Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Śledzenie ewolucji niedrobnokomórkowego raka płuc ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Poniżej przedstawiamy pierwszych 100 pacjentów, którzy zostali prospektywnie zrekrutowani w badaniu. Metody
Pacjenci i próbki nowotworów
Rysunek 1. Rycina 1. Charakterystyka demograficzna i kliniczna pacjentów w badaniu TRACERx.Panel A przedstawia charakterystykę demograficzną i kliniczną 100 pacjentów w badaniu, w tym diagnozę, stadium nowotworu i palenie tytoniu. Panel B pokazuje, w jaki sposób przeprowadzono sekwencjonowanie multiregionowe na chirurgicznie wyciętych nowotworach, aby przeanalizować mutacje somatyczne i zmiany liczby kopii, co ułatwiło ocenę heterogeniczności i rekonstrukcji filogenetycznej. Gwiazdy na schematach chromosomów wskazują mutacje, gdzie żółty reprezentuje klonalne mutacje podwojenne pregenomu, różowy oznacza klonalne mutacje podwojenne po-genomu, a czerwień reprezentuje mutacje subklonalne. Panel C przedstawia kluczowe pytania kliniczne, które zostały poruszone w badaniu.
Zebraliśmy próbki nowotworów od 100 pacjentów z NSCLC, którzy nie otrzymali wcześniejszej terapii systemowej (ryc. 1A, oraz ryc. S1 w Dodatkowym dodatku 1, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu). Identyfikatory pacjentów zostały ponownie przypisane w celu ochrony anonimowości i uporządkowano je według heterogeniczności i podtypu histologicznego. Kwalifikowani pacjenci mieli co najmniej 18 lat i otrzymali diagnozę NSCLC w stadiach od IA do IIIA (z wyjątkiem pacjenta CRUK0035, którego guz został sklasyfikowany jako stadium IIIB na podstawie pooperacyjnej analizy histologicznej). Kohorta była reprezentatywna dla populacji pacjentów z NSCLC, którzy kwalifikowali się do leczenia operacyjnego. Dane histologiczne zostały potwierdzone na podstawie centralnego przeglądu przez patologa płuc. (Szczegóły dotyczące projektu badania znajdują się w protokole, dostępnym pod adresem.)
Aby ocenić heterogeniczność wewnątrznaczyniową, do badania musiały być dostępne próbki co najmniej dwóch regionów guza, które oddzielono marginesem od 0,3 cm do cm (w zależności od wielkości guza). Żaden z nowotworów nie nosił translokacji w ALK, ROS1 lub RET na podstawie sekwencjonowania. To stwierdzenie zostało potwierdzone dla ALK i ROS1 przy użyciu testów immunohistochemicznych. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Charakterystykę kliniczną pacjentów i kryteria badania przedstawiono w tabelach S1 i S2 oraz w sekcji Procedury eksperymentalne w Dodatku do Dodatku.
Sekwencjonowanie całego rzędu metodą Multiregion
Użyliśmy Illumina HiSeq do wykonania sekwencjonowania całego egzonu w wielu regionach zebranych z każdego guza. Zsekwencjonowaliśmy 327 regionów guza (323 pierwotne obszary guza i 4 przerzuty węzłów chłonnych) i 100 dopasowanych próbek linii płciowej pochodzących z pełnej krwi (mediana liczby, 3 regiony na guz, zakres, 2 do 8), do mediany głębokości 426 x ( Tabela S3 w Uzupełniającym dodatku 1). Przeprowadzono walidację ortogonalną (tabele S4 i rys. S2 w Dodatku 1). Wszystkie dane dotyczące sekwencjonowania zostały zdeponowane w Europejskim Archiwum Genomu i Phenome pod numerem dostępu EGAS00001002247.
Wyniki
Nieleczność śródmózgowa w NSCLC
Różnorodność genetyczna w obrębie nowotworów może działać jako substrat dla doboru naturalnego i ewolucji guza. Przeprowadziliśmy wieloregionowe sekwencjonowanie całego egzomu na 100 guzach TRACERx i sklasyfikowanych mutacjach somatycznych, które zdefiniowano jako kodowanie i niekodujące warianty pojedynczego nukleotydu oraz zmiany liczby kopii, które mierzono jako procent genomu dotkniętego takimi zmianami, jak klon (obecny we wszystkich komórkach nowotworowych) lub subklonalny (obecny w podgrupie komórek nowotworowych) (Ryc. 1).
Rysunek 2
[podobne: gabinet medycyny estetycznej wrocław, stomatolog warszawa mokotów, przywileje dawcy krwi ]

Tags: , ,

No Responses to “Śledzenie ewolucji niedrobnokomórkowego raka płuc ad”

 1. Tobiasz Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: łóżko do masażu[...]

 2. Chicago Blackout Says:

  Z tarczycą tsza metoda prób i błędów

 3. The Dude Says:

  [..] Cytowany fragment: dom opieki Kraków[...]

 4. Błażej Says:

  owoce kolcowoju spożywane bez zastanowienia mogą prędzej zaszkodzić niż poprawić zdrowie

 5. Mud Pie Man Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu lekarz medycyny estetycznej[...]

 6. Dancing Madman Says:

  Co sądzicie o takiej metodzie leczenia

Powiązane tematy z artykułem: gabinet medycyny estetycznej wrocław przywileje dawcy krwi stomatolog warszawa mokotów