Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Śledzenie ewolucji niedrobnokomórkowego raka płuc

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Wśród pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC) dane na temat heterogeniczności wewnątrznaczyniowej i ewolucji genomu nowotworu były ograniczone do małych retrospektywnych kohort. Chcieliśmy prospektywnie zbadać heterogeniczność w obrębie guza w odniesieniu do wyników klinicznych oraz określić klonalną naturę zdarzeń kierowców i procesów ewolucyjnych we wczesnym stadium NDRP. Metody
W tym prospektywnym badaniu kohortowym przeprowadziliśmy wieloregionowe sekwencjonowanie całego egzonu na 100 wczesnych stadiach NSCLC, które zostały wycięte przed leczeniem ogólnoustrojowym. Zsekwencjonowaliśmy i przeanalizowaliśmy 327 regionów nowotworowych, aby zdefiniować historie ewolucyjne, uzyskać spis zjawisk klonalnych i subklonalnych oraz ocenić związek między heterogenicznością wewnątrz guza i przeżywalnością bez nawrotów.
Wyniki
Zaobserwowaliśmy szeroką heterogeniczność wewnątrznaczyniową zarówno w przypadku somatycznych zmian liczby kopii, jak i mutacji. Mutacje kierowców w EGFR, MET, BRAF i TP53 były prawie zawsze klonalne. Jednakże, heterogeniczne zmiany w kierowcach, które wystąpiły później w fazie ewolucji, stwierdzono w ponad 75% guzów i były powszechne w PIK3CA i NF1 oraz w genach, które uczestniczą w modyfikacji chromatyny i odpowiedziach na uszkodzenie DNA i ich naprawie. Podwojenie genomu i trwająca dynamiczna niestabilność chromosomów były związane z heterogenicznością w obrębie guza i skutkowały równoległą ewolucją zmian liczby kopii somatycznej kierowców, w tym amplifikacji w CDK4, FOXA1 i BCL11A. Podwyższona heterogeniczność liczby kopii była związana ze zwiększonym ryzykiem nawrotu lub zgonu (współczynnik ryzyka 4,9; P = 4,4 × 10-4), co pozostało istotne w analizie wieloczynnikowej.
Wnioski
Nienaruszalność endoprotezy pośredniczona przez niestabilność chromosomów wiązała się ze zwiększonym ryzykiem nawrotu lub śmierci, co jest potwierdzeniem potencjalnej wartości niestabilności chromosomu jako prognostycznego prognostyka. (Finansowane przez Cancer Research UK i inne; TRACERx ClinicalTrials.gov number, NCT01888601.)
Wprowadzenie
Rak płuc jest główną przyczyną zgonów związanych z rakiem na całym świecie, 1,2 z niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLC) jest najczęstszym typem. Badania sekwencjonowania na dużą skalę ujawniły złożony genomowy krajobraz NSCLC3-6 oraz genomowe różnice między gruczolakorakiem płuca a rakiem płaskonabłonkowym płuca.7 Jednakże dogłębna eksploracja heterogenności śródpiersia NSCLC (która zapewnia paliwo do ewolucji guza i lekooporności ) i ewolucja genomu raka została ograniczona do małych retrospektywnych kohort. W związku z tym kliniczne znaczenie heterogeniczności wewnątrznaczyniowej i możliwości klonalnej zdarzeń kierowców w kierowaniu strategiami terapeutycznymi nie zostały jeszcze zdefiniowane.
Śledzenie rozwoju niedrobnokomórkowego raka płuca poprzez terapię (TRACERx) 10 to wieloośrodkowe, prospektywne badanie kohortowe, które rozpoczęło rekrutację w kwietniu 2014 r. Ze środków pochodzących z Cancer Research UK. Docelowa liczba to 842 pacjentów, od których pobrane zostaną próbki do wysokorezystancyjnego, wieliregionowego sekwencjonowania całego egzemu chirurgicznie wyciętych guzów NSCLC w stadiach od IA do IIIA. Jednym z głównych celów TRACERx jest zbadanie hipotezy, że heterogeniczność w obrębie guza – pod względem mutacji (pojedynczych lub dinukleotydowych podstawień zasad lub małych insercji i delecji) lub zmian liczby kopii somatycznych (odzwierciedlających zyski lub straty segmentów chromosomów) – jest związana z klinicznymi wynik
[przypisy: protezy bezklamrowe, euromedic cennik, lek bez recepty na infekcje intymne ]

Tags: , ,

No Responses to “Śledzenie ewolucji niedrobnokomórkowego raka płuc”

 1. Jerzy Says:

  [..] Cytowany fragment: stomatologia bydgoszcz[...]

 2. Sofa King Says:

  Czy jeśli pójdę na takie USG to dostanę też zdjęcia

 3. Zod Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: peruki[...]

 4. Szymon Says:

  Można pisać obszernie ?

 5. Oliwia Says:

  Article marked with the noticed of: blogi[...]

 6. Breadmaker Says:

  Zasłyszane z SOR jednego z dużych miast Polski

Powiązane tematy z artykułem: euromedic cennik lek bez recepty na infekcje intymne protezy bezklamrowe