Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Torakoplastyka.

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Torakoplastykę stosuje się w gruźlicy przewlekłej postępującej powoli (włóknisto-serowatej; z jamami; włóknisto-rozpadowej), usadowionej w jednym płucu bez zmian w drugim, opornej na inne metody leczenia. Poleca się ją zwłaszcza w gruźlicy płuc z dużymi jamami o ścianach grubych w szczycie płuca, jeżeli odmy opłucnej zastosować nie można, ze względu na bardzo rozległe zrosty opłucne lub całkowite zarośnięcie jamy opłucnej, albo jeżeli leczenie odmą jest niebezpieczne wobec możliwości przebicia się jamy leżącej powierzchownie w płucu. Poleca się torakoplastykę także w przypadkach jam dużych o twardych ścianach, gdy odma nie byłaby skuteczna, nie mogłaby bowiem dostatecznie ucisnąć jam ani ich unieruchomić. Najlepsze wyniki uzyskuje się w przypadkach gruźlicy jednego tylko płuca z wyraźną skłonnością do bliznowacenia. Torakoplastykę stosuje się także w przypadkach przetok płucnych o dużym otworze powstających w toku odmy opłucnej leczniczej, zastosowanej w gruźlicy jednego płuca, a także w przypadkach rozleglejszych jam oskrzelowych, długo trwających ropni płuc bez ciężkich objawów klinicznych, o ścianach twardych, niezdolnych do samorodnego zapadnięcia się. Warunkami niezbędnymi do powodzenia torakoplastyki są: 1) sprawne serce; 2) dostateczna wydolność drugiego płuca; 3) dobry ogólny stan; 4) brak objawów toksycznych i 5) młody wiek (najodpowiedniejszy od 20 do 40-45 roku życia). Wielkie znaczenie ma także stopień sztywności śródpiersia. Przeciwwskazania do leczenia gruźlicy płuc torakoplastyką stanowią: 1. suchoty płuc o ostrym przebiegu oraz wyraźne zaostrzenie choroby; 2. gruźlica przewlekła jednego płuca z rozległą rozedmą drugiego; 3. przewlekła gruźlica obu płuc, gdyż najmniejsze już zmiany w drugim płucu po torakoplastyce ulegają zwykle wybitnemu zaostrzeniu, wskutek nagłego i bardzo znacznego wzmożenia czynności tego płuca po zapadnięciu się chorego płuca; 4. ciężki ogólny stan chorego; 5. ciężki stan narządów wewnętrznych, zwłaszcza serca, także gruźlica czynna nerki, jelit; 6. pojemność życiowa płuc poniżej 2000 ml; 7. podeszły wiek (powyżej 45 roku życia) nawet przy nieuszkodzonym sercu; 8. późny okres ciąży. [przypisy: euromedic cennik, neurolog od czego, medycyna po dyplomie konferencje ]

Tags: , ,

No Responses to “Torakoplastyka.”

  1. Grzegorz Says:

    Jak was coś boli to idźcie do lekarza a nie czytajcie porady

  2. Swampmasher Says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: fizjoterapia warszawa[...]

  3. Sidewalk Enforcer Says:

    u mnie pojawił się ból biodra

Powiązane tematy z artykułem: euromedic cennik medycyna po dyplomie konferencje neurolog od czego