Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Śledzenie ewolucji niedrobnokomórkowego raka płuc ad 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

W raku gruczołowym obserwowaliśmy znaczący związek pomiędzy podwojeniem genomu a częstotliwością obu mutacji subklonalnych (P = 0,02) i subklonalnych zmian liczby kopii (P = 0,003) (ryc. S18 w Suplemencie Dodatkowym 1). Co więcej, lustrzane subklonalne nierównowagi alleliczne zostały znacznie wzbogacone w guzy z podwójną genomią (P = 0,004 według dokładnego testu Fishera) (ryc. S16 w Dodatku 1). Selekcja i równoległa ewolucja
Rozszyfrowanie dowodów na trwającą selekcję w nowotworach może rzucić światło na ograniczenia ewolucyjne, które mogą identyfikować cele terapeutyczne. Ograniczenia i selekcja są przykładem występowania równoległej ewolucji, w której zdarzenia somatyczne w różnych gałęziach w obrębie pojedynczego guza zbiegają się na tym samym genie, kompleksie białkowym lub ścieżce.
Nie znaleziono dowodów na równoległą ewolucję na poziomie mutacji. Jednak ogniskowe amplifikacje różnych rodzicielskich alleli w odrębnych subklonach wystąpiły w 5 nowotworach i wpłynęły na znane geny nowotworowe, w tym MUC1, CDK4, CHD8 i NKX2-1 (Figura 3C i Fig. S19 w Dodatkowym Dodatku 1). Na poziomie ramion chromosomu potencjalną ewolucję równoległą obserwowano w 13 guzach (5 gruczolakorakach, 6 rakach płaskonabłonkowych i 2 inne guzy). Najbardziej równoległa ewolucja przyrostów ramion chromosomowych (w 10 z 11 próbek) i strat (w 6 z 8 próbek) została wcześniej sklasyfikowana jako istotnie nabyta lub utracona w NSCLC, 3,7 wynik zgodny z pozytywną selekcją operującą później w ewolucja guza (ryc. S20, S21 i S22 w dodatkowym dodatku 1).
Aby empirycznie oszacować selekcję pozytywną na poziomie mutacyjnym, wykorzystaliśmy stosunek wskaźników substytucji w miejscach niesynonimowych do tych w miejscach synonimicznych (dN / dS), które odpowiadają kontekstowi trójnukleotydu każdej mutacji i określają, czy istnieje wzbogacenie zmieniające białko mutacje w porównaniu z częstością mutacji tła.18 Dowody na obecność selekcji pozytywnej (dN / dS,> 1) zaobserwowano, gdy rozważono wszystkie egzoniczne mutacje sensusem (tabela S8 w dodatkowym dodatku 1). To odkrycie sugeruje, że mutacje można kształtować przez selekcję w NSCLC. Jednakże, gdy mutacje zostały czasowo podzielone, zaobserwowano znaczącą selekcję pozytywną w przypadku późnych, ale nie wczesnych mutacji. Zgodnie z tym odkryciem stwierdzono, że mutacje nonsensowne są zubożone (dN / dS, <1) we wczesnym, ale nie późnym stadium rozwoju nowotworu. Dane te dodatkowo sugerują, że selekcja jest trwała w ewolucji NSCLC i że ograniczenia kształtują trajektorie ewolucyjne. Wyczerpanie wczesnych mutacji nonsensownych (dN / dS, <1) było większe w rakach płaskonabłonkowych niż w gruczolakoraku, a tempo nabywania klonalnych mutacji kierowców (określone przez stosunek mutacji kierowcy do mutacji pasażerskich) było znacznie gruczolakoraki niż raki płaskonabłonkowe (P = 0,001 w teście Wilcoxona).
Klonalne i subklonalne zmiany sterownika i synchronizacja zdarzeń genetycznych
Ustalenie, czy zdarzenie związane ze sterowaniem rakiem występuje wcześnie, czy późno, może wskazywać, czy jest ono zaangażowane w inicjację lub utrzymanie nowotworu, a jego klonalność może informować o potencjalnych strategiach terapeutycznych, ponieważ zmiany subklonalne będą występować tylko w pewnej części komórek, a gdy zostaną ukierunkowane, mogą spowodować zmniejszenie skuteczność leczenia.19 Zidentyfikowaliśmy 795 zdarzeń kierowców (zakres w gruczolakoraku, do 19, zakres raka płaskonabłonkowego, 2 do 21)
[przypisy: medis, dilaterol, lek bez recepty na infekcje intymne ]

Tags: , ,

No Responses to “Śledzenie ewolucji niedrobnokomórkowego raka płuc ad 7”

 1. Ida Says:

  jak byłam ostatnio na wakacjach to strasznie bolał mnei brzuch

 2. Pola Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: poradnia dietetyczna warszawa[...]

 3. Papa Smurf Says:

  wszystkie choroby wykrylam sama chodząc po prywatnych specjalistach

 4. Nela Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu sklep rehabilitacyjny[...]

 5. The Howling Swede Says:

  Ja tam swoje wiem

 6. Adam Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: ośrodek leczenia alkoholizmu[...]

 7. Paweł Says:

  nadciśnienie i cholestrol mozna opanować za pomocą taxivitalu

Powiązane tematy z artykułem: dilaterol lek bez recepty na infekcje intymne medis