Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Typus adversivus.

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Typus adversivus. Na 712. chorych Hallen zanotował ten typ napadu 48 razy. W grę tutaj wchodzą czynności statyczne dotyczące położenia ciała: chory zgina się, skręca głowę lub tułów, w tę samą stronę zwraca również oczy, czasem gdy napad trwa dłużej, chory wykonuje ruchy obrotowe dookoła własnej osi ruchy te nie mają charakteru tonicznego. Aurę opisują chorzy jako akustyczną lub optyczną; w tym ostatnim przypadku może chodzić o spostrzeżenia figur geometrycznych lub o zawroty o cechach błędnikowych.W rzadkich wypadkach takiej aura stato-acusto-optica może chodzić o przeżycia w rodzaju dreamy state, przy czym chory odczuwa lęk lub gniot. Bardzo często owe ruchy obrotowe zrastają się z treścią przeżyć pomrocznych, przy czym chory może wykonywać ruchy taneczne, biec przed siebie lub dokonywać innych zbornych czynności. Przeżycia te pogrążone są już jednak w niepamięci . 3. Typus vocalisatorius sive dysphasicus występował u 712 chorych 57 razy. Chodzi tu o automatyzmy dysfatyczne występujące w okresie aury lub w czasie napadu pomrocznego; chory mruczy coś niezrozumiałego (epilepsie metrmottante dawnych autorów) lub powtarza stereotypowo jedną zgłoskę albo jedno i to samo zdanie, często w postaci neologizmu. Tutaj zalicza się opisywane przez niektórych chorych uczucie utraty zdolności mowy towarzyszące zazwyczaj aurze epigastrycznej. Czasem chodzi o napadową afazję motoryczną lub żargonową, rzadziej posuwającą się aż do afazji sensorycznej. Zjawiska te ustępują doszczętnie z przeminięciem zamroczenia. Opisane crises dysphasiques mogą niekiedy wzbogacać symptomatologię napadów typu oralnego lub adwersywnego. Napad typu dysfatycznego może być poprzedzony aurą słuchową, węchową, czuciową lub lękową. 4. Paroxysmus psychomotoricus purus. Zalicza się tu napady polegające na tym, że chory w stanie pomrocznym wykonuje automatyczne ruchy kończyną górną lub dolną, głową czy całym ciałem. Chory ręką może wykonywać rytmiczne ruchy drapania, miętoszenia, pocierania lub inne niezrozumiałe czynności. Wstępem do takiego napadu może być stan marzeniowy z doznaniami wzrokowymi, słuchowymi,                 smakowo-węchowymi lub sensorycznymi. 5. Za osobny typ napadu uznać trzeba stany napadowe omdlenia nazywane syncope temporalis lub fausses absences (Gastaut). Napad polega na nagłej utracie napięcia mięśniowego, wskutek czego chory wśród typowych dla napadu psychoruchowego zaburzeń wegetatywnych upada. Nie ma tu jednak znamiennych dla omdlenia zwiastunów krążeniowych. Napad zaczyna się nagle i nagle się kończy. Poprzedzony bywa aurą noszącą niekiedy cechy dreamy state. Napadom tego typu towarzyszy krzywa bioelektryczna typowa dla napadów psychoruchowych. [hasła pokrewne: protezy bezklamrowe, medicus jawor rejestracja, hiperostoza czołowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Typus adversivus.”

 1. Dominik Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Badania USG ciąży Warszawa[...]

 2. Sofa King Says:

  Wiecie, droga redakcjo co mnie bardzo złości?

 3. Overrun Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu aparaty ortodontyczne Clear Aligner[...]

 4. Gracjan Says:

  Chirurg plastyczny w czasie liftingu widzi, gdzie podano kwas hialuronowy

 5. Captain Peroxide Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: odżywki warszawa[...]

 6. Agata Says:

  To bardzo dużo, powinieneś zgłosić się do lekarza

Powiązane tematy z artykułem: hiperostoza czołowa medicus jawor rejestracja protezy bezklamrowe