Rehabilitacja i jej rodzaje
Rehabilitacja kontuzji oraz prewencja drobnych zwyrodnień

wzory n paznokcie ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Ważność zmniejszenia częstości klinicznych ponownych zawałów zgłaszana w badaniu SAVE była przedmiotem krytyki21. Żadna pojedyncza próba z użyciem surowych, wcześniej zdefiniowanych kryteriów ponownego zawału wykazała, że długotrwałe hamowanie ACE ma wyraźną korzyść w odniesieniu do nawracające zawały. Podobnie jak w badaniu SAVE, 5 badanie TRACE obejmowało pacjentów z dysfunkcją skurczową lewej komory, ale istnieją istotne różnice między tymi dwoma badaniami. W badaniu SAVE funkcję lewej komory mierzono kardiografią radionuklidową średnio 11 dni po zawale. Pacjenci z jawną niewydolnością serca lub aktywnym niedokrwieniem zostali specjalnie wykluczeni z badania SAVE, podczas gdy badanie TRACE zaplanowano tak, aby objęło większość pacjentów z dysfunkcją skurczową lewej komory.
Badanie Skuteczności Ramiprylu (AIRE) 6 ostrego zawału różniło się od badań SAVE i TRACE. W badaniu AIRE zaobserwowano zmniejszenie śmiertelności o 27 procent wśród pacjentów leczonych ramiprilem, u których wystąpiły kliniczne objawy niewydolności serca po zawale. Podobizna AIRE funkcji lewej komory22 wskazuje, że u znacznej części pacjentów zachowano funkcję lewej komory. Z drugiej strony pacjenci z dysfunkcją lewej komory, ale bez objawów niewydolności serca byliby wykluczeni z badania AIRE. Dla porównania, 40 procent pacjentów wyłączonych z badania TRACE z powodu wskaźnika ruchu ściany wyższego niż 1,2 miało kliniczne objawy niewydolności serca, a 24 procent z zapisanych pacjentów nie miało oznak niewydolności serca.
Ponieważ we wszystkich trzech badaniach zaobserwowano podobne zmniejszenie umieralności, wydaje się prawdopodobne, że pacjenci z klinicznymi objawami niewydolności serca i zachowaną funkcją skurczową lewej komory będą odnosić korzyści z hamowania ACE. W badaniu TRACE korzyści ze stosowania trandolaprilu były podobne, niezależnie od tego, czy wystąpiły kliniczne objawy niewydolności serca. To odkrycie wskazuje, że ocena czynności lewej komory jest konieczna do zidentyfikowania wszystkich pacjentów, którzy skorzystają z długotrwałego hamowania ACE.
W innych badaniach oceniano zastosowanie krótkotrwałego hamowania ACE po ostrym zawale mięśnia sercowego u niewyselekcjonowanych pacjentów. Czwarte międzynarodowe badanie przeżycia zawałów (ISIS-4) 2 i Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell Infarto Miocardico (GISSI-3) 3 zrekrutowało bardzo dużą liczbę pacjentów. Oba badania wykazały umiarkowaną redukcję śmiertelności krótkoterminowej wśród pacjentów leczonych kaptoprilem przez pięć tygodni lub lizynoprylem przez sześć tygodni, rozpoczynając w ciągu 24 godzin po zawale. Jest prawdopodobne, że większe korzyści z hamowania ACE obserwowane w bardziej selektywnych badaniach są również obecne w mniej selektywnych próbach, ale są rozcieńczone z powodu wielu pacjentów, którzy nie mieli korzyści. W badaniu TRACE 24 życia uratowano po miesiącu leczenia 1000 pacjentów. Ponieważ 25 procent kolejnych pacjentów z ostrym zawałem serca zostało losowo przydzielonych do leczenia i przy założeniu, że żaden z pozostałych 75 procent nie skorzystałby z leczenia, z grubsza sześć osób zostałoby uratowanych, gdyby wszyscy pacjenci byli leczeni – wynik bardzo podobne do tych w mniej selektywnych próbach – sugerując, że 25 procent pacjentów, którzy zostali wybrani z badanej populacji, pokrywa całe świadczenie
[patrz też: lekarz medycyny pracy warszawa centrum, porażenie nerwu przeponowego, krzem jest jedną z niewielu substancji ]

Tags: , ,

No Responses to “wzory n paznokcie ad 6”

  1. Miłosz Says:

    no to niegroźne czy nie?

  2. Nicola Says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: opryszczka[...]

  3. Kornelia Says:

    może i was dotyczy podobny problem

Powiązane tematy z artykułem: krzem jest jedną z niewielu substancji lekarz medycyny pracy warszawa centrum porażenie nerwu przeponowego