Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

Wyrwanie nerwu przeponowego.

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Wyrwanie nerwu przeponowego. Zabieg technicznie nie jest trudny, wymaga jednak pewnej wprawy i ostrożności. Wykonuje się go w znieczuleniu miejscowym 0,5% roztworem nowokainy lub polokainy z dodaniem adrenaliny, poprzedzonym na godzinę podskórnym wstrzyknięciem morfiny, gdyż wyrwanie nerwu przeponowego jest bolesne. Chory leży na wznak z głową zwróconą w stronę zdrowego płuca, pod barki podkłada się wałek, by odchylić głowę nieco ku tyłowi. Cięcie długości 3-6 cm przeprowadza się na szyi równolegle do obojczyka na 1,5-2 cm nad nim na zewnątrz od zewnętrznego brzegu mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego. Po odsłonięciu mięśnia odciąga się go ku środkowi ciała i przecina między podwiązkami żyłę szyjną zewnętrzną. Rozsunąwszy na tępo luźną tkankę łączną odciąga się mięsień   łopatkowo- gnykowy (m. omohyoideus) ku dołowi odsłaniając w ten sposób przedni mięsień pochyły (m. scalenus anterior). Po przecięciu wiotkiej jego powięzi dociera się o nerwu przeponowego, który leży na nim w postaci białego sznura idącego skośnie w dół ku środkowi ciała. Oddzieliwszy nerw od otoczenia przecina się go, chwyta kleszczykami Kochera dolny jego odcinek i powoli nawija się na kleszczyki aż do urwania się nerwu. K. Nowakowski uzyskiwał dobre wyniki kliniczne i rentgenowskie nawet przy wyrwaniu 3,5-8 cm nerwu. Jednak ze względu na dolne odgałęzienie nerwu jest pożądane, zgodnie ze wskazówką Sauerbrucha, usuwać średnio 12 cm nerwu, wyrwanie bowiem mniejszego kawałka może nie spowodować porażenia przepony. Po operacji chory powinien pozostawać w łóżku przez dwa tygodnie leżąc na boku strony operowanej. Zwłaszcza poleca się ułożenie Bernou – Cadisa. Uzyskuje się je w ten sposób, że podkłada się pod koniec nożny łóżka podkładki, np. cegły wysokości 25-30 cm, a spod wezgłowia usuwa się kliny, tak iż kąt odchylenia końca nożnego łóżka od poziomu wynosi co najmniej 20°. W tym położeniu przepona unosi się pod ciężarem wątroby bardzo wysoko i płuco chore jest unieruchomione znacznie więcej niż w położeniu poziomym. [przypisy: zaburzenia psychiczne objawy, czego nie może jeść pies, przywileje dawcy krwi ]

Tags: , ,

No Responses to “Wyrwanie nerwu przeponowego.”

 1. Michał Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: ocet jabłkowy[...]

 2. Robert Says:

  Najpierw wizyta u lekarza rodzinnego

 3. Lord Nikon Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do mezoterapia łódź[...]

 4. Dorian Says:

  mój problem polega na tym, ze mam lekkie nadciśnienie

Powiązane tematy z artykułem: czego nie może jeść pies przywileje dawcy krwi zaburzenia psychiczne objawy