Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Torakoplastyke czesciowa stosuje sic w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Torakoplastykę częściową stosuje sic w gruźlicy jednego płuca, gdy w toku leczenia odmą opłucną, stwierdza się w nim ograniczone ogniska gruźlicze, najczęściej w postaci jam, nie poddające się uciskowi, wsku- tek dużych miejscowych zrostów, których nie można usunąć przepala- niem. W przypadkach zmian w górnym płacie wystarcza zwykle torako- plastyka w zakresie I – VI – VII żeber, w razie zaś zmian tylko w szczy- cie może wystarczyć już wycięcie czterech górnych żeber a w przy- padkach zmian nadobojczykowych – pierwszego żebra i 2/3 drugiego. Dobre wyniki, uzyskiwane nieraz ostrożnym leczeniem odmą opłucną w przypadkach gruźlicy obu płuc, nasunęły pomysł torakoplastyki czę- ściowej, pneumolizy i plombowania jam gruźliczych także u chorych na gruźlicę obu płuc. Okazało się, że ostrożny postępujący ucisk części płuca, bardziej dotkniętego gruźlicą, nieraz nie tylko wstrzymuje dalszy rozwój i szerzenie się ogniska gruźliczego w tym płucu, ale może wy- wierać korzystny wpływ na zmiany gruźlicze w drugim płucu i w in- nych narządach. Zatem gruźlica obu płuc nie stanowi bezwzględnego ani istotnego przeciwwskazania do wymienionych zabiegów chirurgicz- nych pod warunkiem stosowania ich z należytą ostrożnością i z uwzglę- dnieniem ogólnego stanu chorego, stanu jego serca i stopnia sprawności płuc. Torakoplastykę częściową stosuje się także w przypadkach ropniaków opłucnych, powstających w przebiegu odmy opłucnej leczniczej, zwła- szcza zakażających i mieszanych, jeżeli nie odnosi skutku leczenie za- chowawcze. Zadanie torakoplastyki częściowej w tych przypadkach polega na zmniejszeniu jamy ropnej i umożliwieniu zlepienia się i wy- gojenia blaszek opłucnej. Torakoplastyka przykręgowa Sauerbrucha znacznie zmniejszając po- jemność klatki piersiowej unieruchomia ją na stosunkowo krótki okres czasu, po którym ruchomość niektórych odcinków staje się nawet większa niż przed operacją. Odcinki takie oddziałują podczas oddychania na inne, które utraciły same przez się ruchomość. W ten sposób płuco zaczyna znowu podlegać urazom oddechowym spoczynkowemu i dynamicznemu które operacja miała usunąć. [przypisy: , indywidualne kalendarze trójdzielne, olejek arganowy, biustonosze do karmienia ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)