Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Śledzenie ewolucji niedrobnokomórkowego raka płuc czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Ponadto w gruczolakorakach u palaczy zaobserwowano znacząco wyższe mutacje klonalne i subklonalne niż u pacjentów, którzy nigdy nie palili (rys. S9 w Dodatku 1). Nie stwierdzono istotnego związku między odsetkiem mutacji subklonalnych (mediana w kohorcie, 30%) a przeżyciem wolnym od nawrotów (Figura 2B). Jednak w tej wstępnej analizie pacjenci z guzami o wysokim odsetku zmian liczby kopii podklasowych (.48%, mediana kohorty) byli obarczeni większym ryzykiem nawrotu lub zgonu niż pacjenci z niskim odsetkiem (współczynnik ryzyka 4,9; 95% przedział ufności [CI], 1,8 do 13,1; P = 4,4 × 10-4) (rysunek 2C). Mediana czasu do wystąpienia nawrotu lub zgonu wyniosła 24,4 miesiąca w grupie o podwyższonym ryzyku w porównaniu z medianą, która nie została osiągnięta w grupie o niższym ryzyku. Odkrycie to pozostało istotne w analizie wieloczynnikowej po dostosowaniu do wieku, lat palenia w opakowaniu, podtypu histologicznego, terapii adiuwantowej i stadium nowotworu (współczynnik ryzyka, 3,70; 95% CI, 1,29 do 10,65; P = 0,01) (tabela S6 w Dodatek dodatkowy 1). Statyczna miara zakłócenia chromosomów (opisująca średnią proporcję genomu, która była nienormalna w regionach nowotworu) nie była związana z przeżyciem, co sugeruje, że tempo trwającej dynamicznej niestabilności chromosomowej, zamiast stanu genomu, jest prognostyczne (ryc. S10 w dodatkowym dodatku 1).
Ewolucyjne historie i architektura klonów nowotworowych w NSCLC
Liczba lub proporcja mutacji subklonalnych nie w pełni oddaje stopień heterogeniczności wewnątrznaczyniowej, ponieważ te miary nie odzwierciedlają liczby lub rozpowszechnienia genetycznie odrębnych subklonów, które ewoluują w przestrzeni i czasie. Aby wyjaśnić subklony w obrębie regionów i mapować ewolucyjną historię każdego nowotworu, grupowaliśmy mutacje zgodnie z ich dominacją w komórkach. Każda gromada reprezentuje węzeł na drzewie filogenetycznym guza i subklon obecny w populacji nowotworów lub istniał w czasie swojej ewolucyjnej historii (Tabela S7, Rys. S11 i S12 oraz sekcja Procedury Eksperymentalne w Dodatkowym Załączniku 1).
Zidentyfikowaliśmy 525 klastrów mutacji, z medianą 5 na guz (zakres od 2 do 15). W większości regionów nowotworowych (86%) stwierdzono obecność subklonów tylko z jednej gałęzi drzewa filogenetycznego, co podkreśla ograniczenia pojedynczej próbki biopsji diagnostycznej w dokładnym uchwyceniu rzeczywistego stopnia heterogeniczności wewnątrznaczyniowej. Bez stosowania sekwencjonowania całego rzędu z użyciem wielu pozycji, 65% rozgałęzionych klasterów subklonów mogłoby błędnie wydawać się klonalnymi.
Przyczyny heterogeniczności introwatyków w NSCLC
Procesy Mutacyjne
Zrozumienie, w jaki sposób procesy mutacyjne kształtują ewolucję nowotworu, może informować o strategii ograniczania adaptacji nowotworu w warunkach klinicznych. 11 Wykorzystując opublikowane sygnatury mutacji, 12 przeanalizowaliśmy mutacje klonalne i subklonalne, aby określić, które mutacyjne procesy przyczyniły się do heterogeniczności wewnątrznaczyniowej.
Liczba wczesnych mutacji (nagromadzonych przed podwojeniem genomu lub zmianą liczby kopii) znacząco korelowała z ciężarem mutacji związanych z paleniem (sygnatura mutacyjna 4), z korelacjami rang Spearmana wynoszącymi 0,90 (P <1,1 × 10-16) dla gruczolakoraków i 0,84 (P = 3,9 × 10-9) dla raków płaskonabłonkowych [patrz też: lekarz medycyny pracy warszawa centrum, lek bez recepty na infekcje intymne, medycyna po dyplomie konferencje ]

Tags: , ,

No Responses to “Śledzenie ewolucji niedrobnokomórkowego raka płuc czesc 4”

 1. Alan Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Ortodonta cennik Kraków[...]

 2. Vagabond Warrior Says:

  już dawno wiadomo że te naczyniaki powstają na wskutek zatrucia organizmu

 3. Fast Draw Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: olej moringa[...]

 4. Squatch Says:

  Jeśli nie chorujesz na jakaś popularną znaną przez lekarza chorobę

Powiązane tematy z artykułem: lek bez recepty na infekcje intymne lekarz medycyny pracy warszawa centrum medycyna po dyplomie konferencje