Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Śledzenie ewolucji niedrobnokomórkowego raka płuc ad 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Spośród tych zdarzeń stwierdzono, że 219 na 77 guzów jest subklonalnych (zakres w raku gruczołowym, 0 do 10, zakres raka płaskonabłonkowego, 0 do 12) i 576 jako klonalny (zakres w gruczolakoraku, do 18, zakres w płaskonabłonkowym rak komórek, od do 14) (ryc. S23 w dodatkowym dodatku i tabela S9 w dodatkowym dodatku 2). Istotnie więcej zmian kierowców zostało zidentyfikowanych przy użyciu sekwencjonowania całego rzędu z użyciem wielu pozycji niż w przypadku analizy pojedynczej próbki (P = 0,004 w teście Wilcoxona) (ryc. S24 w Dodatkowym dodatku 1). Rycina 4. Rycina 4. Czas występowania zdarzeń somatycznych w ewolucji NSCLC. Wykres ewolucji nowotworu w gruczolakoraku (panel A) i raku płaskokomórkowym (panel B) pokazuje przybliżony czas aberracji genomowych w odniesieniu do historii życia raka. Czas mutacji i zdarzeń liczby kopii jest pokazany jako słupki wskazujące, czy zdarzenia są klonalne czy subklonalne. Mutacje klonalne i zdarzenia związane z ramieniem chromosomu są dalej określone jako wczesne lub późne w odniesieniu do podwojenia genomu (GD). Częstotliwość mutacji i zmian liczby kopii (podklonna i całkowita) jest wskazana po prawej stronie słupków. Wykresy kołowe pokazują ułamek szacowanych mutacji dla każdego podpisu, uśredniony dla aktualnych palaczy lub byłych palaczy (CS), długoletnich (> 20 lat) byłych palaczy (ES) i przez całe życie nigdy palących (NS) w trzech różnych czasach zwrotnica. Pokazano tylko geny zmutowane u co najmniej dwóch pacjentów lub mające zmiany liczby kopii u co najmniej 20% pacjentów w kohorcie.
Zmiany w niektórych genach nowotworowych były nie tylko głównie klonalne, ale prawie zawsze występowały przed duplikacją genomu, co sugeruje udział w inicjacji nowotworu (Figura 4). W gruczolakoraku zmiany te obejmowały możliwe do celowania mutacje lub amplifikacje w EGFR, MET i BRAF, jak również amplifikacje w TERT, utratę 8p i zysk 5p. W rakach płaskonabłonkowych mutacje w NOTCH1, amplifikacje w FGFR1 i w regionie 3q (w tym SOX2 i PIK3CA) oraz utrata 3p, 4p, 5q i 17p były wczesnymi zdarzeniami klonalnymi. Mutacje w TP53 były przeważnie klonalne i wczesne dla obu podtypów. Odwrotnie, inne zdarzenia związane z kierowcą, w tym mutacje w KMT2C i COL5A2 w raku gruczołowym i PIK3CA w raku płaskonabłonkowym, podczas gdy w przeważającej mierze są klonalne, często występowały po powieleniu genomu, co sugeruje ich udział w utrzymaniu lub progresji guza. Z wyjątkiem zmian w TP53, ATM, CHEK2 i MDM2, 51% z 72 zmian kierowców mających wpływ na przebudowę chromatyny, metylowanie histonów lub odpowiedź i naprawę uszkodzeń DNA były subklonalne lub późne w obu podtypach histologicznych (23 z 41 zdarzeń w gruczolakoraku i 14 z 31 zdarzeń w raku płaskonabłonkowym) (ryc. S25 w dodatku uzupełniającym 1). UBR5, o znanej roli w różnicowaniu i odpowiedzi na uszkodzenia DNA, był jednym z najczęściej zmienianych genów później w ewolucji zarówno w raku gruczołowym, jak i raku płaskonabłonkowym. Inne geny, które były podatne na częste subklonalne lub późne zmiany w gruczolakoraku obejmowały NF1 i NOTCH1, wraz z utratą 3p, 13q i 21p oraz przyrostem 7q i 8q, podczas gdy w rakach płaskonabłonkowych, zmiany w MLH1 i KRAS, wraz z 10q stratą oraz 7p, 8q i 20q, były opóźnione.
Mutacje kierowców, które pojawiły się wcześnie, wykazały znacznie większą tendencję do występowania w ustalonych genach nowotworu podtypu histologicznego niż późne lub subklonalne mutacje kierowców, co wpłynęło na szerszy wybór genów pan-rakowych20 (ryc.
[więcej w: stomatolog warszawa mokotów, krzem jest jedną z niewielu substancji, lekarz medycyny pracy warszawa centrum ]

Tags: , ,

No Responses to “Śledzenie ewolucji niedrobnokomórkowego raka płuc ad 8”

 1. Marshmallow Says:

  Polecam serdecznie wszystkim lekarzom, zwłaszcza klinicystom

 2. Sebastian Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Ekologiczne migdały[...]

 3. Stanisław Says:

  To było 40 lat temu, a nie zmieniło się pod tym względem nic

 4. Shooter Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: tabletki[...]

 5. Springheel Jack Says:

  Zapalenie oskrzeli mam co najmniej 2 razy w roku

 6. Blister Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: grzybica paznokci[...]

 7. Dropkick Says:

  Poziom Ca we krwi nie ma związku z osteoporozą

Powiązane tematy z artykułem: krzem jest jedną z niewielu substancji lekarz medycyny pracy warszawa centrum stomatolog warszawa mokotów