Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Wspieranie odpowiedzialnego udostępniania danych za pomocą standardów

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Dzieci z dystrofią mięśniową i ich rodzinami poświęcają się, aby zaangażować się w badania kliniczne, dostarczając cennych danych, które, jak się spodziewają, przyczynią się do odkrycia leku, chociaż wiedzą, że nie można ich znaleźć w porę, aby im pomóc. To przesłanie zostało podkreślone na niedawnym spotkaniu zorganizowanym przez Institute of Medicine, gdzie badacze kliniczni i sponsorzy badań byli prosi o dzielenie się danymi z badań w celu wypełnienia ich moralnego obowiązku zmaksymalizowania szans, że wkład pacjentów przekłada się na postęp terapeutyczny. Pilną potrzebę zbudowania sieci współpracy poświęconej zasadom wymiany danych podkreślono również podczas ostatniego szczytu poświęconego demencji, prowadzonego przez grupę ośmiu krajów uprzemysłowionych. W rzeczywistości, niepowodzenia napotkane w celowaniu beta-amyloidu w leczeniu choroby Alzheimera doprowadziły kilka firm do wspólnego opracowania innowacyjnych projektów badawczych wymagających szerokiego udostępniania danych.
Niestety, różnorodne sposoby gromadzenia i zgłaszania danych w badaniach klinicznych utrudniają lub uniemożliwiają przeprowadzanie zapytań w obrębie zbiorów danych, gromadzenie i udostępnianie danych lub integrację danych do analiz wielu badań w celu uzyskania nowych informacji naukowych. Jednak problemy te można rozwiązać za pomocą standardowych formatów danych, a najlepsze wyniki można osiągnąć, jeśli standardy danych będą przestrzegane od samego początku – w ramach elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR).
W 1999 r. Orbiter kosmiczny Marsa eksplodował, gdy dane wejściowe zostały źle zinterpretowane: zakładano, że znajdują się w jednostkach SI, gdy faktycznie były w zwyczajowych jednostkach USA. Bez odpowiednich metadanych takie zamieszanie jest nieuniknione. Jednostki i inne metadane mają również kluczowe znaczenie w badaniach medycznych. Standardowe formaty danych i metadanych są wymagane do wydajnej agregacji danych na poziomie pacjenta, wiarygodnych analiz statystycznych i trafnych decyzji klinicznych. Gdy takie standardy nie zostaną wdrożone przez wszystkie strony na początku badań naukowych, tracimy cenne informacje lub co najmniej czasochłonne mapowanie ręczne lub programowanie komputerowe jest potrzebne, aby dane były porównywalne.
Dane dotyczące defektów poznawczych w chorobie Alzheimera są klasycznym przykładem. Chociaż istnieje Skala Oceny Chorób Alzheimera do testowania poznania, różni sponsorzy badań używają tego kwestionariusza na różne sposoby, uniemożliwiając dokładne porównania między badaniami lub wśród pacjentów, chyba że dane zostaną później przetłumaczone na wspólny format – proces, który jest czasochłonny i wymaga hoc interpretacja medyczna.
Aby zharmonizować i ustandaryzować dane zebrane podczas badań klinicznych, naukowcy muszą uzgodnić nie tylko słownictwo i terminologię, ale także dokładną definicję każdego słowa. Taka umowa wymaga aktywnego zaangażowania i budowania konsensusu wśród wielu zainteresowanych stron. Koalicja przeciwko poważnym chorobom, utworzona przez Instytut Krytycznych Ścieżek (C-Path), skupiająca firmy biofarmaceutyczne, grupy pacjentów-rzeczników, przedstawicieli administracji żywności i leków oraz krajowe instytuty zdrowia, a także Konsorcjum Standardów Wymiany Danych Klinicznych (CDISC) w celu wykorzystania danych wygenerowanych w licznych sponsorowanych przez firmę badaniach klinicznych dotyczących choroby Alzheimera (w tym badań z wynikiem negatywnym)
[podobne: gabinet medycyny estetycznej wrocław, medicus jawor rejestracja, medis ]

Tags: , ,

No Responses to “Wspieranie odpowiedzialnego udostępniania danych za pomocą standardów”

 1. Cosmo Says:

  Ludzie są chronicznie zmęczeni

 2. Guillotine Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: badanie dopplera[...]

 3. Bitmap Says:

  lekarze nie chcą dawać skierowania na badania i do specjalistów

 4. Chocolate Thunder Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Astma alergiczna[...]

 5. Róża Says:

  Takie badanie od 10 lat robia

 6. Małgorzata Says:

  Article marked with the noticed of: psycholog dziecięcy[...]

 7. Olivier Says:

  ja mam niedoczynność na tle Hashimoto

Powiązane tematy z artykułem: gabinet medycyny estetycznej wrocław medicus jawor rejestracja medis