycznych heterozygotycznych polimorfizmów pojedynczych nukleotydów w nowotworach za pomocą sekwencjonowania całych egziregenów z wieloma regionami, można ustalić, czy te same lub różne allele rodzicielskie są uzyskiwane lub tracone w odrębnych subklonach w różnych gałęziach drzewa filogenetycznego nowotworu. Konkretnie, jeśli matczyny allel zostanie zdobyty lub utracony w subklone w jednym regionie, jednak allel ojcowski zostanie zdobyty lub utracony w innym subklone w innym regionie, spowoduje to zwierciadlany subklonalny alleliczny profil nierównowagi (Figura 3A i 3B). Taki brak równowagi, który wskazuje na dodatnią trwającą niestabilność chromosomową, może również odzwierciedlać równoległą ewolucję obejmującą wiele różnych zdarzeń zbieżnych na tych samych genach w różnych klonach (Fig. S15 w Dodatkowym dodatku 1). Zjawisko to zaobserwowano w 62% z 92 nowotworów z danymi liczbowymi dotyczącymi kopiowania wieliregionowego sekwencjonowania całego egzomu (znalezionego w 30 gruczolakorakach, 23 rakach płaskonabłonkowych i 4 innych próbkach). W sumie wykryliśmy 375 zdublowanych subklonalnych zdarzeń związanych z nierównowagą alleli, które różniły się wielkością od ogniskowych do całego chromosomu i obejmowały od do 43% dotkniętych genomów nowotworu (ryc. S16 w Dodatkowym dodatku 1).
Niestabilność chromosomu może również bezpośrednio przyczyniać się do heterogeniczności mutacji poprzez utratę segmentów genomowych przenoszących mutacje klonalne. Ogólnie rzecz biorąc, mediana 13% mutacji subklonalnych (zakres od 0 do 56) na próbkę jest prawdopodobnie subklonowa w wyniku zdarzeń utraty związanych ze zmianami liczby kopii, co sugeruje, że niestabilność chromosomowa może być inicjatorem zarówno liczby kopii, jak i liczby kopii. mutacja heterogeniczna (ryc. S17 w dodatku uzupełniającym 1).
Zgromadzone dowody sugerują, że zdarzenia podwojenia genomu są związane z propagacją niestabilności chromosomów przez komórki rakowe i mogą przewidywać złe rokowania. 15-17 Zdarzenia podwojenia genomu zostały zidentyfikowane w 76% guzów i okazały się klonalne we wszystkich z wyjątkiem trzech guzy te (od pacjentów CRUK0011, CRUK0062 i CRUK0063), co sugeruje, że duplikacja całego genomu jest wczesnym wydarzeniem w ewolucji NSCLC
[hasła pokrewne: medis, medycyna po dyplomie konferencje, oddawanie krwi warunki ]

Tags: , ,

No Responses to “Śledzenie ewolucji niedrobnokomórkowego raka płuc ad 6”

 1. Adrian Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Szczoteczki soniczne do zębów[...]

 2. Mikołaj Says:

  bóle podbrzusza i z boku koło biodra to glisda

 3. Midnight Rider Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: turnabol[...]

 4. Onion King Says:

  Bezpiecznie sie po prostu badac

 5. Dawid Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: sklep internetowy zdrowa żywność[...]

 6. Hightower Says:

  Sama chodziłam z czymś takim

Powiązane tematy z artykułem: medis medycyna po dyplomie konferencje oddawanie krwi warunki