Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Wyrwanie nerwu przeponowego po jednej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wyrwanie nerwu przeponowego po jednej stronie znosi zwykle od razu ruchy oddechowe odpowiedniej połowy przepony i wiodąc z czasem do jej zaniku pociąga za sobą jej uniesienie się po stronie operowanej ku górze. Następuje to zwykle po pewnym czasie, nierzadko dopiero po kilku tygodniach lub miesiącach. Po wyrwaniu prawegol nerwu przeponowego przepona unosi się zazwyczaj wyżej niż po wyr- waniu lewego: w pierwszym wypadku przepona znajduje się po zabiegu podczas wdechu średnio o 8 cm wyżej nii po lewej stronie a podczas Wydechu o 4 cm, natomiast po wyrwaniu lewego nerwu odpowiednie odległości wynoszą 6 cm i 2 cm w stosunku do prawej połowy prze- pony. Przyczyną odmiennego zachowania się obu połów przepony jest to, że unoszeniu się lewej polowy przeciwdziała Poniekąd serce leżące na przyśrodkowej jej części. Nie zawsze jednak wyrwanie nerwu prze- ponowego pociąga za sobą zmianę ustawienia przepony. Nie ma jej wte- dy, gdy istnieje dodatkowy nerw przeponowy lub zespolenie nerwu przeponowego, z nerwem podobojczykowym. Dodatkowe unerwienie ruchowe przepony, bywa czasami tak silnie rozwinięte, że zastępuje zupełnie czynność głównego pnia nerwu przeponowego, Rozległe zrosty u podstawy płuca mogą znacznie zmniejszyć uniesienie się przepony. Niekiedy przepona unosi się stopniowo dopiero z czasem, po tygodniach lub miesiącach, a nawet po upływie 1-1/2 lat w miarę- zapadania się dolnego płata płucnego. Czasami po stronie operowanej spostrzega się ruchy paradoksalne przepony. Polegają one na unoszeniu się przepony podczas wdechu i opadaniu podczas wydechu, zależnie prawdopodobnie od ujem- nego działania ssącego klatki piersiowej w czasie wdechu. Czasami prze- pona jest nieruchoma po stronie operowanej, natomiast badaniem radio- logicznym stwierdza się wahadłowe ruchy oddechowe śródpiersia. Zależą one od tego, że drugie płuco przesuwa w okresie wdechu śródpiersie w stronę operowaną, by zapobiec powstawaniu próżni wskutek unieru- chomienia przepony. [patrz też: , klimatyzacja precyzyjna, firma sprzątająca, pierścionek zaręczynowy ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)